Tilmaamaha-Dejinta

Mar alla markii aad hesho ipadkaaga iskuulka-aad soo saartay, fadlan raac tilmaamahaan si aad iskugu dejiso.

  • Dhammeystir hannaanka dejinta guriga. Qorshee qiyaas ahaan 30 daqiiqo si aad u dejiso ipadkaaga.
  • Tag xiriiriyegan: bit.ly/TonkaiPadsetup taleefankaaga ama kombiyuutar u gaar ah tilmaamaha sida loo dhiso iPad-kaaga cusub iyo sida loo rakibo barnaamijyada aad ugu baahan doonto dugsiga.
  • Kaalay maalinta ugu horeysa ee dugsiga adiga oo lagu soo dallacayo ipadkaaga, iyo dhammaan barnaamijyada aasaasiga ah ee ku qoran tilmaamaha la rakibay oo la dejiyey.

Ardayda sawirka leh ipadka

Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo ra'yi-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska