Tilmaamaha-Dejinta

Once you have received your school-issued iPad, please follow these instructions for set-up.

  • Complete the setup process at home. Plan for about 30 minutes to set up your iPad.
  • Go to this link: bit.ly/TonkaiPadsetup on your phone or a separate computer for instructions on how to set up your new iPad and install the apps you will need for school.
  • Come to the first day of school with your iPad charged, and with all core apps listed in the instructions installed and set up.

Photo students iPad

Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska