Sahmiyayaal

Explorers waa barnaamij daryeel caruur oo tayo sare leh oo loogu talagalay ardayda da'da dugsiga ilaa fasalka 5aad. Ardaydu waxay wax ku bartaan hawlo kala duwan oo kala duwan sida fanka, muusiga, mashaariicda sayniska, cunto karinta, ciyaaraha, qorista, akhriska, farsamada gacanta, ciyaarta bannaanka, kombayutarada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, wakhtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha ah iyo wax ka badan. Waxa jira isku dheelli tirnaan ikhtiyaari hawleed oo ay ku jiraan koox weyn, koox yar iyo doorashooyin shaqsiyeed.

Sahamiyayaasha waxaa bixiya Minnetonka Community Education. Fadlan booqo shabakadooda si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo si aad isu diiwaan geliso.

Ardayda dhoola cadeynaya