Liiska iyo Qiimaha

Qiimaha Qadada 2020-2021

 

 

 

Qado Dugsi Hoose

 

$2.85

 

Dugsiga Hoose $2.00
Qadada Dugsiga Dhexe

 

$2.95

 

Gelitaanka Dugsiga Dhexe $2.10
Qadada Dugsiga Sare

 

$3.15

 

Gelitaanka Dugsiga Sare $2.10
Dadka waaweyn

 

$3.95

 

Qadada Labaad
 
$3.95

Caano

 

 

$0.50

 

 

 

 

Biyo dhalo ah, 10 oz.

 

 

 

 

 

$0.50

Biyaha dhalada ku jira, 20 oz.

 

$1.00

 

 

 

 

Fadlan ogow in qadooyinka labaad iyo cuntooyinka qaangaarka ah ay ka jaban yihiin maxaa yeelay Degmadu ma hesho wax lacag celin ah oo federaal ama gobol ah oo loogu talagalay cunnooyinkaas, sida aan u siino cunnooyinka ardayda. Qiimaha laga qaado cuntooyinka aan ardayda ahayn iyo cunnada labaad waxay daboolayaan qiimaha cuntada oo dhan. Lacagta dowladda dhexe waxay kabtaa kharashka cuntada ee ardayda, iyadoo hoos u dhigaysa qiimaha qoysaska.