Liisaska iyo Qiimaha

2020-2021 Qiimaha Qadada

 

 

 

Qadada Hoose

 

$2.85

 

Galitaanka Dugsiga Hoose $2.00
Qadada Dugsiga Dhexe

 

$2.95

 

Galitaanka Dugsiga Dhexe $2.10
Qadada Dugsiga Sare

 

$3.15

 

Galitaanka Dugsiga Sare $2.10
Dadka waaweyn

 

$3.95

 

Qadada Labaad
 
$3.95

Caano

 

 

$0.50

 

 

 

 

Biyo dhalada ku jira, 10 oz.

 

 

 

 

 

$0.50

Biyo dhalada ku jira, 20 oz.

 

$1.00

 

 

 

 

Fadlan la soco in qadada labaad iyo cuntada dadka waaweyni ay sicirkoodu sarreeyaan maxaa yeelay Degmadu ma hesho wax magdhaw federaal ama gobol ah oo loogu talagalay cuntadaas, sida aan ugu helno cuntada ardayda. Qiimaha lagu soo rogay cuntada aan ardayda ahayn iyo cuntada labaad waxay dabooshaa qiimaha cuntada oo dhan. Lacagta dawladda dhexe waxay kabtaa qiimaha ardayda, waxayna hoos u dhigtaa qiimaha qoysaska.