Liiska iyo Qiimaha

2023 - 2024 Qiimaha Qadada

 

 

Quraac aan dhamaystirnayn

$2.25

Dugsiga Hoose Qado Aan Dhammaystirnayn

$3.40
Dugsiga Dhexe Qado Aan Dhammaystirnayn

$4.10

Dugsiga Sare Qado Aan Dhammaystirnayn

$4.35
Ilbiriqsi/Qado Galitaanka - Adeegga 2aad ee Gelitaanka Weyn

$2.50

Quraacda Dadka Waaweyn

$2.25

Qadada dadka waaweyn

$4.95

Caano

$0.50

Biyo, 10 oz.

$0.50

Biyaha, 16.9 oz. 

$0.75

Alaabooyin dheeri ah oo La Carte ah oo laga iibsan karo Dugsiga Dhexe iyo Dugsiga Sare

 

Fadlan la soco in qadada labaad iyo cuntada dadka waaweyni ay qiimo sare ku fadhiyaan sababtoo ah degmadu ma hesho wax lacag celin ah oo federaal ama gobol ah oo cuntooyinkaas ah, si la mid ah cuntada ardayda. Qiimaha lagu dalaco cuntooyinka aan ardayga ahayn iyo cuntada labaad ayaa daboolaya kharashka cuntada oo dhan. Maaliyadda federaalku waxay kabtaa kharashka cuntada ardayda, hoos u dhigista kharashka qoysaska.

Cunto caafimaad leh