Maamulayaasha Tacliinta


Si loo aqoonsado loona ammaano heerka ugu sarreeya ee guusha tacliimeed, waxaan aasaasnay nidaam maamuus heer aqooneed.

Moodel Laude Latin ah

Bedelkii darajooyinka fasalka, waxaan adeegsanaa mooddada Laude Latin si aan u aqoonsanno heerka sare ee tacliimeed marka la gaaro dhamaadka shaqadaada dugsiga sare.

Iskucelceliska dhibcahaaga ugu dambeeya celcelis ahaan (GPA) waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo heerka sharafta shahaadadaada dugsiga sare, diblooma, iyo aqoonsiga akadeemiga ee layliyada bilowga. Saddexda heerar ee maamuuska sharafeed ayaa la isticmaalaa:

  1. Summa Cum Laude , oo leh kaladuwanaansho ugu sarreeya — Isugeynta isku celceliska GPA ee ah 4.000 iyo wixii ka sareeya
  2. Magna Cum Laude , oo leh kaladuwanaansho weyn - Isugudhig iskucelcelis GPA oo ah 3.850 illaa 3.999
  3. Cum Laude , oo kala soocid ah - Isugeynta isku celceliska GPA ee 3.667 illaa 3.849

(Haddii ay dhacdo in si khaldan u dhacdo, maamuus ayaa la siin karaa ka dib xaqiiqda, laakiin maamuuska si qalad ah loo siiyay dib looma noqon doono.)

Bulshada Sharafta Leh

Da 'yarta iyo waayeelka leh GPA-ga 3.5 ama wixii ka sareeya ayaa lagu casuumay inay dalbadaan. Ururka Sharafta Qaranka wuxuu ardayda u aqoonsan yahay deeq waxbarasho, hoggaamin, dabeecad iyo adeeg.

Duubmo sharaf

Semmester kasta liiska rasmiga ah ee sharafta waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo waqtigaaga miisaamaya GPA.

  • “A” Maamuuska Maamuuska - muddada GPA ee 3.667 iyo wixii ka sareeya
  • "B" Sharafta Maamuusta - muddada GPA ee 3.000 illaa 3.666

Waraaqo aqooneed

Sii-haynta tacliinta waa hab kale oo ardayda MHS loogu aqoonsan karo shaqada dugsiga sare. Ardayga uqalma warqad warqadeed waa inuu heystaa Term GPA oo ah 3.850 ama ka sarey semesterka waayeelka iyo labada semester ee loogu talagalay ardayda cusub, barafyada iyo dhalinyarada. Waraaqaha waaween ee waxbarashadda waa la soo diri doonaa isla markaana ragga cusub, sophomores iyo da 'yarta waxay heli doonaan abaalmarintooda deyrta ee sannad dugsiyeedka soo socda.