Maamuusta Aqoonta

Gabdhaha eegaya iPad

Si loo aqoonsado loona amaano heerka ugu sareeya ee guul gaadhka tacliimeed, waxaan dajinay hannaan maamuus tacliimeed.

Qaabka Laude Latin

Halkii darajooyinka fasalka, waxaan u adeegsannaa qaabka Laude Latin si aan u aqoonsanno heer sare ee tacliimeed dhamaadka xirfadaada dugsiga sare.

Iskucelceliska dhibcahaaga isku-darka dhibcaha (GPA) waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo heerka sharaf ee laga haysto qoraalkaaga dugsiga sare, dibloomada, iyo aqoonsiga tacliimeed ee layliyada bilowga ah. Saddexda heer ee soo socda ee sharafta tacliinta ayaa loo isticmaalaa:

  1. Summa Cum Laude , oo leh kala-sarreynta ugu sareysa- Isku-darka isku-darka GPA ee 4.000 iyo wixii ka sarreeya
  2. Magna Cum Laude , oo leh kala-duwanaansho weyn - Isku-darka isku-darka GPA ee 3.850 ilaa 3.999
  3. Cum Laude , oo leh kala-sooc - GPA isugeynta celceliska 3.667 ilaa 3.849

(Haddii ay dhacdo in xisaab khaldan dhacdo, maamuus ayaa la bixin karaa ka dib xaqiiqda, laakiin maamuuska si khaldan loo bixiyo dib looma laaban doono.)

Bulshada Sharafta Qaranka

Dhalinyarada iyo waayeelka leh GPA ee 3.5 ama wixii ka sareeya waxaa lagu casuumay inay codsadaan. Bulshada Sharafta Qaranka waxay u aqoonsan tahay ardayda deeq waxbarasho, hoggaamin, dabeecad iyo adeeg.

Duub sharaf

Semester kasto oo duudduuban maamuus rasmi ah ayaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo muddadaada miisaanka leh ee GPA.

  • "A" Sharafta Sharafta - muddada GPA ee 3.667 iyo wixii ka sarreeya
  • "B" Duub sharaf - muddo GPA ah 3.000 ilaa 3.666

Warqadda tacliinta

Ka-reebista waxbarashadu waa hab kale oo ardayda MHS loogu aqoonsan karo shaqo heer sare ah oo xagga dugsiga ah. Ardayga u qalma warqad aqooneed waa inuu lahaadaa Muddada GPA ee 3.850 ama ka sareysa simistarka koowaad ee waayeelka iyo labada semestar ee ardayda cusub, fasallada labaad iyo kuwa hoose. Waraaqaha tacliinta sare waxaa lagu soo diri doonaa boostada iyo kuwa cusub, kuwa labaad iyo kuwa yar yar waxay heli doonaan abaalmarintooda deyrta sanad dugsiyeedka soo socda.