Kooxda Hoose

Heerka Kooxda

Band waa fasal manhajeed oo ka bilaabma fasalka 5 ilaa fasalka 12. Fasalka 5aad waxa uu isticmaalaa dabaysha alwaaxda, naxaasta iyo qalabka garaaca si ay u sii wadaan waxbarashada muusiga hoose ee ardayda.

Ardayda dugsiga hoose ee iska diiwaan geliya fasalka band waxay baran doonaan:

 • Aasaaska qalabkooda
 • Sida qof ahaan iyo qayb ka mid ah koox ahaan loo fuliyo
 • Sida loo horumariyo awoodooda wax akhriska muusiga

Ardayda waxaa sidoo kale lagu loolami doonaa inay horumariyaan xirfadahooda iyo aqoontooda xagga:

 • Dhagaysi
 • iskaashiga
 • Hal-abuurka
 • Kala duwanaanta Muusiga

Jadwalka kooxda iyo waxyaabaha laga filayo waxaa ka mid ah:

 • Cashar koox yar hal mar wareegtada lixda maalmood ah
 • Fasalo kooxeed weyn laba jeer wareegga lix-maalmood kasta
 • Ilaa saddex riwaayadood oo manhaj wadaag ah sannad dugsiyeedka oo dhan
 • Ku celcelinta guriga ayaa muhiim u ah waxbarashada ardayga

Nala soo xiriir

Biyaha nadiifka ah: Jase Ginkel, jase.ginkel@minnetonkaschools.org Heights muuqaal leh: MaryBeth Huttlin, marybeth.huttlin@minnetonkaschools.org Excelsior & Groveland: Wade Lutterbein, wade.lutterbein@minnetonkaschools.org Deephaven & Minnewashta: Miles Mortensen, miles.mortensen@minnetonkaschools.org

Ardeyda kooxda oo ku ciyaaraya qalabka.

FAQs


Dhageyso Qalabka Kooxda