Waaliddiinta

Waalidku waa shuraako la qiimeeyo ee dugsiga hoose ee Groveland, door muhiim ah ka ciyaara guriga iyo dugsiga. Waxaan nasiib u helnay beel la wadaageysa waqtigooda iyo hibadooda ardayda. Waxaan ku dhiirigelineynaa dhammaan waalidiinta inay kaqeybgalaan iskuulkeena qaab ku habboon waqtigaaga oo kudhaca tayadaada.