Waalidiinta

Waalidiintu waa lamaanayaal qiimo ku leh Dugsiga Hoose ee Groveland, iyagoo door muhiim ah ka ciyaara guriga iyo dugsiga. Waxaan nasiib u helnay inaan helno beel la wadaagta waqtigooda iyo kartidooda ardaydeena. Waxaan ku dhiirigalinaynaa waalidiinta oo dhan inay kaqeyb galaan dugsigeena qaab ku habboon waqtigaaga oo laga faa'iideysto awoodaada.