Aqoonyahano

Ardayda ku jirta Tonka Online waxay filan karaan heerar tacliin sare oo la mid ah iyo ka go'naanta heerka sare ee Degmada Minnetonka Public School waxay caan ku tahay bixinta. Barnaamijkayagu waxa uu diiradda saarayaa taageeridda ubadka oo dhan - tacliintooda iyo horumarka bulsho/dareen.

Tusaalooyinka qaar ee faa'iidooyinka gaarka ah ee diiwaangelinta Tonka Online waxaa ka mid ah:

 • Tonka Online waxay isticmaashaa manhajka Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, waligoodna alaab " qasacadaysan ".
 • Ardayda waxaa wax bara macalimiinta dhabta ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, oo ay u codeeyeen Macalimiinta ugu Fiican Minnesota by Niche.com .
 • 1 ilaa 1 barnaamijka iPad wuxuu xaqiijinayaa inaadan u baahnayn inaad bixiso qalabkaaga waxbarasho.
 • Isbaanishka Immersion waxa lagu bixiyaa online, laga bilaabo xanaanada ama fasalka koowaad.
 • Fursadaha bulsho iyo shucuureed ayaa la bixiyaa inta lagu jiro dugsiga iyo ka dib labadaba.
  • Casharo bulsheed iyo shucuureed oo socda oo ay bixiyaan shaqaale khaas ah.
  • Fursadaha bulsheed ee lagula xidhiidho macalimiinta iyo ardayda fasalka oo dhan maalinta oo dhan.
  • Naadiyada Virtual ee kobcinta dugsiga kadib.
 • Ku xidhida ardayda si dhab ah khubaro iyo marti ku hadla.
 • Saynis-gacan-ku-gudbiyeedka guriga anagoo kaashanayna Xaruntayada Sayniska ee u heellan.
 • Uruurinta e-book qani ah iyo gelitaanka bille ee buugaagta jir ahaaneed.
 • Barnaamij-samaynta kombuyuutarrada/qoyaynta da' kasta.
 • Iyo wax ka badan!

Waxbarashada heerka Fasalka

Hoos ka dooro heerka darajada ardaygaaga si aad wax badan uga barato sida e-learing-ku ugu shaqayn doono qoyskaaga.