Caafimaadka Maskaxda

Shaqaalaha Dugsiga Dhexe ayaa diyaar u ah inay ka taageeraan ardayda iyo qoysaska su'aalaha ama walaacyada caafimaadka maskaxda. Haddii aad su'aalo qabtid ama aad wajaheyso waqtiyo adag, ha ka waaban inaad soo wacdo ama ku joojiso Xafiiska Hagaha si aad u hesho taageero.

Kheyraadka internetka iyo bulshada Ardayda iyo qoysaska:

mmw

Qeybtaan


Khadka Taleefoonka Dhibaatooyinka

  • Adeegyada Maskaxda ee Xanuunada Daran (Horey Xarunta Waxkaqabashada Dhibaatada): 612-873-3161
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada Carver / Scott County: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Moobilada ee Degmada Hennepin - Canug: 612-348-2233
  • Khadka tooska ah ee ismiidaaminta: 612-873-2222 (maxalli ah); 1-800-273-8255 (qaran)