Qaybta 504

Adeegyada inta lagu gudajiro COVID-19

Isku-duwaha 504 ee dugsigaaga ayaa laga heli doonaa emayl ahaan wixii su'aalo ah oo ku saabsan xiritaanka iskuullada COVID-19. Waxay ka codsadeen shaqaalaha inay ka feejignaadaan arday walba 504 qorshooyinka, iyagoo xusay in qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadan taageerooyinku ay si aad ah ugu habboon yihiin wax-u-qabsi shakhsi ahaaneed iyo waxbarid-waqtiga dhabta ah ah. Waxaan sii wadaynaa inaan taageerno qorshayaasha 504 ee qoyskaaga sida ugu fiican ee ugu macquulsan.

Waxbadan ka baro Waxqabadka Degmada ee COVID-19

Farriinta ku socota 504 Qoysaska oo ku saabsan COVID-19

Ku saabsan Qaybta 504

504 infographic

Qaybta 504 ee Dhaqancelinta Dhaqancelinta ee 1973 waa sharci ka soo horjeedka midabtakoorka oo loogu talagalay in lagu siiyo barnaamijyo waxbarasho oo siman, adeegyo iyo waxqabadyo loogu talagalay ardayda naafada ka ah jir ahaan ama maskax ahaan.

Marka ardaygu leeyahay cillad jireed ama maskaxeed oo xadideysa waxqabadka ugu weyn ee nolosha degmadu waxaa looga baahan yahay inay u dhigto goobta uu ku ciyaarayo ardaygu si looga hortago takooridda oo ay u siiso marin u helidda sida asxaabta caadiga ah. Arday qaba cillad maskaxeed iyo / ama jireed oo ku socota dugsiga iyada oo aan wax laga beddelin iyo / ama la waafajiyo, ama wax ka beddel iyo / ama waafajin loo heli karo arday kasta uu xaq u yeelan doono ilaalinta takoor la'aanta ee ku xusan Qaybta 504, laakiin ma lahaan qorshe 504 qoran.

 

Xiriir

Michelle Ferris
Agaasimaha Fulinta ee Adeegyada Taageerada Ardayda
Maamulaha qaybta 504 Maamulaha degmada
Michelle.Ferris@minnetonkaschools.org
952-401-5017

Ku gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno