Hagaha Fayo-qabka

Wanaaggu waa dareenka togan ee nafta iyo lahaanshaha ee aynu dareemo marka la daboolo baahiyaheena garasho, shucuur, bulsho iyo jidheed. Ladnaanta sanadaha hore iyo goobta dugsigu waxay ku saabsan tahay caawinta carruurta iyo ardaydu inay noqdaan kuwo adkaysi leh oo is-og, si ay u sameeyaan doorashooyin wanaagsan oo caafimaad qaba si ay u taageeraan waxbarashadooda iyo guulahooda hadda iyo mustaqbalka labadaba.

Mareegtan ladnaanta waxaa loo sameeyay waalidiintayada iyo bulshada dugsiga si ay u noqoto qalab lagu bixiyo macluumaadka iyo xidhiidhada dhinaca waxbarashada, bulshada, shucuurta iyo wanaaga akhlaaqda ee ardayga. Ilaha soo socdaa waxa ay bixinayaan dulmar ku saabsan wanaaga ardayga oo ay sharxayaan hababka dugsigeena u helida taageerada gudaha degmada iyo hay'adaha bulshada ee kala duwan ee halkaas ka jira kuwaas oo bixin kara taageerooyin dheeraad ah. Bogagga internetka ee soo socda waxaa lagugu barayaa shaqaale badan oo dugsi oo u tababaran oo diyaar u ah inay ka caawiyaan qorsheynta wanaagga ardaygaaga.

Hel Caawin Hadda