Taageerada Ardayga

La-taliyayaashayada Dugsiga Sare ee Minnetonka, Shaqaalaha Bulshada ee iskuulka, cilmu-nafsiga dugsiga iyo Khabiirka Caafimaadka Kiimikada ayaa diyaar u ah inay ku taageeraan ardayda iyo qoysaska su'aalaha ama walaacyada caafimaadka maskaxda. Haddii aad su'aalo qabtid ama aad wajaheyso waqtiyo adag, ha ka waaban inaad soo wacdid ama joojiso Xafiiska La-talinta si aad u hesho taageero. La-taliyayaasha dugsigaaga ayaa noqon kara joogsigaaga ugu horreeya marka walaac yimaado.

Soo dejiso warqadeena Kheyraadka Taageerada Ardayda si aad u hesho ilo lagu taageerayo wanaagga ardayda.

Kooxaha Taageerada La-Talinta MHS

Kooxda Daneyneysa
Kani waa koox caawimaad u fidisa dhalinyarada leh waalid / ilaaliye leh aalkolo ama isticmaalka daroogada oo firfircoon. Ujeedada kooxdu waa sida loogu dhaqmo is-daryeelid wanaagsan iyo xirfadaha laqabsashada iyadoo lagu dhex nool yahay xaalad qoys oo walaac leh waalid naafo ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Judy.Hanson@minnetonkaschools.org .

Kooxda Murugada
Kooxda Murugadu waxay u furan tahay arday kasta oo soo maray geerida qof aad jeceshahay. Kooxda waxaa iska kaashanaya "Barnaamijka Kobcinta Murugada" Barnaamijka Taageerada Iskuulka oo ay bixiyaan Isbitaalka Methodist iyo Park Nicollet Foundation. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Cassie.Klein@minnetonkaschools.org .

Kooxaha Taageerada Kombuyuutareedyada (hore loogu yaqaanay Kooxaha Iskuullada Mini Mini)
Kooxaha loo yaqaan 'Compass kooxaha' waxay ku shaqeeyaan inay ka taageeraan ardayda kombuyuutareed arrimaha ay la kulmaan maalin kasta. Iyada oo loo adeegsado kuwa ku hadla, barashada kooxeed, iyo khibradaha la wadaago, ardaydani waxay ku koraan fahamka naftooda iyo adduunka ku xeeran. Macluumaad dheeri ah, fadlan kala xiriir Renee.Morabito@minnetonkaschools.org .

Naadiyada Taageerada MHS

DAMBIGA
Abaabulka Isdhaafsiga Dibadda iyo Ardayda Cusub ( DAMBIG ) waa urur arday oo ujeeddadiisu tahay dhiirrigelinta waaya-aragnimada dugsiga iyo isku xirnaanta ardayda ku cusub bulshada Dugsiga Sare ee Minnetonka Haddii aad tahay Arday Isdhaafsiga Shisheeye ama arday ku cusub MHS fasallada 10-12, naadiga DAMBIGA ayaa fursad weyn kuu ah adiga! Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Theresa.Exenberger@minnetonkaschools.org .

Ragga Midabbada leh iyo Haweenka Midabbada leh
Ujeeddada kooxdu waa inay “kobciso nolosha ragga iyo dumarka dhallinyarada ah iyagoo caqabad ku noqda fikirkooda si ay u soo saaraan isbeddel.” Ragga iyo haweenku waxay heli doonaan xorriyad ay ku wada hadlaan oo ay dhexdooda iskula macaamilaan. Ujeedadu waa in la dhiiri galiyo saaxiibtinimada iyo isla xisaabtanka iyada oo aan laga baqayn in la xukumo. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Ragga Midabka leh, fadlan la xiriir David.Bierly@minnetonkaschools.org ama Careino.Gurley@minnetonkaschools.org . Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Haweenka Midabka, fadlan la xiriir Monica.Jones@minnetonkaschools.org ama Amanda.Wavrin@minnetonkaschools.org .

Waxqabadka Ardayda

Khadka Tooska ah ee Qalalaasaha

  • Adeegyada Caafimaadka Maskaxda ee Xanuunka daran (hore u ahaa Xarunta Kahortaga Dhibaatooyinka): 612-873-3161
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada ee Carver / Scott County: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatooyinka Mobilada ee Degmada - Henripin: 612-348-2233
  • Khadka tooska ah ee is-dilka
  • Khadka qoraalka Qalalaasaha
    Adeegga farriinta qoraalka ee qarsoodi ah ee loogu talagalay dadka dhibaataysan. Qoraal Guri u dir 741741 gudaha Mareykanka