Taageerada Ardayga

La-taliyayaashayada Dugsiga Sare ee Minnetonka, Shaqaalaha Bulshada Dugsiga, Cilmi-nafsiga Dugsiga iyo Khabiirka Caafimaadka Kiimikada ayaa diyaar u ah inay ka taageeraan ardayda iyo qoysaska su'aalaha ama walaacyada caafimaadka maskaxda. Haddii aad su'aalo qabto ama aad la kulanto waqtiyo adag, ha ka waaban inaad wacdo ama joogsato Xafiiska La-talinta si aad taageero u hesho. La-taliyayaashaada dugsigu waxay noqon karaan joogsiga ugu horreeya marka walaacu yimaado.

Soo deji xaashida agabka Taageerada Ardayga si aad u hesho agab lagu taageerayo fayoobida ardayga.

Kooxaha Taageerada La-talinta ee MHS

Kooxda Dadka Danyarta ah
Kani waa koox taageero oo loogu talagalay dhallinta haysta waalid/mas'uul qaba dhibaato isticmaalka khamriga ama maandooriyaha. Diirada kooxdu waa sidii ay ugu dhaqmi lahaayeen is-daryeelka wanaagsan iyo xirfadaha la qabsiga marka ay ku nool yihiin xaalad qoys oo walaac badan leh oo ay la jiraan waalid naafada ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xidhiidh Judy.Hanson@minnetonkaschools.org .

Kooxda murugada
Kooxda murugada waxay u furan tahay arday kasta oo la kulmay dhimashada qof la jecel yahay. Kooxda waxa iska kaashaday barnaamijka Taageerada Dugsiga ee "Ku Koritaanka Murugada" ee ay bixiso Methodist Hospital iyo Park Nicollet Foundation. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Cassie.Klein@minnetonkaschools.org .

Kooxaha Taageerada Compass (oo hore loogu yiqiin kooxaha Dugsiga Mini)
Kooxaha Compass waxay u shaqeeyaan inay ardayda Compass ka taageeraan arrimaha ay la kulmaan maalin kasta. Iyadoo loo marayo kuwa ku hadla, barashada kooxeed, iyo waayo-aragnimada la wadaago, ardaydani waxay ku koraan fahamka naftooda iyo adduunka ku wareegsan. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xidhiidh Renee.Morabito@minnetonkaschools.org .

Naadiyada Taageerada MHS

DAMBIGA
Ururka Sarrifka Qalaad iyo Ardayda Cusub ( DEMBIGA ) waa urur arday ah oo leh ujeedo kor loogu qaadayo khibradaha dugsiga iyo isku xidhka ardayda ku cusub bulshada Dugsiga Sare ee Minnetonka. Haddii aad tahay arday ku cusub MHS fasalada 10-12, naadiga DAMBIGA ayaa kuu ah fursad weyn! Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir Theresa.Exenberger@minnetonkaschools.org .

Ragga midabka leh iyo dumarka midabka leh
Hadafka kooxdu waa "in ay tayeeyaan nolosha dhalinyarada rag iyo dumarba iyaga oo la tacaalaya fikirkooda si ay u soo saaraan isbeddel." Ragga iyo dumarku waxay heli doonaan xorriyad ay ku hadlaan oo ay isla falgalaan. Ujeedadu waa in la dhiirigeliyo saaxiibtinimada iyo isla xisaabtanka iyada oo aan cabsi laga qabin in la xukumo. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Ragga Midabka leh, fadlan kala xidhiidh David.Bierly@minnetonkaschools.org ama Careino.Gurley@minnetonkaschools.org . Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Haweenka Midabka leh, fadlan kala xidhiidh Monica.Jones@minnetonkaschools.org ama Amanda.Wavrin@minnetonkaschools.org .

Hawlaha Ardayga