Abaalgudka Kooxda ee Wadashaqeynta-Xargaha-Ilmaha

Abaalgudka Kooxda ee Wadashaqeynta-Xargaha-Ilmaha

Wadashaqeyntu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah Qaabdhismeedka iyo Barashada Iskuullada Dadweynaha Minnetonka. Waxaan ku tiirsannahay macallimiinta, shaqaalaha iyo bulshada si aan u dhisno xiriirro oo aan u qaabeyno khibradaha ardayda gaarka ah ee barashada qoto dheer. Abaalmarintani waxay ina siineysaa fursad aan ku dhiirrigelino dhaqanka iskaashiga ah ee hal abuurka ee Degmadeena.

2020 guuleystayaal

  • Roger Andre, Agaasimaha, VANTAGE
  • Missy Bemm, Isuduwaha Barnaamijka, VANTAGE
  • Lena Otolski, Kaaliyaha Xafiiska, VANTAGE

Shuruudaha Award

  • Laba ama in kabadan oo shaqsiyaad ah ayaa loo aqoonsan doonaa inay si iskaashi ah ula shaqeeyaan mashruuc, leh yoolal u dejisan, si togan u saameeya waxbarashada ardayda.

Habka Magacaabista

  • Saaxiib kastoo Minnetonka ah, maamule, arday, waalid, xubin bulshada ka mid ah, ama alumnus ayaa magacaabi kara. Is-magacaabiddu lama aqbalayo.

Magacaabista waa in lagu daraa:

  • Magacaabista magaca iyo lambarka taleefanka
  • Magaca Nominee, cinwaanka shaqada, iyo iskuulka ama waaxda

Jawaabaha su'aalaha soo socda:

  • Si kooban u sharax kooxda, mashruuca iskaashiga iyo yoolalka.
  • Si kooban u sharax sida mashruucu uu si togan ugu saameynayo waxbarashada ardayda
 


Abaalmarinta

Macaamiisha hore