Abaalmarinta Kooxda ee Wadashaqeynta Carruurta

Abaalmarinta Kooxda ee Wadashaqeynta Carruurta

Wadashaqeyntu waa cunsur muhiim u ah Qaab-dhismeedka Waxbarid iyo Barasho ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Waxaan ku tiirsan nahay macallimiinta, shaqaalaha iyo bulshada si aan u dhisno xiriiro oo aan u qaabeyno waayo-aragnimo gaar ah ee ardayda xagga waxbarashada qoto dheer. Abaalmarintan waxay na siineysaa fursad aan ku dhiirrigelinno dhaqan wada-shaqeyn oo hal-abuur ku ah Degmadeena.

Guulwadayaasha 2021

 • Bandhigga iyo Iskuxirka Subaxnimada (Macallimiinta e-learning ka ee MMW iyo MME)
  • ¬†Michael Anderson, Josh Bakke
  • Kale Goll, Sarah Gutierrez
  • Mo Haskamp
  • Jen Hazen
  • Amanda Leddy
  • Jim Malewig
  • Meghan Mullen
  • Katie Nelson
  • Tara Raisanen
  • Anna Schoeneberger
  • Katie Schulz
  • Anne Xoog
  • Tyler Thiel
  • Rebecca Walling
  • Michael White
  • Courtney Ziebarth

Shuruudaha Abaalmarinta

 • Laba ama in ka badan oo shaqsi ah ayaa loo aqoonsan doonaa inay si wada jir ah uga shaqeeyaan mashruuc, oo leh yoolal la dejiyay, si ay saameyn togan ugu yeeshaan barashada ardayda.

Nidaamka magacaabista

 • Saaxiib kasta oo Minnetonka ah, maamule, arday, waalid, xubin bulshada ka mid ah, ama qalinjabiye ayaa sameyn kara magacaabista. Is-magacaabis lama aqbalo.

Magacaabista waxaa ka mid noqon doona:

 • Magacaabiyaha Magaca iyo lambarka taleefanka
 • Magacaabista, magaca shaqada, iyo iskuulka ama waaxda

Jawaabaha su'aalaha soo socda:

 • Si kooban u sharax kooxda, mashruuca iskaashiga iyo yoolalka.
 • Si kooban u sharax sida mashruucani si togan ugu saameynayo barashada ardayda


Waqtiga magacaabista ayaa hada xiran.

 


Abaalmarinta

Qaatayaasha Hore