Diiwaangelinta

Ardaydu waxay diwaangelin doonaan doorashadooda dugsiga inta lagu jiro La-talinta. Daaqadda diiwaangelinta Skyward waxay ahaan doontaa mid furan laga bilaabo Maarso 6 ilaa Maarso 10.

Hagaha Diiwaangelinta

Su'aalo?
Wac ama iimayl u dir lataliyahaaga haga .

Gelida Fasalka Todobaad

Ka soo degaya Vimeo...

Gelida Fasalka Sideedaad

Ka soo degaya Vimeo...
mmw