Diiwaangelinta

Ardaydu waxay diwaangelin doonaan doorashadooda dugsiga inta lagu jiro toddobaadka la-talinta. Daaqadda diiwaangelinta Skyward waxay sii furnaan doontaa ilaa 4:00 galabnimo ee Maarso 1.

Hagaha Diiwaangelinta

Su'aalo?
Wac ama iimayl u dir lataliyahaaga haga .

Gelida Fasalka Toddobaad

Laga soo rarayo Vimeo ...

Gelida Fasalka Sideedaad

Laga soo rarayo Vimeo ...
mmw