Diiwaangelinta

Ardaydu waxay diwaangelin doonaan doorashadooda dugsiga inta lagu jiro La-talinta. Daaqadda diiwaangelinta Skyward waxay ahaan doontaa mid furan laga bilaabo Maarso 6 ilaa Maarso 10.

Hagaha Diiwaangelinta

Su'aalo?
Wac ama iimayl u dir lataliyahaaga haga .

GELIDA FASALKA TODOBAAD

Ka soo degaya Vimeo...

GELIDA FASALKA SIDEEDAAD

Ka soo degaya Vimeo...
mmw