Imtixaanka iyo Qiimaynta

Iyadoo loo marayo baaritaanka, imtixaanada, shaqada fasalka iyo fiirsashada, macalimiinta iyo maamulayaasha Minnetonka waxay awoodaan inay horumariyaan muuqaal dhamaystiran oo ku saabsan guusha ubadkaaga iyo meelaha uu ku wanaagsan yahay iyo meelaha uu ku liito. Muuqaalkan akadeemiyadeed waxa loo isticmaalaa in lagu shakhsiyeeyo waxbarashada, horumarinta manhajka iyo go'aaminta meelaynta tacliineed ee habboon.

Marka la barbar dhigo xeerarka qaranka iyo natiijooyinka imtixaanada gobolka oo dhan, ardayda Minnetonka waxay si aad u wanaagsan u qabtaan!

Carruurnimada Hore

Dugsiga Hoose (K-5)

Dugsiga Dhexe (6-8)

Dugsiga Sare (9-12)

carruurta fasalka


Xiriirada

Dr. Matt Rega
Agaasimaha Degmada ee Qiimaynta iyo Qiimaynta
matt.rega@minnetonkaschools.org
952-401-5122

Laura Herbst
Iskuduwaha Waxbarashada Sare ee MHS (AP/IB)
laura.herbst@minnetonkaschools.org
952-401-5897

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno