Tijaabada iyo Qiimeynta

Iyada oo loo marayo baaritaanka, tijaabinta, meeleynta fasalka iyo kormeerka, macallimiinta iyo maamulayaasha Minnetonka waxay awoodaan inay horumariyaan taariikh guud oo ku saabsan guusha cunuggaaga iyo awoodaha iyo daciifnimada manhajka. Tilmaantaan aqoonyahan waxaa loo isticmaalaa in lagu habeeyo barashada, lagu sameeyo manhajka loona go'aamiyo meelaynta waxbarasho ee ku habboon.

Marka la barbardhigo caadooyinka dalka iyo natiijooyinka imtixaanka guud ee gobolka, ardayda Minnetonka waxay u fuliyaan si aad u wanaagsan!

Carruurnimada Hore

Dugsiga hoose (K-5)

Dugsiga Dhexe (6-8)

Dugsi Sare (9-12)


Xiriiryada

Dr. Matt Rega
Agaasimaha Qiimeynta Degmada
matt.rega@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5122

Laura Herbst
Isuduwaha Waxbarashada Sare ee MHS (AP / IB)
laura.herbst@minnetonka.k12.mn.us
952-401-5897

Ku gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno