Kafiilka Ganacsiga

Waxaan jeclaan lahayn inaan kugu marti qaadno inaad iskaashi la sameyso Deephaven Elementary PTA si aan u taageerno dugsigeena iyada oo loo marayo Barnaamijka Kafiilka Ganacsiga Sannadlaha ah .

Barnaamijku waxa uu ku siinayaa aqoonsigaaga ganacsi iyo ka warqabka sumadda guud ahaan bulshada dugsigeena. Kafiil-bixiyeyaashayadu waxay haystaan fursad ay kaga qaybgalaan dhacdooyinka suuq-geyneed ee soo socda:

 • Aqoonsiga buugga buug-yaraha dugsiga (Qalabka Xubinnimada)
 • Wargeyska Waalidka (WINDS)
 • Deephaven Elementary PTA Bogga Facebook-ga
 • Boorka "Mahadsanid", oo sudhay bannaanka Dugsiga Hoose ee Deephaven
 • Mareegta degmada dugsiga
 • Calaamadda aqoonsiga oo leh astaanta shirkadda ee dhacdooyinka PTA
 • Ka qaybgalka labada dhacdo ee ugu waaweyn dugsigeena:
  • Deyr Pizza Party, Oktoobar
  • Xisbiga Waalidka Gu'ga, May

Wax ku biirintaada si weyn ayaa loo mahadiyay waxayna kor u qaadi doontaa khibrada waxbarasho ee ardaydeena iyo shaqaalaheena. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.

Eeg Heerarka Kafiilka Dugsiga Hoose ee Deephaven

Mahadsanid,

Dugsiga Hoose ee Deephaven PTA
Kelli Deeg, Iskuduwaha Kafiilka
kellideeg@gmail.com
651.276.2946

Wax dheeri ah baro


Xogta Kafiilka

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir:

Kelli Deeg
Caruurta Deephaven ee ku jirta wadista samafalka