Sahamiyayaal

Sahamiyayaashu waxay siinayaan xanaanada carruurta da'da dugsiga ah ee fasalada K-5 iyo Junior Explorers waxay siinayaan xanaanada carruurta ee iskuulka ka hor carruurta da'doodu udhaxeyso 3 - 5. Basaasiin Da'da Iskuulka ah waxaa lasiiyaa kahor iyo kadib iskuulka iyo maalmaha aan iskoolka aheyn. Sahamiyayaal Yaryar waxay bixiyaan xanaano maalmeedka oo dhan laga bilaabo 6:30 subaxnimo - 6:00 galabnimo

Xilliga xagaaga, daryeelka carruurta waxaa la siiyaa carruur 4 sano jir ah iyada oo loo marayo soo socda fasalka 5 th. Waxaan taageernaa qoysaska waxaanan ka caawinaa carruurta inay horumariyaan sida ugu macquulsan bulsho ahaan, shucuur ahaan, jir ahaan iyo caqli ahaanba.

Ujeeddooyinkayaga

  • Sii jawi aamin ah oo carruurta lagu dhiirrigeliyo inay ku mashquuliyaan danahooda, yeeshaan saaxiibtinimo, kuna koraan kalsoonida, madaxbannaanida iyo ixtiraamka naftooda iyo kuwa kale.
  • Sii fursad ay caruurtu ku dhisaan xiriir wanaagsan oo kobciya dadka waaweyn ee aaminka ah.
  • U abuur carruurta fursado ay wax ku bartaan kuna ku sahamiyaan ciyaarta.

Isqoristu waa marka ugu horeysa ee la imaado, oo marka hore lagu saleeyo. Inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, isqorista ugu yar waa 3 maalmood usbuucii (maalmaha lama beddeli karo usbuuc ilaa toddobaad). Inta lagu jiro barnaamijka xagaaga, isqorista ugu yar waa 10 maalmood xagaaga oo dhan.

Ka baro wax badan oo ku saabsan K-5 Sahamiyeyaasha

Waxbadan ka baro Baadhayaasha Yaryar

Sahamiyayaal Yar iyo Baadhayaal ah waa barnaamijyo daryeel carruur oo tayo sare leh oo loogu talagalay carruurta, da'doodu tahay saddex illaa fasalka shanaad (sannad dugsiyeedka) iyo da'da 4 illaa fasalka shanaad (xagaaga). Baadhayaasha, waxaan siineynaa carruurta fursado ay wax ku bartaan iyadoo loo marayo nashaadaadyo badan oo kala duwan sida farshaxanka, muusikada, mashaariicda sayniska, cayaaraha, qorista, akhriska, farshaxanka, ciyaarta banaanka, kombiyuutarada, ku dhaqanka xirfadaha bulshada, waqtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha, iyo wax badan ! Waxaa jira isku dheelitirnaan xulashooyinka waxqabadyada oo ay ku jiraan koox ballaaran, koox yar, iyo xulashooyin shaqsiyeed.
 
Barnaamijyada Baahiyaha Waxbarshada ee Beesha Minnetonka waa 4-Xiddig oo ay Qiimeeyeen Hay'adaha Daryeelka Carruurta ee Minnesota .

goobta sanad dugsiyeedka Xiriirada

Nadiifi ilo
Brittany Bell
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-6975

Heersare
Lisa Wermerskirchen
Kahor Iskuulka: 6:30 - 8 am
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 pm
952-401-5631

Groveland
Susie Wolter
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5582

Dherer Muuqaal ah
Cody Hallahan
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5464

Deephaven
Kathleen Frazier
Kahor Iskuulka: 6:30 - 8 am
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 pm
952-401-6917

Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
Sarah Davis iyo Brenda Broveleit
Barnaamijka Xannaanada / Xanaanada: 6:30 am - 6 pm
952-401-6825

Minnewashta
Safka Shelby
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5481

 

Xiriirada Maamulka

Maareeyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Molly Bahneman
952-401-6824

Khabiir Baadhayaal
Becca Mills
952-401-4159

Isuduwaha Barnaamijyada Dhalinyarada
Jenny Bodurka
952-401-6818

Biilasha & Diiwaangelinta Baarayaasha
Maryan Hall
952-401-6838

Astaanta Waalidka Aware ee leh 4 xiddigood
Baro_logo

Maamul Koontadayda

Baadhayaasha K-5: Fadlan la soco in canug kasta laga qaado $ 75 lacag diiwaangelin ah, taas oo aan la soo celin karin.

Baarayaasha Xagaaga: Fadlan la soco in canug walba laga qaado $ 50 diiwaangelin ah, oo aan la soo celin karin.

Sahamiyayaal Yaryar: Fadlan la soco inay jiraan $ 200 khidmad laga rabo waqtiga oggolaanshaha diiwaangelinta. $ 100 ee khidmadani waa khidmad diiwaangelin aan la soo celin karin. $ 100 ee soo hartay waa dhigaal daryeel oo lagu dabaqi doono biilkaaga bilaha ugu horreeya deyn ahaan.


Xiriir

Molly Bahneman
Maamulaha Barnaamijka
(952) 401-6824

Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
4584 Vine Hill Wadada
Deephaven, MN 55331

Saacadaha: 6:30 am-6 pm maalmaha shaqada

Xiriirro Dheeraad ah oo Dugsiga ah

Wax dheeri ah baro