Sahamiyayaal

Sanad Dugsiyeedka 2020-2021

Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga maadaama aan u shaqeynay sidii aan u qorsheyn lahayn iskuuladeena sahmiyeyaasha da'da dugsiga ee sannad dugsiyeedka 2020 -21. Waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaagno inaan ku siin doonno sahamiyaal qaab wax laga beddelay si aan ula jaanqaadno badbaadada hadda jirta iyo shuruudaha isku fogeynta bulshada ee Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) iyo Waaxda Waxbarashada Minnesota (MDE). Sababta oo ah isbeddelada ku saabsan sida barnaamijkeena loo bixin doono, waxaan baabi'inay heshiisyadii hore ee Sanad Dugsiyeedka 2020-2021 ee sanad dugsiyeedka (K-5) waxaanna weydiisanaynaa dhamaan qoysaska doonaya inay adeegsadaan sahamiyaasha fadlan khadka tooska ah khadka taleefanka uga codsadaan isniinta. , Agoosto 24 saacaddu markay ahayd 11:59 pm. Codsiyada waxaa lagu ansaxin doonaa salka loo hayo. Ansixinta mudnaanta leh waxay marka hore aadi doontaa Tier 1 Shaqaalaha Halista ah, ka dibna macaamiisha qabtay heshiis horay loo ansixiyay Sanad Dugsiyeedka 2020-2021 ka dibna qoysaska cusub ee sahmiyaasha.

Su'aalaha La Isweydiiyo

Ayaa u qalma Xanaano Caruur oo bilaash ah sida Qoyska Halista ah oo Aad u Xun?

Amarka Fulinta ee 20-82 wuxuu muujinayaa in degmo dugsiyeed ama iskuul charter ah oo ka shaqeeya qaab iskuul ah ama nooc masaafo ah "ay tahay inay siiyaan daryeel da 'dugsiyeed oo loogu talagalay Caruurta uqalma iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin mudadaas aan caruurtaasi helin waxbarida dhismaha iskuulka inta lagu jiro iskuulka caadiga ah. saacado. ” Xannaanada-iskuulka ee loogu talagalay carruurta shaqaalaha aadka muhiimka u ah waxaa loogu talagalay duruufo aad u xun oo waalid ama mas'uul aanu guriga joogin, taas oo ay ugu wacan tahay shaqaale ahaan shaqaale muhiim ah. Shaqaalaha muhiimka ah ee Tier 1 oo ka diiwaangashan waqtiga loo qabtay ayaa mudnaanta la siinayaa.

Ayaa uqalma sida Tier 1:

Tier I: wixii tafaasiil dheeri ah ee ku saabsan waxa qayb kasta ka mid ah lifaaqan: 

 • Caafimaadka iyo caafimaadka dadweynaha
 • Dhaqangelinta sharciga, amniga dadweynaha iyo jawaabayaasha koowaad
 • Cuntada iyo beeraha
 • Laanta Garsoorka (adeegyada daruuriga ah)
 • Ilaaliyaha Qaranka (wuxuu ku shaqeeyaa amar fulin Gole)
 • Barayayaasha wax ku barata pre-K ilaa fasalka 12aad
 • Shaqaalaha dugsiga ee daryeela carruurta shaqaalaha aadka muhiimka u ah
 • Xannaanada carruurta iyo bixiyeyaasha daryeelka da'da dugsiga

Daryeel-caafimaadeedka ka hor iyo ka dambeeyaa ma yahay mid bilaash u ah Shaqaalaha Dhibaatada?

Maya, carruurta Tier I ka shaqeeya ayaa heli doona oo keliya daryeel bilaash ah inta lagu jiro saacadaha caadiga ah ee dugsiga ee ilmaha. Kahor iyo kadib daryeelka iskuulka waxaa loo heli karaa lacag.  

Waa maxay xoojinta amniga iyo isbeddelada aan ka filan karno Sahamiyayaasha?

 • Markay tahay Tilmaamaha MDH / MDE ardayda waxaa lagu meelaynayaa koox. Waxaa jiri doona hal qof oo qaangaar ah illaa 15 carruur ah. Waxaan ka shaqeyn doonnaa inaan isku dayno oo aan ilaalino carruurta wada shaqeysa maalin dugsiyeedka. Annagu, si kastaba ha ahaatee, ma dammaanad qaadi karno in kooxaha ka socda dugsiga ay ku sii nagaan doonaan sahaminta ama in kooxaha ku jira sahaminta aysan isbedeleyn sannadka oo dhan.
 • Xeerarka MDH / MDE ee tilmaamaya tirada dadka ku jira garoomada ciyaarta, jimicsiga iyo aagagga kale ee la wadaago waa la xaddidi doonaa.
 • Sanad dugsiyeedkan ma jiri doonaan safar duulimaad.
 • Sahamiyayaashu waxay bixin doonaan quraac si gooni gooni ah loo diyaariyey iyo cunto fudud.
 • Markay tahay Tilmaamaha MDH / MDE, shaqaalaha sahaminta ayaa looga baahan yahay inay xidhaan waji-bixinno wajiga inta ay shaqeynayaan. Caruurta ku jirta Kindergarten iyo wixii ka weyn ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay xidhaan maaskaro inta lagu jiro wakhtigooda sahaminta.       
 • Heerkulka tilmaamaha MDH / MDE waa la qaadi doonaa marka ardaydu yimaadaan daryeelkeena labadaba subaxa kahor dugsiga iyo inta u dhaxaysa dugsiga iyo sahaminta. Heerkulka shaqaalaha waxaa la qaataa bilowga wareeg kasta.
 • Si loo xaddido soo-gaadhista, qoysaska ayaan imaneyn dhismaha. Shaqaalaha sahaminta ayaa fududeyn doona in la dego oo laga soo qaado gaarigaaga.
 • Waxaan ku shaqeyn doonnaa nadaafad wanaagsanaanta nadaafadda iyo nadaafadda.
 • Waxaan hirgalin doonnaa jadwalka gacmo-dhaqashada oo la kordhiyey.
 • Markay tahay MDH / MDE waxaan ku dhaqmi doonnaa siyaasad caafimaad oo la wanaajiyey waxaanan raaci doonnaa Go'aanka MDH ee loogu talagalay Dadka qaba Calaamadaha COVID-19 ee dhalinyarada, barnaamijyada iyo daryeelka ilmaha.
 • Si loo helo daah furnaan ku saabsan qorshayaashayada haddii ardaygu xaadiro, ama xubin ka mid ah shaqaalaha shaqeeya, ee barnaamijka 'Explorer's' uu leeyahay kiis shaybaar lagu xaqiijiyey oo ah COVID-19, waxaan raaci doonnaa talooyinka MDH ee la xiriira xiritaanka, kaasoo lagu sameeyo kiis -by-kiis salka ku haysa. Guud ahaan, talooyinka xiritaanku waxay noqon doonaan inta u dhaxaysa 2-5 maalmood oo nadiifinta qoto dheer ee dugsiga ayaa dhici doonta ka dib markii borotokoolka nadiifinta deegaanka iyo borotokoolka jeermiska. Haddii barta hadda ah ee barta Internetka ee loo baahan yahay in la xiro, barnaamijka waxaa loo rari doonaa goob kale isla markaana waalidiinta ayaa markiiba lala socodsiin doonaa.

Maxaa dhacaya haddii aan mar hore iska diiwaan gelinay sannad dugsiyeedka 2020-2021?

Qandaraasyada horey loo abuuray lama sharfan doono sababtoo ah waxaa isbedelo badan ku dhacay barnaamijkeena sanadkan. Waxaad u baahan doontaa inaad mar labaad isqorto 2020-21. Qandaraaskaaga cusub waxaa loo ansaxin doonaa iyadoo lagu saleynayo helitaanka booska iyo nidaamka oggolaanshaha qandaraaska wuxuu ku saleysan yahay taariikhda / waqtiga aad is qorey Febraayo 2020.

Haddii aan horey isu diiwaan gelinay waxaa loo baahan doonaa in aan bixino khidmadda diiwaangelinta oo dheeraad ah?

Khidmadda diiwaan gelinta ee aad hore u bixisay waxaa loo wareejin doonaa heshiiskaaga cusub oo lagumagama qaadi doono lacagtan mar labaad.

Haddii aan dooratay inaanaan dib isu diiwaangelin, ma heli doonnaa lacag soo celinta khidmaddayada ah?

Maya, khidmadaha diiwaangelinta ee horey loo bixiyay ma ahan kuwo la soo celin karo.

Sahamiyayaashu ma bixin doonaan xanaano caruur ah maalmaha aan iskuulka ahayn?

Haa, waxaan bixinaynaa xanaano caruur. Diiwaangelinta taariikhahaan waxaa loo sameeyaa si ka gooni ah ka hor iyo ka dib daryeelka iskuulka. Fadlan la soco in maalmaha aan iskuulka ahayn iskuullada aan abuurnay lama sii wadi doono maadaama aan iskugu dari doono iskuullada daryeelka.

Maxaa dhacaya haddii moodalka waxbarashadda degmadu isbeddelo?

Awoodayada aan ku bixinno daryeel ayaa isbeddelaysa haddii aan u gudubno nooc kale oo ah barashada masaafada oo buuxda ama wax-barashada qof ahaaneed. Haddii aan sameyno isbedeladaan inta lagu gudajiro sanad dugsiyeedka, waxaan bixin doonaa cusboonaysiin ku saabsan sida aan awood ugu sii wadno inaan u sii shaqeyno qoyskaaga.

Haddii aan dooratay inaan sameyno barashada masaafada ma u isticmaali karnaa Sahaminta?

Maya, haddii aad dooratid inaad sameyso barashada masaafada uma qalmi kartid sahamiyaasha sawirka Hybrid.

Haddii aan dooratay inaan sameyno barashada masaafada rubucii koowaad ka dibna aan u beddelno barashada shaqsi ahaan ma awoodaa inaan iska diiwaangelino Sahaminta?

Haa, waad awoodi doontaa inaad codsato xanaano caruur waxaana qandaraasyada lagu ansaxin doonaa iyadoo lagu saleynayo helida booska.

Sahamiyaasha da'da yar iyo sahamiyayaashu waa barnaamijyo daryeel tayo sare leh oo carruurta loogu talagalay, da'da saddex illaa fasalka shannaad (sannad dugsiyeed) iyo da'da 4 illaa fasalka shanaad (xagaaga). Sahaminta, waxaan siineynaa carruurta fursado ay wax ku bartaan iyagoo adeegsanaya nashaadaadyo kala duwan sida farshaxanka, muusikada, mashaariicda sayniska, karinta, ciyaaraha, qorista, farshaxanka, ciyaarta banaanka, kumbuyuutarrada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, waqtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha, iyo ka badan! Waxaa jira isku-dheellitirnaanta ikhtiyaarada waxqabadka oo ay ku jiraan koox ballaaran, koox yar, iyo xulashooyin shaqsi ah.
 
Barnaamijyada Sahaminta Waxbarshada ee Bulshada ee Minnetonka waa NAEYC La aqoonsan yahay oo 4-Star ay ku qiimeeyeen Hay'adaha Daryeelka Caruurta ee Minnesota . Intaa waxaa sii dheer, dhammaan lixda barnaamijyadeenna hoose waxay ku kasbadeen aqoonsi MnSACA MAAP .

Xiriirka Goobta Sanad Dugsiyeedka Iskuulka

Nadiifi ilo
Brittany Bell
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-6975

Ka sareeya
Lisa Wermerskirchen
Iskuulka kahor: 6:30 - 8 subaxnimo
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 pm
952-401-5631

Garka
Susie Wolter
Iskuulka kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5582

Dhismeyaasha Dhaadheer
Callad Hallahan
Iskuulka kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5464

Deephaven
Kathleen Frazier
Iskuulka kahor: 6:30 - 8 subaxnimo
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 pm
952-401-6917

Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Sarah Davis iyo Brenda Broveleit
Barnaamijka Dugsiga Hoose / Kindergarten: 6:30 subaxnimo - 6 pm
952-401-6825

Minnewashta
Safka Shelby
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5481

MME / MHS
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:00 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-5926

Xiriirrada Maamulka

Maareeyaha Barnaamijka sahaminta
Molly Bahneman
952-401-6824

Khabiirka sahaminta
Becca Mills
952-401-4159

Isuduwaha barnaamijyada dhalinyarada
Jenny Bodurka
952-401-6818

Biilasha & Diiwaangelinta Baarayaasha
Maryan Hall
952-401-6838

Astaanta Aware ee leh 4 xiddig qiimeyn
Astaanta MAC SACA
Sahamiyayaal_logo

Maaree Akoonkeyga

Baarayaasha K-5: Fadlan la soco inay jirto $ 45 khidmad diiwaan gelin ah ilmo kasta, oo aan la soo celin karin.

Sahaminta Xagaaga: Fadlan la soco inay jiraan $ 45 oo ah khidmadda diiwaangelinta ilmo kasta, oo aan la soo celin karin.

Sahamiyaasha Hoose: Fadlan la soco inay jirto $ 200 oo khidmad ah waqtiga ay dhaceyso diiwaangelinta. $ 75 ee khidmadani waa khidmad diiwaangelin aan la soo celin karin. Inta soo hartay ee $ 125 waa deebaaji daryeel oo lagu dabaqi doono qaan-sheegashada bilahaaga ugu horreeya sidii amaah ahaan.


Xiriir

Molly Bahneman
Maamulaha barnaamijka
(952) 401-6824

Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
4584 Wadada Vine Hill
Deephaven, MN 55331

Saacadaha: 6:30 am-6 pm maalmaha shaqada

Xiriirro dheeri ah oo laga helo iskuulka

Wax dheeri ah baro