Sahmiyayaal

Explorers waxay siisaa xanaanada caruurta ee da'da dugsiga ee fasalada K-5 iyo Junior Explorers waxay bixiyaan xanaanada cunugga ee carruurta da'doodu tahay 3-5. Junior Explorers waxay bixiyaan xannaano maalmeed laga bilaabo 6:30 subaxnimo - 6:00 galabnimo

Inta lagu jiro xagaaga , xanaanada cunugga waxaa la siiyaa carruurta 33 bilood ilaa fasalka 5 ee soo galaya. Waxaan taageernaa qoysaska waxaanan kaalmeynaa carruurta inay koraan si ay awooddooda buuxda u gaaraan bulsho ahaan, dareen ahaan, jir ahaan iyo garaad ahaanba.

Ujeedooyinkayaga

  • Sii deegaan badbaado leh oo carruurta lagu dhiirigaliyo inay danahooda ku raadsadaan, horumariyaan saaxiibtinimada, oo ay ku koraan kalsooni, madaxbannaani iyo ixtiraam naftooda iyo kuwa kaleba.
  • Sii carruurta fursad ay ku dhistaan xiriir togan oo kobcinaya dadka waaweyn ee la aamini karo.
  • U abuur fursado ay carruurtu wax ku bartaan oo ay ciyaarta ku sahamiyaan.

Isdiiwaangelintu waxay ku socotaa tii ugu horraysay, oo loo adeego marka hore. Inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, diiwaangelinta ugu yar waa 2 maalmood asbuucii (maalmaha lama beddeli karo toddobaad ilaa toddobaad). Inta lagu jiro barnaamijka xagaaga, diiwaangelinta ugu yar waa 10 maalmood xagaaga oo dhan.

Explorers Junior iyo Explorers waa barnaamijyo xanaano caruur oo tayo sare leh oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay saddex ilaa fasalka shanaad (sanadka dugsiga) iyo da'da 4 ilaa fasalka shanaad (xagaaga). Explorers, waxaanu siinaa carruurta fursado ay wax ku bartaan hawlo kala duwan oo kala duwan sida fanka, muusiga, mashaariicda sayniska, ciyaaraha, qorista, akhriska, farsamada gacanta, ciyaarta bannaanka, kombiyuutarada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, wakhtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha ah, iyo qaar kaloo badan ! Waxa jira isku dheelli tirnaan ikhtiyaari hawleed oo ay ku jiraan koox weyn, koox yar, iyo doorashooyin shaqsiyeed.
 
 
 

Nala soo xiriir

Explorers_logo

Wax dheeri ah baro


Maamul akoonkayga

K-5 Sahmiyayaal: Fadlan ogow in ay jirto $100 ujrada diiwaangelinta canuggii, taas oo aan la soo celin karin.

Sahamiyayaasha Xagaaga: Fadlan ogow in ay jirto $50 ujrada diiwaangelinta canuggii, taas oo aan la soo celin karin.

Sahamiyayaasha Da'da yar: Fadlan ogow in ay jirto lacag $200 ah oo ku beegan wakhtiga oggolaanshaha diiwaangelinta. $100 ka mid ah khidmaddan waa lacag diiwaan gelin ah oo aan la soo celin karin. $100 ka soo haray waa deebaaji daryeel oo lagu dabaqi doono qaansheegtaada bilaha ugu horeeya credit ahaan.

Calaamadda Waalidka Aware oo leh 4 xiddigood