Sahamiyayaal

2022-23 Sannad Dugsiyeedka
  • Sahamiyeyaasha Junior (Sannad Dugsiyeedka 2022-23) waxay leeyihiin furitaan xaddidan
  • K-5 Explorers (Sannad Dugsiyeedka 2022-23) ayaa hadda buuxa oo ku jira liiska sugitaanka

Taariikhaha Furan ee Diiwaangelinta

  • Sahamiyeyaasha Junior & K-5 Xagaaga 2023 diiwangelinta waxay furmi doontaa Febraayo 15 saacada 8 subaxnimo
  • Sannad-dugsiyeedka Sannad-dugsiyeedka Sare ee Sannad-dugsiyeedka 2023-24 is-diiwaangelintu waxay furmi doontaa Febraayo 2, saacadda 7:30 subaxnimo
  • Sannad dugsiyeedka K-5 Explorers sannad dugsiyeedka 2023-24 isdiiwaangelinta waxa ay furmi doontaa Maarso 14keeda sacada 8 subaxnimo
 

Sahamiyayaashu waxay siinayaan xanaanada carruurta da'da dugsiga ah ee fasalada K-5 iyo Junior Explorers waxay siinayaan xanaanada carruurta ee iskuulka ka hor carruurta da'doodu udhaxeyso 3 - 5. Basaasiin Da'da Iskuulka ah waxaa lasiiyaa kahor iyo kadib iskuulka iyo maalmaha aan iskoolka aheyn. Sahamiyayaal Yaryar waxay bixiyaan xanaano maalmeedka oo dhan laga bilaabo 6:30 subaxnimo - 6:00 galabnimo

Inta lagu jiro xagaaga, xanaanada cunugga waxaa la bixiyaa carruurta 33 bilood ilaa fasalka 5 ee soo galaya. Waxaan taageernaa qoysaska waxaanan kaalmeynaa carruurta inay koraan si ay awooddooda buuxda u gaaraan bulsho ahaan, dareen ahaan, jir ahaan iyo garaad ahaanba.

Ujeeddooyinkayaga

  • Sii jawi aamin ah oo carruurta lagu dhiirrigeliyo inay ku mashquuliyaan danahooda, yeeshaan saaxiibtinimo, kuna koraan kalsoonida, madaxbannaanida iyo ixtiraamka naftooda iyo kuwa kale.
  • Sii fursad ay caruurtu ku dhisaan xiriir wanaagsan oo kobciya dadka waaweyn ee aaminka ah.
  • U abuur carruurta fursado ay wax ku bartaan kuna ku sahamiyaan ciyaarta.

Isdiiwaangelintu waxay ku socotaa tii ugu horraysay, oo loo adeego marka hore. Inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, diiwaangelinta ugu yar waa 2 maalmood usbuucii (maalmo lama beddeli karo toddobaad ka toddobaad). Inta lagu jiro barnaamijka xagaaga, diiwaangelinta ugu yar waa 10 maalmood xagaaga oo dhan.

Sahamiyayaal Yar iyo Baadhayaal ah waa barnaamijyo daryeel carruur oo tayo sare leh oo loogu talagalay carruurta, da'doodu tahay saddex illaa fasalka shanaad (sannad dugsiyeedka) iyo da'da 4 illaa fasalka shanaad (xagaaga). Baadhayaasha, waxaan siineynaa carruurta fursado ay wax ku bartaan iyadoo loo marayo nashaadaadyo badan oo kala duwan sida farshaxanka, muusikada, mashaariicda sayniska, cayaaraha, qorista, akhriska, farshaxanka, ciyaarta banaanka, kombiyuutarada, ku dhaqanka xirfadaha bulshada, waqtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha, iyo wax badan ! Waxaa jira isku dheelitirnaan xulashooyinka waxqabadyada oo ay ku jiraan koox ballaaran, koox yar, iyo xulashooyin shaqsiyeed.
 
Barnaamijyada Baahiyaha Waxbarshada ee Beesha Minnetonka waa 4-Xiddig oo ay Qiimeeyeen Hay'adaha Daryeelka Carruurta ee Minnesota .
 
 

goobta sanad dugsiyeedka Xiriirada

Nadiifi ilo
Brittany Bell
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 pm
952-401-6975

Excelsior
Adrianna Carlson
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8 subaxnimo
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 galabnimo
952-401-5631

Groveland
Macall Stone
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 galabnimo
952-401-5582

Heights muuqaal leh
Jamie Vasallo
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 subaxnimo
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 galabnimo
952-401-5464

Deephaven
Kathleen Frazier
Kahor Iskuulka: 6:30 - 8 am
Dugsiga Kadib: 2:40 - 6 pm
952-401-6917

Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Sarah Davis
Dhallinta: 6:30 subaxnimo - 6 galabnimo
952-401-6825

Minnewashta
Dhoob Czisny
Dugsiga Kahor: 6:30 - 8:40 am
Dugsiga Kadib: 3:20 - 6 galabnimo
952-401-5481

 

Xiriirada Maamulka

Explorers K-5 Maareeyaha Barnaamijka
Jeremy Johnson
952-401-6824

Sahamiyeyaasha yaryar
Molly Bahneman
952-401-6830 Iskuduwaha, ECFE, Minnetonka Preschool & Sahanayaasha Yaryar

Kaaliyaha Agaasimaha
Jenny Bodurka
952-401-6818

Sahamiyeyaasha da'da yar iyo K-5 sahamiyayaasha Diiwaangelinta iyo biilasha
Mary Hall
952-401-6838

K-5 Sahamiyayaasha Diiwaangelinta iyo Biilasha
Alicia Vega
952-401-6832

Khabiirka sahaminta
Valerie Curtis
952-401-4159

Astaanta Waalidka Aware ee leh 4 xiddigood
Baro_logo

Maamul Koontadayda

K-5 Explorers: Fadlan ogow in ay jirto $100 oo ah kharashka diiwaangelinta canuggii, taas oo aan la soo celin karin.

Baarayaasha Xagaaga: Fadlan la soco in canug walba laga qaado $ 50 diiwaangelin ah, oo aan la soo celin karin.

Sahamiyayaal Yaryar: Fadlan la soco inay jiraan $ 200 khidmad laga rabo waqtiga oggolaanshaha diiwaangelinta. $ 100 ee khidmadani waa khidmad diiwaangelin aan la soo celin karin. $ 100 ee soo hartay waa dhigaal daryeel oo lagu dabaqi doono biilkaaga bilaha ugu horreeya deyn ahaan.


Xiriir

Jeremy Johnson
Maareeyaha Barnaamijka
jeremy.johnson@minnetonkaschools.org
(952) 401-6824

Xarunta Waxbarshada Beesha ee Minnetonka
4584 Vine Hill Wadada
Deephaven, MN 55331

Saacadaha: 6:30 am-6 pm maalmaha shaqada

Xiriirro Dheeraad ah oo Dugsiga ah

Wax dheeri ah baro