Sahamiyeyaasha - Fasallada K-5

Diiwaangelinta Sannad Dugsiyeedka 2024-25 & Xagaaga K-5 Sahmiyayaal waa la aqbalay iyadoo lagu saleynayo meel bannaan

Explorers waa barnaamij tayadiisu sareyso, ka hor iyo ka dib dugsiga ee loogu talagalay carruurta, kindergarten ilaa fasalka 5aad. Explorers, waxaanu siinaa carruurta fursado ay wax ku bartaan hawlo kala duwan oo kala duwan sida fanka, muusiga, mashaariicda sayniska, cunto karinta, ciyaaraha, qorista, akhriska, farsamada gacanta, ciyaarta bannaanka, kombiyuutarada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, wakhtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha ah iyo wax badan dheeraad ah! Waxa jira isku dheelli tirnaan ikhtiyaari hawleed oo ay ku jiraan koox weyn, koox yar iyo doorashooyin shaqsiyeed.

$100 khidmadda diiwaan gelinta cunug kasta - lama soo celin karo

Faa'iidooyinka sahamiyayaasha

  • Ikhtiyaarada is-diiwaangelinta dabacsan oo ay ku jiraan ka hor iyo/ama ka dib dugsiga laba ilaa shan maalmood todobaadkii.
  • Saacadaha la kordhiyay (6:30 subaxnimo ilaa 6 galabnimo) si loo waafajiyo jadwalka waalidiinta shaqeeya.
  • Barnaamijyada maalin-buuxa ee maalmaha aan dugsiga ahayn iyo xilliga xagaaga.
  • Si ku habboon ugu yaal dhammaan dugsiyadayada hoose. 
  • Saamiga arday-iyo-shaqaale ee hooseeya ayaa u oggolaanaya shaqaaluhu inay il gaar ah siiyaan ilmo kasta.

Noocyada daryeelka la heli karo

  • Dugsiga ka hor iyo ka bacdi: Qoysaska doonaya xannaano ka baxsan saacadaha dugsiga. Isdiiwaangeli daryeelka dugsiga ka hor, dugsiga ka dib, ama labadaba. Labada ikhtiyaar ee maalinta dugsiga waxaa ku jira cunto fudud oo nafaqo leh.
  • Maalmaha aan dugsiga ahayn : Qoysaska hadda ku jira barnaamijka marka dugsigu socdo, laakiin sidoo kale u baahan daryeel maalmaha aan dugsiga ahayn.
  • Xagaaga: Qoysaska xannaanada u raadsada xagaaga, marka dugsigu aanu fadhiyin.

Jadwalka

Waalidiinta waxaa la waydiistaa inay carruurtooda ku qoraan Sahamiyayaasha jadwal joogto ah, laba ilaa shan maalmood, isla kordhinta toddobaad kasta ugu yaraan afar toddobaad ah. Isbedelada jadwalkaaga waxaa lagu samayn karaa onlayn. Jadwalka isbeddelka waxaa lagu dejin doonaa si ku saleysan boos bannaan. Waxaa jira $10 wax ka beddelka jadwalka ilmahaaga. 

Ogeysiis toban maalmood ah oo ganacsi ah ayaa loo baahan yahay marka laga baxayo Sahamiyayaasha.

Codsiyada ku-darka-maalin waxay u baahan yihiin ogeysiis 24-saac ah waana in si toos ah loogu sameeyaa Kormeeraha Goobtaada. Qiimaha ku-darka-maalin ayaa khuseeya

Su'aalaha Diiwaangelinta

Su'aalaha Lacag-bixinta

Su'aalaha Barnaamijka

Sahmiyayaal
Explorers_logo

Wax dheeri ah baro


Maamul akoonkayga

K-5 Sahmiyayaal: Fadlan ogow in ay jirto $100 ujrada diiwaangelinta canuggii, taas oo aan la soo celin karin.

Sahamiyayaasha Xagaaga: Fadlan ogow in ay jirto $50 ujrada diiwaangelinta canuggii, taas oo aan la soo celin karin.

Sahamiyayaasha Da'da yar: Fadlan ogow in ay jirto lacag $200 ah oo ku beegan wakhtiga oggolaanshaha diiwaangelinta. $100 ka mid ah khidmaddan waa lacag diiwaan gelin ah oo aan la soo celin karin. $100 ka soo haray waa deebaaji daryeel oo lagu dabaqi doono qaansheegtaada bilaha ugu horeeya credit ahaan.