Tonka Trail Trot - Khamiis, Meey 2, 2024

Ku orod dariiqyada iyo buuraha gudaha miyl-goboleedkan xiisaha leh ee laga dhigay dhismaha quruxda badan ee Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka iyo Dugsiga Hoose ee Deephaven. Ardayda fasalada K-5.

Ka qaybgalayaasha waxaa lagu meelayn doonaa mid ka mid ah shanta kuleyl. Kuleylku wuxuu noqon karaa mid loo qoondeeyay iyadoo lagu saleynayo darajada iyo jinsiga. Waddada hal-mayl-guud ah waxaa loo diri doonaa shaqaale si badbaado leh.

Hel $5 ka dhimis diiwaan gelintaada Tonka Youth Tri marka aad iska diiwaan geliso Tonka Trail Trot !

**Diiwaan galinta onlineku waxay xidhmaysaa 8 subaxnimo Khamiista, Mey 2. Isla maalintaas diwaan galinta waxa laga heli karaa dibada MCEC/Deephaven Elem. kambaska laga bilaabo 5 galabnimo Khamiista, Meey 2.

Gaariga cuntada ayaan ku siineynaa waxa uu diyaar u yahay cunto iibsi inta ay socoto xaflada.

Waad ku mahadsan tahay kafiilkeena 2024:

2024 Fursadaha Kafiilka ayaa diyaar ah. Fadlan la xiriir Tim Litfin . Mahadsanid.