Kulamada Warfaafinta

Ma doonaysaa in aad wax badan ka barato iska diiwaan gelinta Tonka Online? Waxaa lagugu martiqaadayaa inaad is-qorto mid ka mid ah habeennadayada macluumaadka oo aad ogaato fursadaha ku sugaya ilmahaaga Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Fadlan Ogow: Waxaad heli doontaa isku xirka iimaylka ee fadhiga macluumaadka farsamada ee aad saxiixday ee ku dhow taariikhda aad dooratay.

Kulamada Xogta Soo Socda

Hadda ma jiraan kulamo macluumaad oo soo socda oo loo qorsheeyay Dayrta 2023. Weli waxaad awoodaa inaad daawato webinar la duubay (hoos) ama si toos ah ula xiriir shaqaalaheena si aad wax badan uga ogaato Tonka Online.

Daawo Kulamadii Xogta Hore

Kulanka Macluumaadka Fasalka K-8 (Maarso 2023)
Baro waxa ay ardayda dugsiga hoose iyo dhexe ka filan karaan barnaamijkayaga e-learning, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan Kindergarten iyo fasalka koowaad ee Isbaanishka.

Ka soo degaya Vimeo...

Kulanka Warfaafinta Fasalka 9-12 (Febraayo 2023)
Baro waxa ay ardayda dugsiga sare ka filan karaan barnaamijkayaga e-learning.

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

Qoyska oo eegaya ipad