Tilmaanta Qorsheynta Fasalka 11aad

Waxaa ka socda Vimeo ...

Sanadka hoose waa waqti aad bilaabi doontid inaad fahanto muhiimada koorsooyinka sida aad u dooraneyso xulashooyinka wadada kuu horseeda mustaqbalka. Waa kuu muhiim adiga inaad muujiso sida ay uga go’an tahay inaad sida ugu badan wax uga bixiso dugsiga sare. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad u fikirto adkeyn sida aad u qorsheyneysay sanadkaaga yar.

Waxaan ku dhiirigelineynaa dhammaan ardayda ku xiran-kulliyadda inay isku dayaan ugu yaraan hal koorso IB ama AP ah. Inta lagu jiro fasalka ugu sareeya sanadkan, 79% waxay qaateen ugu yaraan hal koorso AP ama IB ah. Cilmi baaristu way cadahay: Ardayda qaadata koorsada AP ama IB inta lagu jiro dugsiga sare waxay u badan tahay inay dhammeeyaan shahaadada kuleejkooda. Ardaydu sidoo kale waa inay tixgeliyaan inay iska diiwaangeliyaan labada sano ee International Baccalaureate (IB) Dibloom buuxa ama Barnaamijyada Shahaadada Laba-Luqadeed ee IB .

Sidee ayaad u kordhineysaa khibradaada dugsiga sare ka dib inta aad ku jirtay dugsiga sare? Diyaarinta, si marka aad jaamacad aaddo, aad sifiican ugu diyaar garowdid inaad qaadatid xiisadaha aad rabto isla markaana aad awood ugu yeelato inaad si dhakhso leh ku dhex gasho.

Si loo helo dibloomaha dugsiga sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay fuliyaan shuruudaha qaarkood. Halkan ka eeg shuruudaha Qalin-jabinta MHS .


Ingiriis

Ka xulo:

Cilmiga Bulshada

Ka xulo:

* Koorsooyinku lama kulmaan shuruudaha barashada bulshada ee sanadka yar.

Xisaabta

Sayniska

Ka xulo:

VANTAGE

Xulashooyinka

  • Si aad u fuliso 5-ta dhibco ee lagu taliyay inta lagu jiro sannadkaaga dugsiga hoose, dhammeystir jadwalka koorsada adiga oo dooranaya xulasho. Dib u eeg buugga Diiwanka xulashooyinka koorsooyinka hadda jira.

 

Waxqabadka Ardayda

Kulan waalidka

  • Barnaamijka Raadinta Kuleejka oo uu la socdo La-Taliyaha Kuliyadda Phil Trout wuxuu noqon doonaa Febraayo 4, 2020 7da fiidnimo ee Xarunta Farshaxanka MHS.

Tonka Online

Inbadan ku samee afar

 

Adigoo ka faa'iideysanaya Tonka Online , waad dhammaysan kartaa koorsooyinka loo baahan yahay ama koorsooyinka diyaarinta inta lagu jiro xilliga xagaaga, fududeyn jadwalkaaga maalinta ama waxaad qaadan kartaa fasal dheeraad ah inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Adigoo adeegsanaya Tonka Online , waad awoodaa:

  • Ku dhammaystir saddex sano oo xisaab ah laba sano gudahood
  • Qaado laba fasallo muusig inta lagu jiro sanadka
  • Raacda waxyaabaha aad doorbido ee ku habboon damacyadaada
  • Xaqiiji waqtiga barnaamijyada takhasuska ah inta udhaxayso sanadkaaga yar iyo kan sare.

Iyada oo in kabadan 300 oo koorsooyin ah lagu bixiyo Dugsiga Sare ee Minnetonka — oo ay ku jiraan barnaamijyada sida VANTAGE, International Baccalaureate, Project Lead the Way, iyo barnaamijka fanka farshaxanka heer caalami ah - ardayda mararka qaarkood waxay haystaan waqti adag sidii ay wax walba ku habboonaan lahaayeen. Tonka Online ayaa kaa caawin kara!