Hagaha Qorshaynta Fasalka 11

Ka soo degaya Vimeo...

Sannad-dugsiyeedka waa wakhti aad bilaabi doonto inaad fahamto ku habboonaanta doorashooyinka koorsada markaad dooranayso ikhtiyaarrada samayn doona waddada mustaqbalkaaga. Waa muhiim inaad muujiso sida ay uga go'an tahay inaad ka faa'iidaysato waxa lagu bixiyo dugsiga sare. Waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad si adag uga fikirto markaad qorsheyneyso sanadkaaga yar.

Waxaan ku dhiirigelineynaa dhammaan ardayda ku xiran kulliyadda inay isku dayaan ugu yaraan hal koorso IB ama AP ah. Fasalka sare ee sanadkan, 79% waxay qaateen ugu yaraan hal koorsada AP ama IB. Cilmi baaristu waa caddahay: Ardayda qaata koorsada AP ama IB inta lagu jiro dugsiga sare waxay u badan tahay inay dhammeeyaan shahaadada kulliyadda. Ardaydu waa inay sidoo kale tixgeliyaan isdiiwaangelinta labada sano ee Baccalaureate International Baccalaureate (IB) Diploma buuxa ama Barnaamijyada Dibloomada Laba-luqadlaha ah ee IB .

Sideed u kordhin kartaa khibradaada dugsiga sare kadib markaad ku jirto dugsiga sare? Diyaargarow, si marka aad kulliyadda gasho, aad si fiican ugu diyaargarowdo inaad qaadato xiisadaha aad rabto oo aad awood u yeelan karto inaad si degdeg ah u gasho waxbarashadaada koowaad.

Si loo helo shahaadada Dugsiga Sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Halkan ka eeg Shuruudaha Qalinjabinta MHS .


Ingiriis

Ka dooro:

Barashada Bulshada

Ka dooro:

*Koorsooyinku ma buuxinayaan shuruudaha cilmiga bulshada ee sanadka-junior.

Xisaab

Sayniska

Ka dooro:

VANTAGE

La doortay

  • Si aad u buuxiso 5 dhibcood ee lagu taliyey inta lagu jiro sanadkaaga hoose, ku buuxi jadwalka koorsada xulashooyin la doortay. Dib u eeg Log Skipper fursadaha koorsada hadda.
Hawlaha Ardayga

Tonka Online

Adiga oo ka faa'iideysanaya Tonka Online , waxaad buuxin kartaa koorsooyinka loo baahan yahay ama diyaarinta xilliga xagaaga, waxaad bedeli kartaa jadwalkaaga maalinlaha ama waxaad qaadan kartaa fasal dheeraad ah inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Tonka Online , waxaad awoodaa:

  • Ku dhammee saddex sano oo xisaabta ah laba sano gudahood
  • Qaado laba fasal oo muusig sanadka dhexdiisa
  • Raac xulashooyinka ku habboon rabitaankaaga
  • Hubi wakhti loogu talagalay barnaamijyada takhasuska ah inta lagu jiro sanadkaaga hoose iyo kan sare.

In ka badan 300 oo koorsooyin ah oo lagu bixiyo Dugsiga Sare ee Minnetonka—ay ku jiraan barnaamijyada sida VANTAGE, International Baccalaureate, Project Lead the Way, iyo barnaamijka fanka heer caalami ah—ardaydu waxay mararka qaarkood ku adag tahay inay ka dhigaan mid ku habboon. Tonka Online ayaa ku caawin kara!