Macluumaadka Dugsiga

Dugsiga Sare ee Minnetonka (MHS) waa mid heer sare ah oo u adeega ardayda dhigata fasalada 9-aad ilaa 12-aad. Waxay ku taalaa xaafad xaafadeed, hal-dugsi sare, MHS waa astaanta Degmada Dugsiga Minnetonka, oo loo aqoonsaday degmo heer sare ah Waaxda Waxbarashada Mareykanka.

Macluumaadka Dugsiga ee MHS waxaa kujira natiijooyinka imtixaanka, sharaxaada barnaamijka, qeybinta GPA iyo liis dhameystiran oo muujinaya Fasalka diiwaangelinta kuleejka 2020 iyo tirada kaqeybgalaysa.


Soo Degso Xogta Dugsiga ee 2020-21

 

 

Xiriir

Phil Trout, Lataliyaha Kuliyada
phil.trout@minnetonkaschools.org
952-401-5746