Xogta Dugsiga

Dugsiga Sare ee Minnetonka (MHS) waa dugsi sare oo waxqabadkiisu sarreeyo oo u adeegaya ardayda fasalada 9 ilaa 12. Wuxuu ku yaalaa xaafad xaafadeed, beesha hal dugsi sare ka kooban yahay, MHS waa calanka Degmada Dugsiga Minnetonka, oo loo aqoonsaday inay tahay degmo heer sare ah Waaxda Waxbarashada ee Maraykanka.

Profile-ka Dugsiga MHS waxa ku jira buundooyinka imtaxaanka, sharraxaadaha barnaamijka, qaybinta GPA iyo liis dhammaystiran oo muujinaya Fasalka 2023 is-diiwaangelinta kulliyadda iyo tirada ka qaybgalayaasha.


Soo deji Xogta Dugsiga 2023-24

Xaflada Qalinjabinta

Xiriir

 

Norma Gutierrez, La-taliyaha Dugsiga Sare kadib
norma.gutierrez@minnetonkaschools.org
952-401-5746