Adeegyada Caafimaadka

Kooxdayada Adeegyada Caafimaadku waxay iska kaashadaan adeegyada waxbarashada iyo taageerada ka dhexeysa dugsiga iyo bulshada si kor loogu qaado caafimaadka ardayga guusha ardayga. Kalkaaliyayaasha caafimaad ee shatiga leh (LSN) iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayaa wada shaqeeya si ay ula kulmaan baahiyaha caafimaad ee jirka, bulshada, iyo shucuurta ardayda, marka lagu daro kor u qaadista caafimaadka iyo amniga bulshada iskuulka oo dhan.

Xafiisyadayada caafimaad ee iskuulka waxaa shaqaalaysiiya arday kasta maalin kasta shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal ah oo kalkaaliye caafimaad oo shati leh lehna xagga dhismaha ama ku soo wicitaanka degmada dhexdeeda.

Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka

 • Sii daryeel caafimaad oo deg-deg ah oo joogto ah ardayda iyo shaqaalaha cudurada iyo dhaawacyada.
 • Bixiyaan daryeel ardayda leh xaalado caafimaad oo raaga sida ay wakiishay LSN.
 • Hayso diiwaan gelinta talaalada iyo arimo kale oo caafimaad oo qayb ka ah diiwaanada caafimaadka ardayga.
 • Kala-shaqee dawooyinka sida ay u wakiishay LSN.
 • Ka caawi kormeerka iyo bixinta macluumaadka ku saabsan waxyaabaha la kala qaadi karo.
 • Waxay ku qoran yihiin CPR iyo Gargaarka Koowaad.

Kalkaaliyeyaasha Iskuul ee shatiga leh

 • Iyada oo ay weheliso khabiir ku takhasusay caafimaadka, kobcinta iyo joogtaynta caafimaadka iyo samaqabka ardayda oo dhan.
 • Ergada iyo kormeerka daryeelka gargaarka degdegga ah, maamulka dawooyinka, iyo nidaamyada caafimaadka.
 • Qiimee, qorshee iyo dukumiinti loogu talagalay ardayda leh arrimo caafimaad.
 • Bixiyaan oo qorsheeyaan adeegyada tooska ah ee loogu talagalay ardayda sida joogtada ah u jiran ama caafimaad ahaan nugul ee u baahan nidaam caafimaad.
 • Qorshee oo siiya aragga, maqalka iyo scoliosis baarista iyo gudbinta.
 • Bixi la-talin caafimaad iyo waxbarasho ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska.
 • Bixi tixraacyo ilaha bulshada.
 • Isuduwaha ka hortagga iyo xakameynta walaacyada la isugudi karo.
 • Waxay ka qoran yihiin kalkaaliyeyaal shahaadada shahaadada jaamacadda haysta oo shati u leh caafimaadka guud iyo kalkaalinta dugsiga.