Hagaha Shaqaalaha

Caruurta Deephaven ee ku jirta wadista samafalka
1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 163 xubnood

Lucia Adoradio

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Sierra Alto-Pederson

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Gabriela Alvarado

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Fasalka Para-Spanish Ktgn, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Rachael Ameling

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Macallinka Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tonka Online
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:

Katherine Anderson

Ciwaanka: Fasalka Para-U Diyaarsan Bilawga K, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Iimayl:

Reid Anderson

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Tonka Online
Waaxyaha: Art
Iimayl:

Maria Ansaldo

Ciwaanka: Fasalka Para-Isbaanish, Bartaha Luuqadda Ingiriisiga Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Minnewashta, Degmada Ballaaran
Iimayl:

Patricia Arntz

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Deephaven
Iimayl:

Erica Austerman

Ciwaanka: Macallinka Wax-akhriska, Macallinka Fasalka 3aad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Xirfadaha Aasaasiga ah/Akhriska
Iimayl:

Stephanus Badenhorst

Ciwaanka: Tennis-Wiilasha-Madaxa, Cilmi-nafsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Bariga Dugsiga Dhexe ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Tababaraha 1016, Tababaraha 1017, Tababaraha 1020
Iimayl:

Nicole Bailey

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Samantha Bauchle

Ciwaanada: Macallinka Waxbarashada Jirka, Macallinka phy Ed La-qabsiga, In ka badan Macallin Pink
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tonka Online
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Waxbarashada Jirka, Waxbarashada Gaarka ah
Iimayl:

Alexis Beckman

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Grace Bennin

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Julianna Berger

Ciwaanka: Iskuduwaha Waxbarashada Gaarka ah, Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Waxbarashada Gaarka ah
Iimayl:

Heidi Bisbee

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Tracy Blong

Ciwaanka: Fasalka Para-English Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Karl Boberg

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Devan Branson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Jordan Breidenbach

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Anna Bridgeman

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Malorie Brockamp

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Stephanie Brondani

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Groveland, Xarunta Adeegga Degmada, Sail
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Theresa Brown

Cinwaanada: Qorshaynta Dhaqanka Para, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Kristen Bruckschen

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Elizabeth Burgos

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Zazil Gubtay

Cinwaanada: Caawiye cunto karinta, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeeraha Para, Kaaliyaha Karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Deephaven, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Andrea Cady

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Jack Campbell

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Lita Cantin

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Emily Casey

Magacyada: Macallinka Xannaanada Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Samantha Chenier

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Dana Christesen

Cinwaanada: Tababaraha Hawlaha Fulinta Para, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta Para, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qaybaha: Deephaven, Groveland
Iimayl:

Karen Clepper

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Linda Coleman

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Julianna Cottier

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Alicia Crawford

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Catherine Croom

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Nicole Daly

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Elizabeth Davis

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Isbaanish, Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Maura Devanie

Ciwaanka: Ingiriisi Sida Macallin Lang Labaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Esl
Iimayl:

Jacqueline Dickens

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Kalkaaliyaha
Iimayl:

Brennan Dickinsen

Magacyada: Garsoore, Macallinka Fasalka 4, Macallinka Caawinta Kubadda Cagta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada, Macallinka 1012, Macallinka 1016, Macallinka 1017
Iimayl:

Jonathan Dryke

Ciwaanada: Macallinka Waxbarashada Jirka, Caawinta Wiilasha Lacrosse
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka, Tababaraha 1020
Iimayl:

Elizabeth Dutton

Ciwaanka: Macallin Waxbarasho Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Troy Dvorak

Ciwaanka: Cilmi-nafsiga, Ncsp-Psych Nat'L Cert
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Christine Edlefsen

Magacyada: La-taliyaha Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Groveland, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxyaha: Hagidda & La-talinta
Iimayl:

Elizabeth Egan

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Dugsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Hayley Ellingson

Ciwaanka: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl: