Buugga Shaqaalaha

Caruurta Deephaven ee wada samafalka
1 2 3 > muujinaya 1 - 50 ee 118 xubnood

Lucia Adoradio

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Sierra Alto-Pederson

Cinwaanada: Sahamiyayaal Kaaliyaha Ardayga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Gabriela Alvarado

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn, Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Rachael Ameling

Cinwaanada: Fasalka Para, Baska Iyo Wadooyinka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Elizabeth Anderson

Cinwaanada: Macalinka Akaadamiyada Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Email:

Katherine Anderson

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Bilowga Diyaargarow ee Fasalka K, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Email:

Reid Anderson

Cinwaanada: Macalinka Fanka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Tonka Online
Waaxyaha: Qod
Email:

Nicole Bailey

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Samantha Bauchle

Cinwaanada: Macalinka Jimicsiga Jirka, Macallinka Phy Ed Laqabsaday, Macallin Ka Badan Casaan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Waxbarashada Jimicsiga, Waxbarashada Gaarka ah
Email:

Alexis Beckman

Cinwaanada: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Heidi Bisbee

Cinwaanada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Tracy Blong

Cinwaanada: Fasalka Barashada-Ingiriisiga Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Karl Boberg

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Devan Branson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Anna Bridgeman

Cinwaanada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Malorie Brockamp

Cinwaanada: Fasalka 2aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Stephanie Brondani

Cinwaanada: Tababaraha Tababbarka Macallinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Sail
Waaxyaha: Q Comp
Email:

Theresa Brown

Cinwaanada: Qorshaynta Habdhaqanka Para, Baska Iyo Wadooyinka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Kristen Bruckschen

Cinwaannada: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Elizabeth Burgos

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Zazil Gubasho

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kooxaha Kormeeraha, Fasalka Isbaanishka Ktgn, Kaaliyaha Cunto karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Deephaven, Adeegyada Nafaqeynta
Email:

Minaal Campos

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Lita Cantin

Cinwaanada: Caawiye Cunto
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada nafaqada
Email:

Karen Clepper

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 1aad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Linda Coleman

Cinwaanada: Macallin Awood Leh
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Elizabeth Davis

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Joelle Decarli

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaarta / Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

Maura Devanie

Cinwaanada: Ingiriisiga Oo Ah Macallinka Labaad Ee Labaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Esl
Email:

Jacqueline Dickens

Cinwaanada: Kalkaaliye caafimaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Kalkaaliye caafimaad
Email:

Brennan Dickinsen

Cinwaanada: Macallinka Fasalka 4aad, Garsooraha, Tababaraha Kubadda Cagta Asst
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada, Tababaraha 1012
Email:

Jonathan Dryke

Cinwaanada: Macalinka Jimicsiga Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeed
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Email:

Elizabeth Dutton

Cinwaanada: Macallin Awood Leh
Goobaha: Dugsiga Hoose Clear Springs, Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose Excelsior
Waaxyo: Awood Sare
Email:

Troy Dvorak

Ciwaanada : Ncsp-Psych Nat'L Cert, cilmu-nafsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Hayley Ellingson

Cinwaanada: Kaaliyaha Habdhaqanka Baadhayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Suzanne Feland

Cinwaanada: Macallinka Orchestra
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Muusig
Email:

Kathleen Frazier

Cinwaanada: Kormeeraha Goobjoogayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Maristela Freire

Cinwaano: Para Waxbarashada Gaarka ah, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Email:

Jennifer Gaard

Cinwaanada: Bilowga Bilowga Xanaanada Bar
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Stephanie Gloe

Cinwaanada: Fasalka 3aad Macallin Isbaanish ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Janetta Gong

Cinwaanada: Fasalka 1aad Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Josefina Gonzalez

Cinwaanada: Fasalka Para-Isbaanish Ktgn, Bas iyo Traffic Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Email:

Kaylee Gorres

Cinwaanada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Tatjana Guse

Cinwaanada: Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Kooxaha Kormeeraha, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Sare
Waaxyada: Waxbarshada Bulshada, Dhirta Muuqaalka ah
Email:

Megan Haug

Cinwaanada: Fasalka 5 Macalin Spanish, Fasalka 4 Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Email:

Nikki Hedtke

Cinwaanada: Sahamiyayaal Asst Kormeeraha Goobta, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaal
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Email:

Krisana Hoff

Cinwaanada: Shahaadada Caasha, Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taakulaynta Ardayda
Email:

Anita Hunt

Cinwaannada: Qolka / Goobta Ciyaarta / Kormeerka Kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email:

James Hutton

Cinwaanada: Xannaaneeyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Saldhigyada
Email:

Bart Inniger

Cinwaanada: Macalinka Jimicsiga Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Email:

Josh Jansen

Cinwaanada: Kaaliyaha Maamulaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Email: