Hagaha Shaqaalaha

Caruurta Deephaven ee ku jirta wadista samafalka
1 2 3 > muujinaya 1 - 50 ee 122 xubnood

Lucia Adoradio

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Sierra Alto-Pederson

Ciwaanka: Kaaliyaha Ardayga Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Gabriela Alvarado

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para, Bas iyo Traffic Para, Fasalka Para-Isbaanish Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Rachael Ameling

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Fasalka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Elizabeth Anderson

Ciwaanka: Macallinka Muusiga, Macallinka Muusiga
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tonka Online
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Muusiga
Iimayl:

Katherine Anderson

Cinwaanada: Fasalka Para- Diyaarsan Bilawga K, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Baska iyo Gaadiidka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Iimayl:

Reid Anderson

Ciwaanka: Macallin Farshaxan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Tonka Online
Waaxyaha: Art
Iimayl:

Trevor Andree

Ciwaanka: ilaaliye
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxaha: Dhismayaasha iyo Garoomada
Iimayl:

Patricia Arntz

Ciwaanka: Piano Acompanist
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Dhismayaasha Sare
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nicole Bailey

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Samantha Bauchle

Ciwaanada: Macallinka Phy Ed La Qabsaday, Macallin Waxbarashada Jirka, In Ka Badan Macallin Pink
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tonka Online
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Waxbarashada Jirka, Waxbarashada Gaarka ah
Iimayl:

Alexis Beckman

Ciwaanka: Kaaliyaha Xafiiska Madaxa
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Heidi Bisbee

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Tracy Blong

Ciwaanka: Fasalka Para-English Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Karl Boberg

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Devan Branson

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Anna Bridgeman

Ciwaanka: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Malorie Brockamp

Ciwaanka: Fasalka 2 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Stephanie Brondani

Ciwaanka: Macalinka Waxbarista
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Sail
Waaxyaha: Q Comp
Iimayl:

Theresa Brown

Ciwaanka: Baska iyo Gaadiidka Para, Qorshaynta Dhaqanka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Kristen Bruckschen

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Elizabeth Burgos

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Zazil Gubtay

Cinwaanada: Fasalka Para-Isbaanishka Ktgn, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Koontaroolka Para, Kaaliyaha Cunto karinta
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Deephaven, Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Minaal Campos

Ciwaanka: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Lita Cantin

Ciwaanka: Caawiye Kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqeynta
Iimayl:

Karen Clepper

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Linda Coleman

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Elizabeth Davis

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Maura Devanie

Ciwaanka: Ingiriisi Sida Macallin Lang Labaad
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Esl
Iimayl:

Jacqueline Dickens

Ciwaanka : Kalkaaliyaha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Kalkaaliyaha
Iimayl:

Brennan Dickinsen

Ciwaanka: Macallinka Fasalka 4-aad, Garsoore, Tababare Caawinta Kubadda Cagta
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha ee Minnetonka
Waaxyaha: Dugsiga Hoose, Waxbarashada Bulshada, Tababaraha 1012
Iimayl:

Jonathan Dryke

Ciwaanka: Macallinka Waxbarashada Jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Galbeedka
Waaxyaha: Waxbarashada Jirka
Iimayl:

Elizabeth Dutton

Ciwaanka: Macalinka Macallimiinta Sare
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs Clear, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxaha: Awood sare leh
Iimayl:

Troy Dvorak

Ciwaanka: Cilmi-nafsiga, Ncsp-Psych Nat'L Cert
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Hayley Ellingson

Ciwaanka: Kaaliyaha Habdhaqanka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Suzanne Feland

Ciwaanka: Macallin Orchestra
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland
Waaxyaha: Muusigga
Iimayl:

Kathleen Frazier

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Maristela Freire

Cinwaanada: Para Education Special Education Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Iimayl:

Jennifer Gaard

Ciwaanka: Barashada Kindergartenka ee Bilawga Diyaarsan
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Justin Gaard

Cinwaanada: Qolka Qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl:

Stephanie Gloe

Ciwaanka: Fasalka 3 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Janetta Gong

Ciwaanka: Fasalka 1 Macallin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Josefina Gonzalez

Ciwaanada: Baska iyo Gaadiidka Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahamayaasha, Fasalka Isbaanishka Ktgn
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Iimayl:

Kaylee Gorres

Ciwaanka: Kaaliyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Tatjana Guse

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Koodhka Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Heights muuqaal leh
Waaxaha: Waxbarashada Bulshada, Dhirrada Quruxda badan
Iimayl:

Natalie Hanson

Ciwaanka: Cilmi-nafsiga, Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah-Ecse
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka, Xarunta Adeegga Degmada
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Megan Haug

Ciwaanka: Fasalka 5 Macallin Isbaanish, Fasalka 4 Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Dugsiga Hoose
Iimayl:

Nikki Hedtke

Ciwaanka: Sahamiyayaasha Caawinta Kormeeraha Goobta, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahamiyayaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Minnewashta
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada
Iimayl:

Krisana Hoff

Ciwaanka: Macalinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Iimayl:

Anita Hunt

Cinwaanada: Tababaraha Hawlaha Fulinta Para, Qolka qadada/Garoonka Ciyaarta/Kormeerka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Deephaven
Iimayl: