Tusaha Shaqaalaha

1 2 3 > muujinaya 1 - 50 ee 145 xubnood

Lucia Adoradio

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Amy Altenburg

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Hoose, Q Comp
Emayl:

Gabriela Alvarado

Cinwaanada: Macalinka Kobcinta Xagaaga, Fasalka Para-Spanish Ktgn, Macalinka Kobcinta Xagaaga
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Emayl:

Elizabeth Anderson

Cinwaannada: Macallinka Muusikada, Macallinka Quickstart Band / Orchestra Inst, Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Katherine Anderson

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadheyaasha, Bilowga Fasalka Diyaar u ah Fasalka K
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven
Emayl:

Reid Anderson

Cinwaannada: Macallinka Farshaxanka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Waaxyada: Farshaxanka
Emayl:

Julia Antonsen

Cinwaanada: Bilaabida Diyaargarowga Xanaanada Barbaarinta, Fasalka 1 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Nicole Bailey

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Michael Baker

Cinwaanada: Kormeeraha Goobka, horjoogaha jimicsiga, Tababbarka Archery
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Samantha Bauchle

Cinwaannada: Macallinka Phy Ed ee laqabatimay, in ka badan Macallinka Pink, Macallinka Jimicsiga Jimicsiga
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: waxbarashada bulshada, waxbarashada jimicsiga, waxbarashada gaarka ah
Emayl:

John Bearg

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Karl Boberg

Cinwaanada: Fasalka 5aad, Macalinka Fasalka 5
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Waaxyaha: Hoose, Tababar 900
Emayl:

Michael Borgendale

Cinwaanada: Fasalka 5aad Macalin
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Anna Bridgeman

Cinwaanada: Para Special Education Para, Para Education Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Deephaven
Emayl:

Malorie Brockamp

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Stephanie Brondani

Cinwaanada: Macalinka Akhrinta Wilson, Macalinka Akhriska
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Qeybaha: Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Theresa Brown

Cinwaanada: Akhlaaqda Qorshe Dhaqanka Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Deephaven
Emayl:

Kristen Bruckschen

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Richard Buchholz

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada Caruurta Xannaanada, Macallinka Ku-qorista Meelaha Gaarka ah, Akhrinta Macallinka-Isbaanishka Immers-ka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Macallinka oo ku Saabsan Shaqooyinka Gaarka ah, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta, Q Comp
Emayl:

Elizabeth Burgos

Cinwaanada: Fasalka 5aad Isbaanish Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Suann Byrd

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Karen Clepper

Cinwaanada: Macalinka Fasalka 1, Fasalka 5aad, Macalinka Fasalka 4
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed
Emayl:

Linda Coleman

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Gregory Cook

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Maura Devanie

Cinwaanada: Ingiriisiga Markhaati Labaad Lang
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Qeybaha: Esl
Emayl:

Jacqueline Dickens

Cinwaannada: Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Waaxaha: Kalkaaliye caafimaad
Emayl:

Brennan Dickinsen

Cinwaanada: Garsooraha, Macalinka Fasalka 4, Macalinka Fasalka 4
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Waaxyaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada, Tababarayaasha, Tababaraha 813, Tababaraha 975, Tababaraha 977, Tababaraha 989, Tababaraha 982, Tababaraha 983, Tababaraha 987
Emayl:

Elizabeth Dutton

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Goobo Cad oo Bilaab ah Dugsiga Hoose, Deephaven Elementary, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Linden Dye

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Benjamin Eller

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Kelsey Ericson

Cinwaanada: Caawiyaha / Kaaliyaha Cunto kariye
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada

Katelyn Evans

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin, Fasalka 5aad Macallin
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Elizabeth Farnum

Cinwaannada: Shahaadada Asha, Macallinka Hadalka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Sare ee Iskuulada, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Diana Forsman

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Kathleen Frazier

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta kormeeraha
Goobaha: nadiifi Springs Hoose, Deephaven Elementary
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Beth Friederick

Cinwaanada: Macalinka Xanaanada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Denise Gerten

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Baadheyaasha, Baska iyo Wadooyinka Gaadiidka, Shaybaarka Waxbarshada / ADHD Para
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven, Suurtagalnimada Sare
Emayl:

Stephanie Glaser

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallinka Isbaanishka, Fasalka 3aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Janetta Gong

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin Isbaanish
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Josefina Gonzalez

Cinwaanada: Tutor, Tutor
Goobaha: Cad Ka bixida Dugsiga Hoose ee Springs, Dugsiga Hoose Deephaven, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Deephaven, Meelaha Cad
Emayl:

Jon Guimont

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta, Hogaamiyaha Barnaamijka Sahaminta, Baahiyaha Warbaahinta
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Dhexe West
Emayl:

Monica Hahn

Cinwaannada: Macallinka Orchestra, Kooxda Tooska ah ee Bandhigga / Orchestra Inst, Macallinka Muusikada
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Groveland, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Callad Hallahan

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta kormeeraha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bixinta Dugsiga Hoose, Deephaven Elementary, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Natalie Hanson

Cinwaannada: Cilmu -nafsiga, Macallin Macquul ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada, Xarunta Adeegga Degmo
Waaxyaha: Adeegyada Taageerada Ardayga, Awoodda Sareysa
Emayl:

Angelica Heller

Cinwaanada: Fasalka 1aad Isbaanish Isbaanish, Macalin Si Gaar ah 'Assgn-Span Imm'
Goobaha: nadiifi Springs Hoose, Deephaven Elementary
Qeybaha: Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed
Emayl:

Julie Hines

Cinwaannada: Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Heerka Sare
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Bart Inniger

Cinwaannada: Macallinka jimicsiga jirka
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven
Waaxyaha: Waxbarashada Jimicsiga
Emayl:

Jennifer Japinga

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Lauren Johnsen

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: Dugsiga Hoose Deephaven, Dugsiga Sare ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Rebecca Johnson

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Deephaven
Qeybaha: Hoose, Afka Aduunka
Emayl: