Barashada Luqadda (9-12)


Iyada oo barnaamijka ugu weyn ee gobolka ee Barnaamijka Luuqadda, Minnetonka wuxuu si gaar ah ugu diyaar garoobay inuu taageero himilooyinka ardayda Shiinaha iyo Isbaanishka.

Ku Saabsan Barashada Luqadda ee MHS

Gallery Immersion Shiinaha iyo Isbaanishka

Astaanta Luuqadda Minnetonka

Xiriir

Jodi Siegel
Laydhka Quusin
jodi.siegel@minnetonkaschools.org

Bekah Aponte
Guddoomiyaha Waaxda Afafka Adduunka
rebekah.aponte@minnetonkaschools.org

Lataliyayaasha MHS
952-401-5811

Laura Herbst
Isuduwaha Waxbarashada Sare
laura.herbst@minnetonkaschools.org
952-401-5897


U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

Aynu wada hadalno

Kordhi dabacsanaanta jadwalka

Qeyb ka mid ah koorsooyinka Tonka Online ayaa u oggolaan doona ardayda inay qaataan koorso semester ah xagaaga, ama ay qaataan koorso toddobaad inta lagu jiro sanad dugsiyeedka si loo kordhiyo dabacsanaanta jadwalka.