Kulamada

Jadwalka Kulanka 2020-21 

  • Oktoobar 20 markay tahay 7 fiidnimo Qaabilaadda Qoyska Cusub iyo Carwada Tabaruca PTO
  • Nofeembar 17 markay tahay 7 fiidnimo Shirka PTO Virtual
  • Janaayo 5 markay tahay 7 fiidnimo Shirka PTO Virtual
  • Maarso 1 markay tahay 7 fiidnimo Kulan PTO oo ficil ah
  • Abriil 20 markay tahay 7 fiidnimo Shirka PTO Virtual