Kulamada

2022-23 Jadwalka Kulanka 

  • Agoosto 25 6:30-8:00 PTO La kulan oo salaan
  • Oktoobar 11 6:30-8:00 PTO Habeenka Macluumaadka Tabarucaha / Kulanka PTO ee Ballaaran ee Dugsiga
  • Febraayo 13 6:30-8:00 Kulanka PTO oo dhan ee Dugsiga
  • Abriil 11 6:30-8:00 Kulanka PTO ee Ballaaran ee Dugsiga
Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka