Khayraadka Bulshada

Dugsiga Degmada Minnetonka waxa uu taageeraa nidaamyada daryeelka waxana uu aqoonsadaa xadka taageerooyinka waxbarasho oo ay la socoto baahida ilaha bulshada si loo bixiyo faragelinta dheeraadka ah ee ardayda qaar u baahan yihiin. Dugsigu waxa uu xaqiijiyaa wadaagista macluumaadka ku haboon ee u dhexeeya xirfadlayaasha caafimaadka dhimirka, wakaaladaha kale ee u adeega dhalinyarada, qoysaska, iyo shaqaalaha dugsiga ee lagama maarmaanka ah.

Waxaan had iyo jeer ku dhiirigelinaa qoysaska inay la shaqeeyaan dhakhtarka qoyska iyo bixiyaha caymiska, haddii ay khuseyso. Kooxda adeegyada taageerada ardayga ee la shaqaynaysa ilmahaaga waxay ka shaqayn doonaan inay bixiyaan taageero aan kala go 'lahayn, kala-guurka iyo hababka dabagalka. Si lagaaga caawiyo isku xidhka agabka dugsiga, ha ka waaban inaad la xidhiidho la taliyaha dugsiga ilmahaaga, adeegaha bulshada iyo/ama hogaaminta dhismaha.

Fadlan Ogow: Tan loolama jeedo inay noqoto liis ballaadhan oo dhammaan agabka ah, sidoo kale Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka si toos ah uma taageeraan hay'adahan midkood. Waxaan si fudud u bixinay agab doorasho si aan uga caawino waalidiinta in ay si degdeg ah u helaan gargaar.

Haddii aad tahay Bixiyaha Caafimaadka Dhimirka ee bulshada doonaya in lagu tixgeliyo liiskan, fadlan kala xidhiidh Annie Lumbar Bendson, Agaasimaha Adeegyada Caafimaadka, annie.lumbarbendson@minnetonkaschools.org .

Ku kala sooc Qaybta (HOOS DHISMAHA)

Adeegyada Dhimirka ee Ba'an

Taleefanka: 612-873-3161

Associated Clinic of Psychology

Cinwaanka: Xarunta Brooklyn
Taleefanka: 763-503-8560
Website: www.acp-mn.com

Kooxda Jawaabta Ootiisamka

Taleefanka: (888) 288-4762

Daaweynta Carruurta Kafarnaum

Website: http://www.capernaumpeds.com/

Adeegyada Dhibaatada Mobile-ka ee Carver/Scott

Taleefanka: 952-442-7601

Cisbitaalka Carruurta iyo Rugaha Caafimaadka ee Minnesota: Adeegyada Cilmi-nafsiga

Cinwaanka: Minneapolis
Taleefanka: 612-813-6224
Website: www.childrensmn.org

Isku xirka qalalaasaha

Taleefanka: 612-370-6363

Dr. Andrea Johnson, Ku-dhaqanka Gaarka ah

Iimayl: DrJohnson@HelpingChilrenAndFamilies.net

Adeegyada Soo kabashada Fairview

Ciwaanka: 2960 Winnetka Ave N, Crystal, MN, 55427-2853
Taleefanka: 612-672-2222

Xarunta La-talinta Lifaaqyada Qoyska

Cinwaanka: 18322C Minnetonka Blvd Deephaven MN 55391
Taleefanka: 952-475-2818

Fraser

Cinwaanka: 6458 City West Parkway, Eden Prairie, MN 55344
Taleefanka: 612-861-1688
Website: http://www.fraser.org/

Xarunta Hazelden ee dhalinyarada iyo qoysaska

Taleefanka: (763) 509-3800

Adeegyada Qalalaasaha Wareega ee Degmada Hennepin

Taleefan: 612-348-2233

Xarunta La-talinta Lakewood

Taleefanka: 612-798-7373

Khabiirada Waxbarashada iyo Luuqadda

Cinwaanka: Minneapolis
Taleefanka: 763-545-7708
Website: http://learnandlang.com/

Ururka Naafada Barashada (LDA) ee Minnesota

Cinwaanka: Dooxada Dahabka
Taleefanka: 952-922-8374
Website: www.ldaminnesota.org

Khadka Tooska ah ee Minneapolis

Taleefanka: 612-873-2222

Xarunta Ootiisamka ee Minnesota

Cinwaanka: 5710 Baker Road Minnetonka, MN 55345
Taleefanka: 952) 767-4201
Website: http://www.mnautism.org/

Minnesota Teen Challenge, Inc

Taleefanka: 612) 373-3366
Website: http://www.mntc.org/

Xarunta Kheyraadka Qaranka ee ADHD
Khadka Qaran ee Ismiidaaminta

Taleefanka: 1-800-273-8255

Neurology, Neuropsychology, Barnaamijka Ootiisamka

Cinwaanka: 34 Water Street, Suite B Excelsior, MN 55331
Taleefanka: (952) 220-1138

Hore ee MN

Taleefan: 612-822-0127

Machadka Kibirka

Cinwaanka: Eden Prairie
Taleefanka: 952) 934-7554

Ahraamta Xarunta Caafimaadka Dhimirka

Taleefanka: 763-746-2400

Hindisaha caafimaadka qaanso roobaadyada

Taleefanka: 612-206-3180

Reclaim (Support Groups)

Taleefanka: 612-235-6743

La xidhiidh Xarunta La-talinta

Cinwaanka: Minnetonka
Taleefanka: 952-932-7277
Website: www.relatemn.org

Ilaha iyo Taageerada Guud: U ee Xarunta Caafimaadka Galmada ee MN

Taleefanka: 612-625-1500

Daawooyinka Isku-dhafka Carruurta ee Ridgeview

Cinwaanka: Chaska
Taleefan: 952-361-2476

La-talinta iyo Adeegyada Waxbarashada ee Rivers Edge

Cinwaanka: Excelsior
Taleefanka: 952-474-3105

St. Daa'uud

Cinwaanka: 8800 Highway 7, Suite 200, St. Louis Park, MN 55426
Taleefan: (952) 939-0396
Website: http://www.stdavidscenter.org/

Jooji Barnaamijka Fairview Southdale

Taleefanka: (612) 672-6600

Xarunta Dhaqanka iyo Waxbarashada

Cinwaanka: Minnetonka
Taleefanka: 952-236-6188
Website: http://centerforbehaviorandlearning.com

Trans Lifeline

Taleefanka: 877-565-8860

Mashruuca Trevor

Taleefanka: 886-488-7386

Washburn

Cinwaanka: Minneapolis iyo Minnetonka
Telefoon: (612) 871-1454
Website: www.washburn.org

Daaweynta Qoyska ee Waterside

Cinwaanka: 434 Lake Street Suite 203, EXCELSIOR, MN 55331
Mareegta: Dhawaan

Xiriirinta Waxbarashada Galbeedka Metro

Cinwaanka: 355 2nd Street, Excelsior, MN 55331
Taleefan: (612) 474-0227
Website: www.wmlc.biz

Ladnaanta Ardayga

Khadka Tooska ah ee Xasaradaha

  • Isku xirka qalalaasaha 24 saac khadka telefoonka ee dhibaatada: 612-370-6363
  • Adeegyada Dhibaatada Mobile-ka ee Carver/Scott: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatada Mobile-ka ee Degmada Hennepin: 612-348-2233
  • Minneapolis Khadka Tooska ah ee Isdilka: 612-873-2222
  • Khadka Qaran ee Isdilka: 1-800-273-8255