Taageerada Shaqaalaha Dugsiga

Helitaanka taageerada iyo hagida ilmahaaga meel kasta oo walaac laga qabo, waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilowdo macalinka fasalkaaga iyo / ama maamulka dhismahaaga ee heerka dugsiga hoose iyo la-taliyaha dugsigaaga ee heerka dugsiga sare. Waxay halkaas u joogaan inay hagaan oo ay fududeeyaan isku xirnaanta taageerada. Marka lagu daro macallinkaaga fasalka iyo maamulka waxaa jira shaqaale kala duwan oo xirfad sare leh oo tababaran oo ku saabsan Taageerada Ardayga kuwaas oo kaa caawin kara helitaanka nidaamyada taageerada oo kula shaqeyn kara si loo hubiyo in aan wax ka qabanno oo aan la kulanno baahiyaha fayoobaanta ilmahaaga. Xubnahan shaqaaluhu waxay caadi ahaan ka qaybgalaan kulamada Kooxda Taageerada Ardayda (SST) ee dugsi kasta.

Shaqaalaha taageerada degmada waxaa ka mid ah:

Fayo-qabka Ardayga