Taageerada Shaqaalaha Dugsiga

Helitaanka taageerada iyo hagidda ilmahaaga meel kasta oo ay khusayso, waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilowdo macalinka fasalkaaga iyo/ama maamulkaaga dhismaha ee heerka dugsiga hoose iyo lataliyaha dugsigaaga ee heerka sare. Waxay u joogaan inay hagaan oo fududeeyaan isku xirka taageerada. Marka laga soo tago macalinka fasalkaaga iyo maamulka waxaa jira shaqaale xirfad sare leh oo tababaran oo kala duwan oo ku jira Taageerada Ardayga kuwaas oo kaa caawin kara helitaanka nidaamyada taageerada oo kula shaqeeya si aan u hubinno inaan wax ka qabanno oo aan daboolno baahiyaha ladnaanta ilmahaaga. Xubnahan shaqaalaha ah waxay caadi ahaan ka qaybgalaan shirarka Kooxda Taageerada Ardayga (SST) ee dugsi kasta.

Shaqaalaha taageerada degmada waxaa ka mid ah:

Ladnaanta Ardayga