Tusmada ardayga

Buugga Tusaha Ardayda iyo Qoyska Ka-sareeya

Si laguugu haboonaado, Excelsior PTO wuxuu ka diiwaan gashan yahay Qalabka Xubinnimada , oo ah tusaha elektiroonigga ah oo aamin ah oo la raadin karo oo laga heli karo kombiyuutarka gurigaaga ama aaladda moobiilka. Helitaan, waxaad raadin kartaa macluumaadka qoyska iyo ardayga, waxaadna cusbooneysiin kartaa xogta qoyskaaga haddii wax is beddelaan.

Waxaan sidoo kale si aad ah ugu talineynaa inaad kala soo baxdid Qalabka Qalabka Xubinnimada aaladdaada gacanta kadib markaad aasaastay koontadaada. Way fududahay in la isticmaalo oo ku dhejiyo tilmaamahayaga dugsiga midigta farahaaga!

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan Qalabka Xubinnimada ama sida loo adeegsado buugga, ama haddii aad qabtid su'aalo ama jawaab-celin ku saabsan macluumaadka ku jira buugga, fadlan kala xiriir Guddoomiyaha Tilmaamaha Dugsiga oo laga helo cinwaannada 'exdirectory@gmail.com' .


TILMAAMAHA HOOSE EE LAGU SAMEEYO LOGIN :