Taageerada Waalidka ee Degmada oo Dheeraad ah

Ku lug lahaanshaha qoyska, bulshada iyo dugsiga xooggan ayaa fure u ah fayoobida ardayga iyo guud ahaan guusha ardayga. Dugsiyada Minnetonka waxay qiimeeyaan iskaashiga waalidka waxayna bixiyaan taageerooyin kala duwan iyo kooxo iyada oo loo marayo degmada si ay ula xiriiraan bulshada dugsiga iyo waalidiinta kale, wax ka bartaan dadaallada waxbarashada iyo taageerada diyaarka ah ee ardayda iyo qoysaska. Waxaan ognahay in marka dugsiyada, waalidiinta iyo qoysasku ay u wada shaqeeyaan si ay u taageeraan ardayda, wanaagga ardaygu waa weyn yahay.

Ladnaanta Ardayga