Udiyaarinta Caruurta Xanaanada

Waxaad tahay macalinka koowaad iyo kan ugu muhiimsan ilmahaaga!

Waxaan rajaynaynaa inaan kula shaqayno si shuraako ah anagoo ku dhiirigelinayna ilmahaaga inuu yaaban, ogaado, abuuro, oo uu koro. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka lagu caawinayo ilmahaaga inuu isu diyaariyo xannaanada:

 • Ku caawi ilmahaaga inuu horumariyo madaxbannaanida adiga oo ku dhiirigeliya ilmahaaga inuu naftiisa wax u qabto.
 • Sii waayo-aragnimo saaxiibbadaada si aad u siisid ilmahaaga khibradda wada shaqaynta iyo la wadaagga dadka kale.
 • Ka caawi horumarinta xirfadaha luqadda adiga oo wax u akhriya ilmahaaga maalin kasta, la hadal ilmahaaga intii suurtogal ah oo si taxadar leh u dhegaysato waxa ilmahaagu yidhaahdo.
 • Bixi caafimaad iyo nafaqo wanaagsan adiga oo maalin kasta ku bilaabaya quraac nafaqo leh iyo ilaalinta caadooyinka cunto ee wanaagsan maalintii oo dhan.
 • Bixi jadwal maalinle ah ama joogto ah si loo fududeeyo u gudbida xanaanada iyo isbadelada kale ee badan ee joogtada ah ee dugsigu u baahan yahay.
 • Ku celceli masuuliyada adiga oo u oggolaanaya ilmahaaga inuu ka caawiyo hawlaha guriga.
 • Ka caawi ilmahaaga inuu horumariyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa wanaagsan adoo siinaya qalin, qalin iyo maqas badbaado u leh ilmaha si uu ilmahaagu u isticmaalo ka hor inta aanu dugsiga bilaabin.
 • Ka caawi ilmahaaga inuu horumariyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa guud adigoo la ciyaaraya ilmahaaga si ay u horumariyaan iskudubarid jireed.
 • Ka hadal dareenka adiga oo ka caawinaya ilmahaagu inuu isticmaalo kelmado si ay u muujiyaan dareenkooda.
 • Sii ilmahaaga fursad uu ku barto sida dunidu tahay fursadaha koritaanka.
 • Kala hadal ilmahaaga wax ku saabsan xanaanada, taas oo yarayn doonta qaar ka mid ah welwelka ilmahaaga (iyo kaaga, sidoo kale).
 • Waxa ugu muhiimsan ee aad ka caawin karto ilmahaaga inuu horumariyo isu diyaarinta dugsiga, iyo noloshiisa oo dhan, waa isku kalsooni xoog leh. Isku kalsoonaanta wanaagsan kuma dhacdo carruurta oo keliya - way korodhaa marka ilmahaagu uu la kulmo caqabado yaryar maalin kasta oo uu ka helo jawaab celin wanaagsan - xitaa marka isaga ama iyada aanu ku guulaysan.
Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .