Naadiga Baadhayaasha

Naadiga Baadhayaasha waa barnaamij tayo sare leh oo loogu tala galay ardayda da'da iskuulka ilaa fasalka 5aad. Ardaydu waxay wax ku bartaan nashaadaadyo badan oo kala duwan sida farshaxanka, muusikada, mashaariicda sayniska, karinta, ciyaaraha, qorista, akhriska, farshaxanka, ciyaarta banaanka, kombiyuutarada, ku tababbarka xirfadaha bulshada, waqtiga jimicsiga, ciyaarta riwaayadaha ah iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaa jira isku dheelitirnaan xulashooyinka waxqabadyada oo ay ku jiraan koox ballaaran, koox yar iyo xulashooyin shaqsiyeed.

Naadiga sahaminta waxaa bixiya Minnetonka Community Education. Fadlan booqo boggooda internetka wixii macluumaad dheeraad ah iyo inaad isdiiwaangaliso.