Dual Credit (ikhtiyaarada credit college)

Dual Credit waxay u ogolaataa ardayda dhigata dugsiga sare inay kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kuliyada labadaba. Dugsiga Sare ee Minnetonka waxa uu ardayda ku dhiirigeliyaa in ay naftooda ku xujeeyaan shaqada koorsada oo horumarsan waana dugsi fursad ah, sidaan oo kale waxaanu siinaa siyaabo kala duwan oo ardaydu ku kasban karaan laba dhibcood.  

Is-diiwaangelinta isku xigta

Isku-diiwaangelinta isku-dhafan, oo sidoo kale loo yaqaan Kulliyadaha Dugsiyada, waxay u ogolaataa ardayda inay kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kulliyadda labadaba. Si ka duwan PSEO, barnaamij sidoo kale bixiya buundooyinka kuleejka, Isdiiwaangelinta Wadajirka ah waxay ku taallaa Dugsiga Sare ee Minnetonka waxaana wax baray macallimiinta Minnetonka.

Ikhtiyaarada Diiwaangelinta Dugsiga Sare Kadib (PSEO)

PSEO waxay u ogolaataa ardayda fasalada 10 (1 koorsada CTE kaliya), 11 iyo 12 si ay u kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kuleejka inta ay wali ku jiraan dugsiga sare iyada oo loo marayo isdiiwaan gelinta iyo dhamaystirka koorsooyinka kuleejka ee machadyada dugsiga sare ka dambeeya ee xaqa u leh. PSEO waxa ay ku taalaa dhismaha kuleejka waxaana casharada bixiya macalimiin jaamacadeed.

Eeg Ikhtiyaarada Diiwaangelinta Dugsiga Sare Kadib (PSEO)

Meelaynta Horukacsan (AP)

Koorsooyinka AP waa koorsooyin heer kuleej ah oo laga bixiyo MHS, ardaydu waxay heli karaan kuleejka buundooyinka iyadoo lagu salaynayo buundada ay ka helaan imtixaanka AP.

Eeg Koorsooyinka Meelaynta Sare (AP)

Baccalaureate-ka Caalamiga ah (IB)

Koorsooyinka IB waa koorsooyin heer kuleej ah oo laga bixiyo MHS, ardaydu waxay heli karaan kuleejka buundooyinka iyadoo lagu salaynayo buundada ay ka helaan imtixaanka IB.

Daawo Koorsooyinka Caalamiga ah ee Baccalaureate (IB).

Faahfaahin dheeraad ah ayaa sidoo kale laga heli karaa mareegaha MDE .

Fadlan la xidhiidh la-taliyahaaga dugsiga, ama Isku-duwaha Waxbarashada Sare, wixii macluumaad dheeraad ah.

Ardayda fasalka ku jirta