Isku-diiwaangelinta laba-geesoodka ah (Ikhtiyaarada credit college)

Dual-ku-qorista waxay u ogolaataa ardayda dugsiga sare inay kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kulliyadda labadaba. Dugsiga Sare ee Minnetonka waxa uu ku dhiirigeliyaa ardayda in ay naftooda kula tartamaan shaqada koorsada oo horumarsan waana dugsi fursad ah, sidaan oo kale waxaanu siinaa habab kala duwan oo ardaydu ku kasban karaan laba dhibcood.  

Dual-ku-qorista waxay u ogolaataa ardayda inay kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kulliyadda labadaba. Si ka duwan PSEO, barnaamij sidoo kale siiya buundooyinka kuleejka, isdiiwaan gelinta labadu waxay ku taalaa Dugsiga Sare ee Minnetonka waxaana wax baray macalimiinta Minnetonka.

Ikhtiyaarada Diiwaangelinta Dugsiga Sare Kadib (PSEO)

PSEO waxay u ogolaataa ardayda fasalada 10 (1 koorsada CTE kaliya), 11 iyo 12 si ay u kasbadaan buundooyinka dugsiga sare iyo kuleejka inta ay wali ku jiraan dugsiga sare iyada oo loo marayo diwaan galinta iyo dhamaystirka koorsooyinka kuleejka ee machadyada dugsiga sare ka dambeeya ee xaqa u leh. PSEO waxa ay ku taalaa dhismaha kuleejka waxaana casharada bixiya macalimiin jaamacadeed.

Eeg Ikhtiyaarada Diiwaangelinta Dugsiga Sare Kadib (PSEO)

Meelaynta Sare (AP)

Koorsooyinka AP waa koorsooyin heer kuleej ah oo laga bixiyo MHS, ardaydu waxay heli karaan kuleejka buundooyinka iyadoo lagu salaynayo buundada ay ka helaan imtixaanka AP.

Eeg Koorsooyinka Meelaynta Sare (AP)

International Baccalaureate (IB)

Koorsooyinka IB waa koorsooyin heer kuleej ah oo laga bixiyo MHS, ardaydu waxay heli karaan kuleejka buundooyinka iyadoo lagu salaynayo buundada ay ka heleen imtixaanka IB.

Daawo Koorsooyinka Caalamiga ah ee Baccalaureate (IB).

Faahfaahin dheeraad ah ayaa sidoo kale laga heli karaa mareegaha MDE .

Fadlan la xidhiidh la-taliyahaaga dugsiga, ama Isku-duwaha Waxbarashada Sare, wixii macluumaad dheeraad ah.

Ardayda fasalka dhexdiisa