Manhajka

Wiil wax akhrinaya

Dugsi hoose kasta waxa uu leeyahay barnaamij Ingiriisi ah iyo barnaamijka Immersion Language, kaas oo siiya fursad carruurta Ingiriisiga ku hadasha ay si fiican ugu hadlaan luqadda labaad. Afar ka mid ah dugsiyadeenna waxay bixiyaan Immersion Isbaanish ah labana waxay bixiyaan Immersion Chinese. Qoysasku waxay doortaan mid ka mid ah Immersion Luqadda ama barnaamijka Ingiriisiga ka bilaabmaya Kindergarten. Qiyaastii kala badh qoysaskeena ayaa doorta Ingiriis badhna waxay doortaan Isbaanishka ama Shiinaha. Ardayda gala dugsiga barbaarinta carruurta ka dib waxay iska qori karaan barnaamijka Ingiriisiga oo keliya. Dugisga ka bacdi fasalka luqadda aduunka ayaa laga bixiyaa dugsi walba wuxuuna u furan yahay ardayda ku jirta barnaamijkayaga Ingiriisiga. Barnaamijkeena gaarka ah ee dugsiga-gudahiisa-dugsiyeedku waxa uu keenaa dhaqan qani ah oo laba luqole ah mid kasta oo ka mid ah dugsiyadeena waxaanu kor u qaadaa wacyiga caalamiga ah ee ardayda oo dhan.

Inta lagu jiro dugsiga hoose ee Minnetonka, carruurtu waxay sidoo kale wax ku bartaan:

  • Farshaxanka Luuqadda
  • Sayniska
  • Barashada Bulshada
  • Xisaab
  • Fanka
  • Codaynta kumbuyuutarka
  • Caafimaadka
  • Warbaahinta iyo Tignoolajiyada
  • Muusigga, Kooxda, Hobolada, Orchestra
  • Waxbarashada jimicsiga jirka

Maado kastaa waxay dabooshaa tusmooyin ku salaysan halbeeg iyadoo xoogga la saarayo kobcinta xirfadaha qarniga 21aad ee ardayga sida hal-abuurka, iskaashiga, isgaarsiinta, fikirka muhiimka ah iyo hal-abuurnimada.

Barashada kala duwani waxay muhiim u tahay shakhsiyaynta waxbarashada iyo la kulanka carruurta "meesha ay joogaan" si looga caawiyo inay gaadhaan heerka xiga. Dhammaan macalimiinteena fasalku waxay isticmaalaan habab kala duwan si ay uga jawaabaan baahida waxbarasho ee shakhsi ahaaneed, xiisaha iyo diyaargarowga ardayda.

Waxqabadyada kobcinta waxaa la bixiyaa kahor iyo kadib dugsiga, dhammaan ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka qaybqaataan. Dhaqdhaqaaqyada qaarkood waxay socdaan dhowr toddobaad, halka kuwa kalena ay socdaan sanadka oo dhan. Ka qaybqaadashadu maaha kaliya hab fiican oo lagu kasbado saaxiibo, laakiin waxay horumarisaa aasaaska hawlaha dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in ardayda da'da weyn ee ku lug leh hawlaha dugsiga ee ka baxsan fasalka ay si fiican u qabtaan dugsiga.

Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno

Heerarka Waxbarashada

Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay u hoggaansamaan heerarka tacliimeed ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE).

Eeg Heerarka Waxbarashada MDE