Manhajka

Dugsi hoose oo kastaa wuxuu leeyahay labadaba barnaamij Ingiriisiga ah iyo barnaamijka Immersion Luuqada, kaasoo siiya fursad ah carruurta ku hadasha Ingiriisiga inay ku fiicnaadaan luqadda labaad. Afar ka mid ah iskuuladeena ayaa bixiya Isbeyn Isbaanish ah labona waxay bixiyaan Biyoobiska Shiinaha. Qoysasku waxay xushaan midkood Barnaamijka Luqadaha Luuqada ama Ingiriisiga laga bilaabo Xanaanada. Qiyaastii nus ka mid ah qoysaskeena ayaa doorta Ingiriisiga halka kala badhna ay doortaan Isbaanish ama Shiine. Ardayda soo gala dugsiga barbaarinta kadib waxay qori karaan barnaamijka Ingiriisiga kaliya. Fasalka luqadda adduunka ee dugsiga kadib waxaa lagu bixiyaa iskuul kasta waxayna u furan tahay ardayda ku qoran barnaamijka Ingiriisiga. Barnaamijkeena gaarka ah ee iskuulka-gudahooda- wuxuu dugsi kasta ku keenayaa dhaqan labada luqadood leh dhaqan aad u wanaagsan oo labada luqadood ah waxayna sare u qaaddaa wacyiga caalamiga ah ee ardayda oo dhan.

Intii lagu gudajiray dugsiga hoose ee Minnetonka, carruurtu waxay sidoo kale wax ku bartaan:

  • Luqadda Fanka
  • Sayniska
  • Cilmiga Bulshada
  • Xisaabta
  • Farshaxanka
  • Codsiga Kombiyuutarka
  • Caafimaadka
  • Warbaahinta iyo Teknolojiyada
  • Music, Band, Choir, Orchestra
  • Waxbarashada jimicsiga jirka

Mawduuc kastaa wuxuu daboolayaa halbeegyada ku saleysan-heerka iyada oo xoogga la saarayo sidii loo kobcin lahaa xirfadaha qarniga 21-aad ee ardayga sida hal abuurnimada, iskaashiga, is-gaarsiinta, fikirka muhiimka ah iyo hal-abuurka.

Barasho kaladuwan ayaa muhiim u ah shaqsiyada waxbarashada iyo la kulanka carruurta "halka ay joogaan" si looga caawiyo iyaga inay gaaraan heerka ku xiga. Dhamaan macallimiinta fasalkeena waxay adeegsadaan habab kala duwan si ay uga jawaabaan baahiyaha waxbarasho ee shaqsiyadeed, danaha iyo u diyaarsanaanta ardayda.

Hawlaha kobcinta waxaa la bixiyaa kahor iyo kadib dugsiga, iyo ardayda oo dhan waxaa lagu dhiirigelinayaa inay kaqaybqaataan. Hawlaha qaarkood waxay socdaan dhowr toddobaad, halka kuwo kalena ay socdaan sannadka oo dhan. Kaqeybgalku ma aha oo kaliya hab wanaagsan oo saaxiibo lagu sameeyo, laakiin waxay aasaaska u tahay aasaaska dugsiga dhexe iyo nashaadaadka dugsiga sare. Cilmi baaris ayaa muujisay in ardayda da'da ah ee ku lug leh nashaadaadyada dugsiga ka baxsan fasalka ay sifiican ugu fiican dugsiga.

Ku soo gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab ka hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya Aan Ka Hadalno.

Aynu wada hadalno

Heerarka Tacliinta

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay u hogaansamaan heerarka waxbarasho ee ay soo saartay Waaxda Waxbarashada Minnesota (MDE).

Eeg Heerarka Tacliineed ee MDE