Khayraadka Qoyska Cusub

Haddii aad ku cusub tahay Dugsiyada Minnetonka (qoyska degan ama qoyska la oggolaaday ee diiwaangashan), waxa laga yaabaa in aad is waydiiso waxa aad samayn lahayd. Hoos waxaan ku soo diyaarinay liiska agabka waxtarka leh ee waalidiinta ardayda ku cusub Minnetonka, hadday tahay xanaanada, dugsiga hoose, dugsiga dhexe ama dugsiga sare.

Talaabooyinka Diiwaangelinta onlaynka ah

Qoysaska degan iyo qoysaska furan waxay u baahan yihiin inay raacaan tillaabooyinkan si ay isku diiwaan geliyaan onlayn:


Xanaanada

 • Ikhtiyaarada Xanaanada . Kheyraad aad u wanaagsan oo ay ku jiraan macluumaadka xiriirka ee dhammaan lixda dugsigeena hoose, xulashooyinka immersion luqadda iyo xiriirinta buug-yaraha xanaanada.
 • Gaadiidka . Macluumaadka ikhtiyaarrada gaadiidka, lacag-bixinta onlaynka ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xannaano-maalmeedka, gaadiidka diiwaangelinta beddelka ah ama furan.
 • Baaritaanka Carruurnimada Hore : Baaritaankan waxaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'da dugsiga ka hor (da'doodu tahay saddex ilaa shan), ka hor intaysan gelin dugsiga dadweynaha. Haddii aad horeba u dhammaystirtay baaritaanka Minnetonka, dhammaantiin waad diyaarsan tahay! Haddii baaritaankan lagu soo dhameeyay degmo kale, fadlan soo rar baarista Kooban ee ilmahaaga marka aad soo gudbiso shahaadada dhalashada iyo caddaynta cinwaanka inta lagu jiro diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu weli u baahan yahay inuu dhammaystiro Baadhitaanka Carruurnimada Hore, halkan iska diwaangeli .
 • SSD-gayga . Kani waa hal calaamad oo calaamad ah oo ku siinaya si sahlan u gelida aaladaha khadka onlaynka ah ee erayga sirta ah lagu ilaaliyo ee waalidka iyo ardayda labadaba iyagoo isticmaalaya hal magac isticmaale iyo erayga sirta ah.
 • Macluumaadka gelitaanka kumbuyuutarka/teknoolajiyada - magaca isticmaalaha ardayga (oo loo yaqaan Aqoonsiga Kale ee Skyward) iyo erayga sirta ah ee ardayga (loo yaqaan furaha # gudaha Skyward).
 • Jadwalka degmada-hadda-eeg . Jadwal ka kooban taariikhaha muhiimka ah ee sannad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha koowaad iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha fasaxa.
 • Jadwalka Dugsiga . Ilaha onlaynka ah oo aad kala soo bixi karto jadwalka dugsiyadda gaarka ah, ama dugsiyo badan haddii aad leedahay wax ka badan hal arday.
 • Naadi Sahamiyayaasha . Barnaamijyada daryeelka ilmaha tayada sare leh ee dugsiga ka hor iyo ka dib ee carruurta da'doodu tahay saddex ilaa fasalka shanaad.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad waxtar leh oo ka yimid Adeegyada Nafaqeynta, oo ay ku jiraan menu-yada, qiimaha, ikhtiyaarrada qiimaha jaban iyo bilaashka ah iyo lacag-bixinta onlaynka ah.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka degdega ah . Macluumaad ku saabsan sida wax looga beddelo xiriirada degdegga ah, ciwaannada iimaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada iyadoo la adeegsanayo Helitaanka Qoyska.

Dugsiga Hoose

 • Buug-yaraha dugsiga hoose. Nuqul online ah oo buug-yaraha ah oo faahfaahinaya doorashooyinka dugsiga hoose.
 • Gaadiidka . Macluumaadka ikhtiyaarrada gaadiidka, lacag-bixinta onlaynka ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xannaano-maalmeedka, gaadiidka diiwaangelinta beddelka ah ama furan.
 • SSD-gayga . Kani waa hal calaamad oo calaamad ah oo ku siinaya si sahlan u gelida aaladaha khadka onlaynka ah ee erayga sirta ah lagu ilaaliyo ee waalidka iyo ardayda labadaba iyagoo isticmaalaya hal magac isticmaale iyo erayga sirta ah.
 • Macluumaadka gelitaanka kumbuyuutarka/teknoolajiyada - magaca isticmaalaha ardayga (oo loo yaqaan Aqoonsiga Kale ee Skyward) iyo erayga sirta ah ee ardayga (loo yaqaan furaha # gudaha Skyward).
 • Jadwalka degmada-hadda-eeg . Jadwal ka kooban taariikhaha muhiimka ah ee sannad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha koowaad iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha fasaxa.
 • Jadwalka Dugsiga . Ilaha onlaynka ah oo aad kala soo bixi karto jadwalka dugsiyadda gaarka ah, ama dugsiyo badan haddii aad leedahay wax ka badan hal arday.
 • Naadi Sahamiyayaasha . Barnaamijyada daryeelka ilmaha tayada sare leh ee dugsiga ka hor iyo ka dib ee carruurta da'doodu tahay saddex ilaa fasalka shanaad.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad waxtar leh oo ka yimid Adeegyada Nafaqeynta, oo ay ku jiraan menu-yada, qiimaha, ikhtiyaarrada qiimaha jaban iyo bilaashka ah iyo lacag-bixinta onlaynka ah.
 • Barnaamijka iPadka iyo Caymiska . Macluumaadka ku saabsan caymiska ikhtiyaariga ah ee 1:1 barnaamijka iPadka (fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya).
 • Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga . Nuqul online ah oo ah Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka degdega ah . Macluumaad ku saabsan sida wax looga beddelo xiriirada degdegga ah, ciwaannada iimaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada iyadoo la adeegsanayo Helitaanka Qoyska.

Dugsiga dhexe

 • Samee ballan la-taliyaha dugsiga si aad ugala hadasho mowduucyada ay ku jiraan jadwalka tacliinta. Qoysaska MME, kala xidhiidh Donelle Wright 952-401-5209 si aad ballan u samaysato. Wixii MMW ah, kala xidhiidh Lisa Wombacher 952-401-5311.
 • Isku diwaangeli koorsooyinka (Ardayda Dugsiga Dhexe ee Minnetonka oo keliya). Ardayda MME waxay la xidhiidhaan Donelle Wright .
 • Buug-yaraha Dugsiga Dhexe. Nuqul online ah oo buug-yaraha ah oo loogu talagalay dugsiyadeena dhexe.
 • Gaadiidka . Macluumaadka ikhtiyaarrada gaadiidka, lacag-bixinta onlaynka ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xannaano-maalmeedka, gaadiidka diiwaangelinta beddelka ah ama furan.
 • SSD-gayga . Kani waa hal calaamad oo calaamad ah oo ku siinaya si sahlan u gelida aaladaha khadka onlaynka ah ee erayga sirta ah lagu ilaaliyo ee waalidka iyo ardayda labadaba iyagoo isticmaalaya hal magac isticmaale iyo erayga sirta ah.
 • Macluumaadka gelitaanka kumbuyuutarka/teknoolajiyada - magaca isticmaalaha ardayga (oo loo yaqaan Aqoonsiga Kale ee Skyward) iyo erayga sirta ah ee ardayga (loo yaqaan furaha # gudaha Skyward).
 • Jadwalka degmada-hadda-eeg . Jadwal ka kooban taariikhaha muhiimka ah ee sannad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha koowaad iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha fasaxa.
 • Jadwalka Dugsiga . Ilaha onlaynka ah oo aad kala soo bixi karto jadwalka dugsiyadda gaarka ah, ama dugsiyo badan haddii aad leedahay wax ka badan hal arday.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad waxtar leh oo ka yimid Adeegyada Nafaqeynta, oo ay ku jiraan menu-yada, qiimaha, ikhtiyaarrada qiimaha jaban iyo bilaashka ah iyo lacag-bixinta onlaynka ah.
 • Barnaamijka iPadka iyo Caymiska . Macluumaadka ku saabsan caymiska ikhtiyaariga ah ee 1:1 barnaamijka iPadka.
 • Hawlaha iyo Ciyaaraha fudud. Dulmar guud oo ku saabsan hawlaha iyo doorashooyinka ciyaaraha ee Bariga Dhexe iyo Dugsiga Dhexe ee Galbeedka .
 • Buugaag-gacmeedka Ardayga. Nuqullada khadka tooska ah ee Buugaag-gacmeedka Waalidka/Ardayga ee Bariga Dhexe iyo Dugsiga Dhexe ee Galbeedka labadaba.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka degdega ah . Macluumaad ku saabsan sida wax looga beddelo xiriirada degdegga ah, ciwaannada iimaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada iyadoo la adeegsanayo Helitaanka Qoyska.

Dugsi sare

 • Samee ballan la-taliyaha dugsiga si aad ugala hadasho mowduucyada ay ku jiraan jadwalka tacliinta. Si aad ballan u samaysato kala xidhiidh Tyler Strom 952-401-5811.
 • Gaadiidka . Macluumaadka ikhtiyaarrada gaadiidka, lacag-bixinta onlaynka ah iyo diiwaangelinta iyo codsiyada xannaano-maalmeedka, gaadiidka diiwaangelinta beddelka ah ama furan.
 • SSD-gayga . Kani waa hal calaamad oo calaamad ah oo ku siinaya si sahlan u gelida aaladaha khadka onlaynka ah ee erayga sirta ah lagu ilaaliyo ee waalidka iyo ardayda labadaba iyagoo isticmaalaya hal magac isticmaale iyo erayga sirta ah.
 • Macluumaadka gelitaanka kumbuyuutarka/teknoolajiyada - magaca isticmaalaha ardayga (oo loo yaqaan Aqoonsiga Kale ee Skyward) iyo erayga sirta ah ee ardayga (loo yaqaan furaha # gudaha Skyward).
 • Jadwalka degmada-hadda-eeg . Jadwal ka kooban taariikhaha muhiimka ah ee sannad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan maalmaha koowaad iyo kan ugu dambeeya ee dugsiga iyo maalmaha fasaxa.
 • Jadwalka Dugsiga . Ilaha onlaynka ah oo aad kala soo bixi karto jadwalka dugsiyadda gaarka ah, ama dugsiyo badan haddii aad leedahay wax ka badan hal arday.
 • Macluumaadka Qadada Dugsiga . Macluumaad waxtar leh oo ka yimid Adeegyada Nafaqeynta, oo ay ku jiraan menu-yada, qiimaha, ikhtiyaarrada qiimaha jaban iyo bilaashka ah iyo lacag-bixinta onlaynka ah.
 • Barnaamijka iPadka iyo Caymiska . Macluumaadka ku saabsan caymiska ikhtiyaariga ah ee 1:1 barnaamijka iPadka.
 • Ogolaanshaha Baarkinka . Dulmar ku saabsan siyaasadaha baarkinka ee MHS, oo ay ku jiraan fursadaha oggolaanshaha, macluumaadka codsiga iyo xadgudubyada baarkinka.
 • Hawlaha iyo Ciyaaraha fudud. Xiriirinta iyo macluumaadka ku saabsan howlaha manhajka ka baxsan ee MHS iyo ciyaaraha fudud , oo ay ku jiraan xiriirinta diiwaangelinta.
 • Buug-gacmeedka Ardayda MHS . Nuqul online ah oo ah Buug-gacmeedka Ardayga ee MHS.
 • Maamulka khidmadaha . Dukumeenti tafatiran (oo wata sawir-qaadis) oo qeexaya tilmaamaha lagu bixiyo khidmadaha onlaynka.
 • Cusbooneysii macluumaadka xiriirka degdega ah . Macluumaad ku saabsan sida wax looga beddelo xiriirada degdegga ah, ciwaannada iimaylka, iyo lambarrada taleefanka gacanta iyo shaqada iyadoo la adeegsanayo Helitaanka Qoyska.
 • Diiwaangelinta Dugsiga Sare . Baro sida loo diiwaan geliyo ardaygaaga koorsooyinka ama hel liiska fadhiyada macluumaadka diiwaangelinta soo socda.
Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Navigation

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .


Khariidadda Xuduudaha Degmada

Guriga aad ka fekereyso ma ku yaalaa gudaha xuduudaha Dugsiga Degmada Minnetonka?

Geli ciwaanka ku yaal Khariidadda Degmada si aad u xaqiijiso degmada iyo dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo qoondeeyay.