Cagaaran Tonka

Qashinka Astaanta Khasnadaha

Dhacdadan sanadka ah ee dhacdada qashinka waxaa la joojiyay COVID-19 dartiis.

La soco wixii macluumaad ah ee ku saabsan dhacdada 2021.

dhacdo cagaaran tonka

Xiriir

Lonnie Hillis
lonnie@hillisfamily.com

Joanne Kiginsalo
jokiginsalo@gmail.com