Moodelkeena Talo Bixinta

MHS_School_Counselor_Model

Barnaamijka la-talinta MHS wuxuu bixiyaa qaab shaqsiyeed iyo firfircoon oo loogu talagalay in xiriir lala yeesho Nidaamka La-Talinta Iskuulka ee Isuduwaha Mareykanka (ASCA).

Soo dejiso xaashida la talinta si aad waxbadan uga sii ogaato.


Kooxda taageerada adeegyada MHS

MHS waxay leedahay adeegyo taageero dhameystiran oo iskudhafan oo ka kooban:

 • La-taliyayaasha dugsiga. Sagaal la-taliyeyaal dugsiga MHS ah waxay ku yeeshaan saameyn la qiyaasi karo ee nolosha arday kasta, iyagoo bixinaya taageero xagga wanaagsanaanta bulshada iyo shucuurta iyo hagida qorshayaasha tacliimeed iyo hadafyada qalin-jabinta. Doorka ugu muhiimsan ee lataliyaha waa in loo adeego sida qof weyn oo aamin ah. La-taliyayaashu waxay u dhaqmaan sidii u-doodeyaal, oo ay iskaashi la yeeshaan ardayda, waalidiinta iyo macallimiinta si loo hubiyo guusha oo ay ardayda ku hayaan dariiqa ay ku gaarayaan yoolalkooda shaqsiyeed. Halkan kala kulan la-taliyayaasha.
  • Qiimaynta : Laga bilaabo deyrta 2019, la-taliyaha / saamiga ardayda ee MHS waa 1: 340, oo ay kujirto la-Taliyaha 504. Aan ka dambayn Ogosto 2020, MHS waxay ku dari doontaa la-taliye tobnaad, taasoo keenaysa saamiga 1: 309. (Qiyaastahan kuma jiraan la-taliye kulleej.)
  • Helitaanka Lataliyaha : La-taliyayaasha MHS ayaa la heli karaa si ay ula kulmaan ardayda hal-hal iyadoo ballan loo qabanayo (ardayda iyo qoysasku waxay kula xiriirin karaan la-taliyahooda telefoonka, emaylka ama fariinta Schoology). La-taliye gudaha ah ayaa waliba la heli karaa xilli kasta oo maalintii ah. Mar mar ilaa sanad dugsiyeedka, lataliyeyaal ayaa hogaamiya koox yar, aqoon-isweydaarsiyo heer-fasal ah iyo shirar qorsheyn shaqsiyeed.
 • Laba shaqaale bulsho
  • Shaqaalaha bulshada ee iskuulka, Aubrie Roley , waxay bixisaa taageero ku saleysan caddayn , adeegyo waxbarasho iyo faragelin. Waxay hogaamin doontaa kulamada shaqsiyeed iyo koox yar waxayna kordhin doontaa isku xirnaanshaha udhaxeeya ardayda, qoysaska iyo ilaha bulshada.
  • Kathleen Leisman waxay si gaar ah u taageerta ardayda leh Qorshooyinka Waxbarshada Shakhsiyeed (IEPs) iyo kuwa hela adeegyada waxbarashada gaarka ah. 

Xubnaha shaqaalaha soo socdaa waxay culeys gaar ah saaraan kooxda Adeegyada Taageerada Ardayda ee MHS:

 • Shelly Hughes waa lataliyaha 504. Marwo Hughes waxay si wada jir ah ula shaqaysaa kooxda si loo abuuro, loo qiimeeyo loona meel mariyo qorshayaasha 504. Kani waa meel gaar u ah halkan Minnetonka High School, maadaama inta badan dugsiyada sare ay ku daraan shaqadan doorka lataliyaha.
 • Phil Trout waa lataliyaha kuliyada. Mr. Trout wuxuu si toos ah ula shaqeeyaa ardayda iyo qoysaskooda ku saabsan qorshaynta dugsiga sare kadib. Wuxuu sidoo kale ku caawiyaa la-taliye kasta ardaydooda. Fadlan booqo bogga La-Talinta Kuleejka si aad waxbadan uga sii ogaato. 
 • Laura Herbst waa isu-duwaha waxbarashada horumarsan. Laura waa lataliye iskuul shati leh. Waxay lashaqeysaa Advanced Placement (AP) iyo ardayda International Baccalaureate (IB), iyagoona kula talinaya xulashada koorsada iyo inay siiso taageero markay dhammaystiraan koorsooyinka iyo imtixaanada. 84% ardayda MHS waxay qaataan ugu yaraan hal koorso AP ama IB koorsada shaqadooda waxbarasho. Ms. Herbst waxay hogaamineysaa barnaamijka "Launch" oo lagu taageerayo ardayda qaadanaya koorsada AP ee ugu horeysa ama IB.  
 • Renee Morabito waa isku duwaha barnaamijka Compass. Compass waa barnaamij muddo dheer soconaya oo loogu talagalay ardayda la halgamaya caqabadaha bulsho / shucuureed ee saameeya awoodooda ah inay ku guuleystaan iskuulka siyaabo kala duwan. Komishanku wuxuu ardayda siiyaa fursado ay wax ku bartaan goob kooxeed leh kobcinta xirfadaha diiradda lagu saarayo aqoonta tacliinta iyo xirfadaha shaqsiyadeed. Marwo Morabito waxay si toos ah u taageertaa qiyaastii 60 arday. Waxay kaloo ku taageertaa shaqadeena barashada madaxbanaanida, wanaaga ardayda, iyo wada shaqeyn dhow oo lala yeesho dhamaan lataliyayaasha MHS ee dadaalada taageerada ardayda.
 • Dr. Jonna Hirsch waa cilmi-nafsi yaqaanka iskuulka. Dr. Hirsh doorka ayaa inta badan u heellan geedi socodka qiimeynta iyo dib-u-qiimeynta ardayda adeegyada waxbarashada gaarka ah. Iyadu waa qayb ka mid ah Kooxda Taageerada Ardayda ee dugsiga ee kormeeraya tixraaca horudhaca iyo wax ka qabadka. Doorkani, waxay ku taageertaa kooxda fikradaha wax ka qabadka. Waxay maamuli doontaa, qiimeyn doontaa oo tarjumi doontaa natiijooyinka aaladaha qiimeynta shaqsiyadeed / nidaamyada cabbiraya awoodda barashada / qiimeynta garashada iyo koritaanka bulshada, shucuurta, iyo dhaqanka. Dr. Hirsch wuxuu sidoo kale isku xidhaa koorsada taageerada caafimaadka dhimirka ee ardayda loogu talagalay ardayda. 
 • La- hawlgalayaasha MHS waxay la leeyihiin Relate Counseling si ay u bixiyaan adeegyo caafimaad oo maskaxda ku dhex yaal. Waqtigaan la joogo, waxaan heysanaa boos caafimaad oo maskaxeed oo waqti buuxa ah oo ay taageerayaan labo sheybaar oo ruqsad u leh iyo hal waqti-dhiman oo ah lataliyaha caafimaadkeena kiimikada ee ardayda wajaheysa walaacyada caafimaadka kiimikada. Judy Hanson waxay joogtaa goobta laba maalmood usbuucii. Adeegyada laxiriira ayaa loo heli karaa ardayda haddii kale aan heli karin adeegyada. Dugsiga ku saleysan, adeegyada caafimaadka dhimirka waxay baabi'iyaan carqaladaha ardayda iyo qoysaska. U diritaanka kiliinigyada xarunta ayaa ka timaada lataliyaha iskuulka iyo / ama shaqaalaha sooshalka iskuulka.

Dhacdooyinka-Heerka Fasalka

Waxqabadka Ardayda

xiriir

Bogga internetka ee lataliyaha iskuulka waxaa ku jira macluumaadka xiriirka ee lataliyayaasha dhan.

Si aad ballan uga sameysato ballan la-talin, fadlan wac 952-401-5811.

Kheyraadka