Qaabkayaga La-talinta

MHS_School_Counselor_Model

Barnaamijka la-talinta ee MHS wuxuu bixiyaa habeyn shaqsiyeed iyo waxqabad leh oo loogu talagalay iswaafaqsan Qaabka La-talinta Dugsiga Dhamaystiran ee Ururka Dugsiyada Mareykanka (ASCA).

Soo dejiso warqadeena latalinta si aad wax badan uga barato.


Kooxda adeegyada taageerada MHS

MHS waxay leedahay koox adeegyo taageero oo isku tiirsan oo ka kooban:

 • Lataliyeyaasha Dugsiga. Sagaal la taliyayaal dugsi oo ka tirsan MHS ayaa saameyn la qiyaasi karo ku leh arday kasta noloshiisa, iyagoo siiya taageero xagga ladnaanta bulshada iyo shucuurta iyo hagitaan ku saabsan qorsheynta tacliinta iyo himilooyinka qalin-jabinta ka dib. Doorka ugu muhiimsan ee lataliyuhu waa inuu u adeego sidii qof weyn oo lagu kalsoon yahay. La-taliyayaashu waxay u dhaqmaan sidii u-doodayaal, iyagoo la kaashanaya ardayda, waalidiinta iyo macallimiinta si loo hubiyo guul iyo inay ardayda ku sii hayaan jidka si ay u gaaraan himilooyinkooda shaqsiyeed. La kulan la-taliyayaasha halkan.
  • Heerarka : Laga bilaabo deyrta 2019, la-taliyaha / saamiga ardayda ee MHS waa 1: 340, oo ay ku jiraan la-taliyaha 504. Ugu dambeyn Ogosto 2020, MHS wuxuu ku dari doonaa la-taliye tobnaad, oo keenaya saamiga 1: 309. (Saamiyadan kuma jiraan la-taliyaha kulleejada.)
  • Helitaanka la-taliyaha : La-taliyayaasha MHS ayaa diyaar u ah inay la kulmaan ardayda mid-mid ballan ah (ardayda iyo qoysasku waxay kula xiriiri karaan la-taliyahooda taleefan, emayl ama fariin Schoology). La-taliye socod ayaa sidoo kale la heli karaa xilli kasta oo fasal ah oo maalintii ah. Mararka qaarkood sanad dugsiyeedka, lataliyayaashu waxay hogaamiyaan koox yar, seminaaro heer fasal ah iyo shirar qorshayn shaqsiyeed.
 • Laba shaqaale bulsho
  • Shaqaalaha sooshalka ee iskuulka, Aubrie Roley , waxay bixisaa taageero ku saleysan caddeyn, adeegyo wax ka qabasho iyo faragelin. Waxay hogaamin doontaa shirarka shaqsiyadeed iyo koox yar waxayna sare u qaadi doontaa isku xirnaanta ardayda, qoysaska iyo ilaha bulshada.
  • Kathleen Leisman waxay si gaar ah ardayda uga taageertaa Qorshayaasha Waxbarshada Gaarka ah (IEPs) iyo kuwa qaata adeegyada Waxbarashada Gaarka ah. 

Xubnaha soo socda ee shaqaalaha waxay diiradda saarayaan kooxda Adeegyada Taageerada Ardayda ee MHS:

 • Shelly Hughes waa lataliyaha 504. Ms. Hughes waxay si iskaashi leh ula shaqaysaa kooxda si loo abuuro, loo qiimeeyo loona hirgeliyo qorshayaasha 504. Tani waa boos gaar ah halkan Dugsiga Sare ee Minnetonka, maadaama inta badan dugsiyada sare ay shaqadan ku daraan doorka lataliyaha.
 • Phil Trout waa lataliyaha kuliyada. Mudane Trout wuxuu si toos ah ulashaqeeyaa ardayda iyo qoysaskooda agagaaraha qorshaynta dugsiga sare kadib. Wuxuu sidoo kale la taliya kasta la taageeraa ardaydooda. Fadlan booqo bogga La-talinta Kuleejka si aad wax badan uga ogaato. 
 • Laura Herbst waa isku duwaha waxbarashada sare. Laura waa la taliye shati oo shati leh. Waxay lashaqeysaa Advanced Placement (AP) iyo ardayda International Baccalaureate (IB), iyadoo kala talinaysa xulashada koorsada isla markaana siineysa taageero sida ay u dhameystiraan koorsooyinkan iyo imtixaanadan. 84% ardayda MHS waxay qaataan ugu yaraan hal koorso AP ama IB ah marka loo eego xirfadooda waxbarasho. Ms. Herbst ayaa hogaamineysa barnaamijka "Launch" si loogu taageero ardayda qaadata koorsadooda koowaad ee AP ama IB.  
 • Renee Morabito waa iskuduwaha barnaamijka Compass. Compass waa barnaamij muddo soo jiitamayay oo loogu talagalay ardayda la halgameysa caqabadaha bulsho / shucuureed ee saameeya awooddooda si ay ugu guuleystaan dugsiga siyaabo kala duwan. Compass wuxuu ardayda siiyaa fursado ay wax ku bartaan koox wada jir ah iyadoo la xoojinayo horumarinta xirfadaha tacliinta iyo xirfadaha dadka dhexdooda ah. Ms. Morabito waxay si toos ah u taageertaa ku dhowaad 60 arday. Waxay sidoo kale ku taageertaa shaqadeena barashada madaxa banaan, fayo qabka ardayda, iyo wadashaqeyn dhow oo lala yeesho dhamaan la-taliyayaasha MHS ee dadaaladayada taageerada ardayda.
 • Dr. Jonna Hirsch waa saykolojisteena iskuulka. Doorka Dr. Xirsh wuxuu inta badan u heellan yahay nidaamka qiimeynta iyo dib-u-qiimeynta ardayda adeegyada waxbarashada gaarka ah. Iyadu waxay ka mid tahay Kooxda Taakulaynta Ardayda ee dugsiga oo dusha kala socota u-gudbinta iyo ka-hortagga hawsha. Doorkan, waxay ku taageertaa kooxda fikradaha waxqabadyada. Waxay maamuli doontaa, qiimeyn doontaa oo tarjumi doontaa natiijooyinka aaladaha qiimeynta shaqsiyadeed / nidaamyada lagu cabiro awoodda barashada / qiimeynta garashada iyo horumarka bulshada, shucuurta, iyo dhaqanka. Dr. Hirsch wuxuu kaloo iskuduwayaa koorsadeena taageerada caafimaadka dhimirka ee internetka ee EmpowerU ee ardayda. 
 • MHS waxay lashaqeeyaan La talinta Relate si ay u bixiyaan adeegyo isku-meel ah oo caafimaadka dhimirka ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haysannaa boos caafimaad maskaxeed waqti-buuxa ah oo ay taageerayaan laba daaweeyeyaal ruqsad haysta iyo hal boos oo waqti-dhiman ah lataliyahayaga caafimaadka kiimikada ee ardayda wajahaysa walaac caafimaad kiimiko. Judy Hanson waxay ku jirtaa goobta laba maalmood usbuucii. Adeegyo laxiriira ayaa heli kara ardayda haddii kale aan heli karin adeegyada. Adeegyada caafimaadka dhimirka ee ku saleysan dugsiga, waxay baabi'inayaan caqabadaha ardayda iyo qoysaska. U gudbinta dhakhaatiirtayada 'Relate clinics' waxay ka yimaadaan lataliyaha iskuulka iyo / ama howlwadeenka bulshada ee iskuulka.

Dhacdooyinka Heerka Fasalka

Waxqabadyada Ardayda

xiriir

Bogagga Lataliyaha Iskuulka waxaa ku jira macluumaadka xiriirka dhammaan lataliyayaasha.

Si aad u ballansatid ballan latalin ah, fadlan wac 952-401-5811.

Kheyraadka