Isdiiwaangelinta Hore

Minnesota gudaheeda, carruurta waxaa looga baahan yahay inay jiraan shan jir Sebtembar 1 ama ka hor si ay u galaan dugsiga barbaarinta. Sharciga Minnesota waxa kale oo uu dugsiyada degmada siinayaa xoogaa dabacsanaan ah oo lagu go'aaminayo habraacyada diiwaangelinta hore ee carruurta leh dhalashadooda deyrta. Dugsiga Degmada Minnetonka, tixgalinta hore ee diiwaangelinta ayaa diyaar u ah carruurta leh maalmaha dhalashada inta u dhaxaysa Sibtambar 2 iyo Oktoobar 31.

Ardayda isdiiwaan galinta hore uma qalmaan barnaamijka RSK.

Isdiiwaan gelinta hore waa go'aan weyn qoysaska badidooda. Ikhtiyaarka hore ee diiwaangelinta waxa loogu talagalay carruurta deyrta dhalasha kuwaas oo muujiyey u diyaarsanaanta inay ku najaxaan ardayda fasalka-dardar geliyey dhammaan waayo-aragnimadooda dugsiyeed ee K-12. Maadaama guusha dugsiga ilmahaagu aad muhiim noogu tahay, waxaanu ku dhiirigelinaynaa in si taxadar leh loo tixgeliyo faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka labadaba ikhtiyaarka gelitaanka hore. Waxaan rajeyneynaa inaan buuxino baahiyaha waxbarasho ee ilmahaaga.

Tallaabooyinka diiwaangelinta hore

Waalidiinta, buuxi oo soo gudbi Arjiga Isdiiwaangelinta Xannaanada Hore 15ka Maajo.
IYO
Macallimiinta, buuxi oo soo gudbi Su'aalaha Diiwaangelinta Hore ee Dugsiga ka hor Maarso 15.

Haddii aad codsanayso Diiwaangelinta Hore iyo Diiwaangelinta Furan, waa inaad buuxisaa oo aad soo gudbisaa Foomka Diiwaangelinta Furan January 15keeda.

Baaritaanka iyo qiimeynta

Cilmi-nafsiga degmada ayaa maamuli doona qiimayno muujinaya bisaylka bulsheed/dareenka iyo waxbarashada ilmaha. Si aad ugu qalanto isdiiwaan gelinta hore, natiijooyinka qiimaynta ubadku waa inay keenaan caddaynta dhammaan saddexdan soo socda:

  • Celcelis ahaan bisayl bulsheed iyo shucuureed oo ka sarreeya
  • Awoodda lagu qanci karo buuxinta filashooyinka kindergarten iyo in ay ka dib u gudbaan fasalka koowaad sanadka soo socda.
  • Awood garasho sare (IQ ee 130 ama ka badan)

Khabiirka cilminafsiyeedka ayaa siin doona warbixin iyo talooyin Isuduwaha Diiwaangelinta Hore si uu u eego guddiga.

Go'aanka guddiga

  • Koox xirfadlayaal ah oo ka kooban Isku-duwaha Diiwaangelinta Hore, Isku-duwaha Adeegyada Awood-sare leh, Kaaliyaha Kormeeraha Waxbarashada, Macallinka Xannaanada Degmada, Cilmi-nafsiga Degmada, iyo maamulaha dugsiga uu ilmuhu dhigan doono ayaa go'aanka meelaynta gaari doona ilmo kasta.
  • Go'aanka Guddigu wuxuu noqon doonaa kama dambays. Go'aanka waxa isla markaaba waalidka la socodsiin doona Iskuduwaha Diiwaangelinta Hore, ugu dambayn Abriil 30 ka hor diiwaangelinta la filayo.
  • Nuqullada macluumaadka la ururiyay iyo go'aanka Guddiga Diiwaangelinta Hore ayaa la heli doonaa marka la codsado. Deganeyaasha hadda maqan ee kama dambaysta ah ee Maarso 15 waxaa laga filayaa inay u soo diraan carruurta da'da ku habboon dugsiga barbaarinta, haddii aysan jirin duruufo kale.

Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo ku saabsan nidaamkan iyo/ama diiwaangelinta hore ee xanaanada, fadlan ha ka waaban inaad wacdo maamulaha dugsiga xaafaddaada ama Joan Larson 952-401-6950.

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Xidhiidhka Diiwaangelinta Hore

Joan Larson
Iskuduwaha Diiwaangelinta Hore
joan.larson@minnetonkaschools.org


La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .


Soo gudbi su'aalo iyo jawaab celin onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo Aynu wada hadalno.

Aynu wada hadalno