Xafiiska Iskuulka

Tirooyin Muhiim ah

Imaatinka : 952-401-5604

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5610
Xafiiska Weyn: 952-401-5600
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacado

  • Saacadaha Xafiiska: 7 am-4: 30 pm
  • Fasalada K-5: 8:40 am-3: 20 pm

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka

Tilmaamaha

Isgoyska Hwy 494 iyo Minnetonka Boulevard, ka soo qaado Minnetonka Boulevard galbeedka 2.4 mayl; Dugsiga Hoose ee Groveland wuxuu ku yaalyaa dhinacaaga midig.

Dugsiga Hoose Groveland
17310 Minnetonka Boulevard
Minnetonka, MN 55345