Xafiiska Dugsiga

Tirooyinka Muhiimka ah

Imaanshaha: 952-401-5604

Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5610
Xafiiska Guud: 952-401-5600
Gaadiidka: 952-470-5366

Saacadaha

  • Saacadaha shaqada: 7 subaxnimo-4:30 galabnimo
  • Fasalada K-5: 8:40 subaxnimo-3:20 galabnimo

carruurta fasalka

Tilmaamaha

Laga soo bilaabo isgoyska Hwy 494 iyo Minnetonka Boulevard, ka qaad Minnetonka Boulevard galbeedka 2.4 mayl; Dugsiga Hoose Groveland wuxuu ahaan doonaa midigtaada.

Dugsiga Hoose Groveland
17310 Minnetonka Boulevard
Minnetonka, MN 55345