Warbaahinta

Warqadda Farshaxanka

Waxaan ku dhiirigelin doonaa ardaydeena inay fahmaan oo ay u adeegaan wanaagga weyn. Qorshaha Istaraatiijiga ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka

Ardeyda Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay kasban karaan Warqadda Varsity iyagoo buuxinaya shuruudo gaar ah oo ku saabsan adeegga bulshada.

Ardayda fasalada 9-12 way u qalmaan inay codsadaan waxayna heli karaan warqad sanad walba.

 


Shuruudaha xarfaha kala duwanaanta:

 • 150 saacadood oo aan mushahar lahayn, adeeg iskaa wax u qabso ah ayaa la dhammeeyey 12 bilood kasta oo ka bilaabmaya xagaaga ka hor fasalka 9aad. Ugu yaraan 75 saacadood waa in lagu dhammeeyaa hal wakaalad ama hal sabab si loo hubiyo fahamka iyo ka go'naanta joogtada ah ee arrin bulsho oo la doortay taas oo shakhsi ahaan adiga kugu habboon, tusaale guri la'aan, daryeelka waayeelka, faqriga, akhris-qoraalka, deegaanka, daryeelka caafimaadka.
 • Diiwaanka dhammaan saacadaha adeegga ee ay xaqiijiyeen kormeeraha ama waalidku.
 • Laba warqadood oo talobixin ah oo ka yimid hay'ado ama dad loo soo diray oo qeexaya adeeggaaga, iyo waxqabadkaaga.
 • Mashruuca Milicsiga: Milicsi qoraal ah, joornaal, muuqaal, hees, shaqo farshaxan, buug carruurta, bandhigga, wareysiga Ms. Johnson ama qayb kale oo shaqo ah oo ku salaysan adeeggaaga joogtada ah ee hal wakaalad ama meel aad u baahan tahay.
 • Waa inaad u qalantaa tacliin ahaan (2.0 ama wixii ka sareeya GPA) iyo kiimiko bilaash ah sanadka gudihiisa si aad uga qaybgasho barnaamijkan.
 • Buuxi Codsiga Dugsiga Sare ee Minnetonka ee Warqada Farshaxanka ee Adeegga Bulshada

Sideen u duubaa saacadahayga adeega bulshada?

Warqadaha Talo-bixinta

Ka hel laba warqadood oo talobixin ah wakaaladaha ama shakhsiyaadka aad u adeegtay.

Mashruuca Milicsiga
Ujeedada Mashruuca Milicsiga waa in la muujiyo fahamkaaga wakaaladda ama arrinta xiisaha adoo ka jawaabaya su'aalaha soo socda:

 1. Waa maxay ururka, baahida ama arrinta la doortay maxaadse ku dooratay?
 2. Waa maxay sababta ay arrintani u jirto iyo cidda ay khusayso?
 3. Waa ayo hay’adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee arrintan ka shaqaynaya, maxaase laga yeelayaa? Sidee bay u guulaysanayaan iyo maxay xaddidadoodu?
 4. Maxaad filaysay inaad la kulanto ka hor intaadan bilaabin tabarucaada aaggan sideese filashadaadu uga duwan tahay waayo-aragnimadaada dhabta ah?
 5. Sidee u adeegtay? Sharaxaad ka bixi fikradahaaga iyo dareenkaaga wakhtiyo gaar ah markaad adeegaysay.
 6. Ma jiraan arrimo anshaxeed oo aad la kulantay?
 7. Waa maxay xirfadaha cusub, aqoonta iyo/ama fahamka aad heshay?

Soo gudbinta Warqada Varsity

Dhammaan dukumeentiyada waxaa loogu soo diri karaa si elektaroonig ah sarah.johnson@minnetonkaschools.org ama waxaa lagu tuuri karaa Xafiiska Hawlaha ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad la xiriirto Sarah Johnson iimayl ama taleefan 952-401-5766 haddii aad su'aalo qabto ama aad rabto inaad ballansato waraysi.

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo