Warbaahinta

Warqadda Varsity

Waxaan ku dhiirigelin doonaa ardaydeena inay fahmaan una adeegaan waxa ugu weyn. Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka

Ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay kasban karaan Warqad Varsity ah iyagoo la kulma shuruudo gaar ah oo ku saabsan aagga adeegga bulshada.

Ardayda dhigata fasalada 9 - 12 waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan waxayna kasban karaan warqad sanad walba.

 


Shuruudaha xarafka Varsity:

 • 150 saacadood oo aan mushahar lahayn, oo tabaruc ah ayaa lagu dhammaystiray 12 bilood kasta oo ka bilaabanta xagaaga kahor fasalka 9aad. Ugu yaraan 75 saacadood waa in lagu dhammeeyaa iyadoo loo marayo hal hay'ad ama hal sabab si loo hubiyo fahamka iyo ballanqaadka joogtada ah ee arrimaha bulshada ee la xushay oo adiga shaqsi ahaan adiga kugu habboon, tusaale hoy la'aanta, daryeelka waayeelka, saboolnimada, akhris-qorista, deegaanka, daryeelka caafimaadka.
 • Diiwaanka dhammaan saacadaha adeegga ee ay xaqiijiyeen kormeeraha qaangaarka ah ama waalidku.
 • Laba warqadood oo talo bixin ah oo ka socda ururada ama dadka loo adeegay oo tilmaamaya adeeggaaga, iyo waxqabadkaaga.
 • Milicsi Mashruuc: Milicsiga qoran, joornaal, fiidiyow, hees, shaqo farshaxan, buugga carruurta, soo bandhigid, wareysi ay la yeelatay Ms. Johnson ama shaqo kale oo ku saleysan adeeggaaga joogtada ah ee hal hay'ad ama meel u baahan.
 • Waa inaad uqalanto aqoon ahaan (2.0 ama ka sareysa GPA) iyo kiimiko la'aan inta lagu jiro sanadka si aad ugaqeyb gasho barnaamijkaan.
 • Buuxi Codsiga Dugsiga Sare ee Minnetonka ee Warqadda Varsity ee Adeegga Bulshada

Sideen u duubtaa Saacadaha Adeegga Bulshada?

Waraaqaha Talo soo jeedinta

Ka hel laba warqadood oo talo bixin ah hay'adaha ama shaqsiyaadka aad u adeegtay.

Mashruuca Milicsiga
Ujeeddada Mashruuca Milicsiga waa in lagu muujiyo fahamkaaga hay'adda ama arrinta xiisaha leh adoo ka jawaabaya su'aalaha soo socda:

 1. Muxuu yahay urur, baahi ama arin la xushay maxaadse ku dooratay?
 2. Maxay arrintani u jirtaa yaase saameyn ku leh?
 3. Yay yihiin hay'adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrintan iyo waxa laga qabanayo si wax looga qabto? Sidee ayey u guuleysanayaan maxaase xaddidan?
 4. Maxaad filaysay inaad la kulanto ka hor intaadan bilaabin tabarucidda aaggan iyo sidee ayay waxyaabaha aad ka fileysaa uga duwan yihiin khibradahaaga dhabta ah?
 5. Sidee u adeegtay? Sharax fikirkaaga iyo dareenkaaga waqtiyada gaarka ah sida aad ugu adeegtay.
 6. Ma jireen arrimo anshax oo aad la kulantay?
 7. Waa maxay xirfadaha cusub, aqoonta iyo / ama fahamka aad heshay?

Waxaa lagugu dhiiri gelinayaa inaad laxariirto Sarah Johnson emayl ahaan sarah.johnson@minnetonkaschools.org ama wac taleefanka 952-401-5766 hadaad su'aalo qabto ama aad rabto inaad dib u eegto milicsigaaga kahor intaadan gudbin.

Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo