Warbaahinta

Waraaqda Varsity

Waxaan ku dhiiri galin doonaa ardaydayada inay fahmaan oo u adeegaan wanaagga weyn. Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee Iskuullada Dadweynaha Minnetonka

Ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay kasban karaan Varsity Letter iyagoo buuxiya shuruudaha gaarka ah ee adeega bulshada.

Ardayda dhigata fasalada 9 - 12 waxay u qalmaan inay dalbadaan warqadna wey kasban karaan sanad walba.

 


Aasaaska waraaqaha Varsity:

 • 150 saacadood oo aan lacag la bixin, adeeg tabaruc ayaa la dhammaystiray muddo 12 bilood ah oo ka bilaabmaysa xagaaga ka hor fasalka 9aad. Ugu yaraan 75 saacadood waa in lagu dhammeeyaa iyada oo loo marayo hal hay'ad ama hal sabab oo ah in la hubiyo fahamka iyo ballanqaad joogto ah oo ku saabsan arrimaha la soo xulay ee bulshada ee adiga shakhsi ahaan kugu habboon, tusaale ahaan hoy la’aan, daryeel waayeelnimo, saboolnimo, akhris-qoris, deegaan, daryeel caafimaad.
 • Diiwaanka dhammaan saacadaha adeegga waxaa xaqiijiyey horjoogaha dadka waaweyn ama waalidka.
 • Laba waraaqood oo talo bixin ah oo ka socda ururada ama dadka u adeegayay oo sharxaya adeegaaga, iyo waxqabadkaaga.
 • Milicsi Mashruuc: Milicsiga qoran, joornaal, fiidiyow, hees, shaqo farshaxan, buugga carruurta, soo bandhigid, wareysi ay la yeelatay Ms. Johnson ama shaqo kale oo ku saleysan adeeggaaga joogtada ah ee hal hay'ad ama meel u baahan.
 • Waa inaad tahay mid tacliin ahaan uqalma (2.0 ama ka sare GPA) iyo bilaa kiimik inta sanadka lagu jiro si aad ugaqeyb gasho barnaamijkan.

Sideen u diiwaangeliyaa Saacadaha Adeegga Bulshada?

Waraaqaha Talabixinta

Ka hel laba warqad oo ku talin ah wakaaladaha ama shaqsiyaadka aad u soo shaqeysay.

Mashruuca milicsiga
Ujeedada Mashruuca milicsiga ayaa ah in la muujiyo fahamkaaga hay'adda ama arrinta xiisaha leh adoo ka jawaabaya su'aalaha soo socda:

 1. Maxuu yahay ururku, baahi ama arin la soo xulay maxaadse u dooratay?
 2. Muxuu arintan u jiraa oo yaa saameyn ku leh?
 3. Yay yihiin ururada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arintan maxaase laga qabanayaa in wax laga qabto? Sidee ayagu ugu guuleysan karaan maxayse yihiin xadkooda?
 4. Maxaad ka fileysay inaad la kulanto ka hor intaadan bilaabin iskaa wax u qabso ee aaggan sidee bay filashooyinkaadu uga duwan yihiin khibradahaaga dhabta ah?
 5. Sideed u adeegtay Sharaxaad ka bixi fikradahaaga iyo dareemadaada waqtiyo gaar ah oo aad soo adeegtay.
 6. Ma jiraan arrimo anshaxeed oo aad la kulantay?
 7. Maxay yihiin xirfadaha cusub, aqoonta iyo / ama fahamka aad soo heshay?

Waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad kala soo xiriirto Sarah Johnson emayl ah barta internetka ee sarah.johnson@minnetonkaschools.org ama taleefanka 952-401-5766 haddii aad qabtid su'aalo ama aad jeceshahay inaad dib u eegto aragtidaada ka hor intaadan gudbin.

Codsiga Waraaqda Varsity Letter

Markaad dhammeysato dhamaan shuruudaha, buuxi MHS Varsity Letter codsiga oo u gudbi diiwaan la xaqiijiyay oo ah saacadaha aad shaqeyso, waraaqaha ku talinta iyo mashruuca milicsiga.

Su'aalaha badanaa la isweydiiyo