Xafiiska Iskuulka

Minnetonka Middle School East, fasalada 6-8, wuxuu ku yaalaa Minnetonka, Minnesota. Waxaan ka mid nahay Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka Degmada # 276. Degmadu waxay u adeegtaa beelaha Minnetonka, Chanhassen, Deephaven, Eden Prairie, Excelsior, Greenwood, Shorewood, Tonka Bay, Victoria, iyo Woodland. Waxaan sidoo kale ku soo dhaweyneynaa ardayda diiwaangelinta furan. Waxaan joognaa sideed mayl galbeedka Minneapolis, Minnesota.

Saacadaha Ardayda: 9:15 subax - 3:55 pm
Saacadaha Xafiiska: 8 am - 4:30 pm

Wax dheeri ah baro

Qaatayaasha Abaalmarinta Tacliinta ee Madaxweynaha

Xiriirada

Imaatinka : 952-401-5155


Xafiiska Caafimaadka: 952-401-5210

Xafiiska Weyn: 952-401-5200
Fakiska Xafiiska Guud: 952-401-5268
Diiwaanada / Qolka Caafimaadka Fakis: 952-401-5214
Gaadiidka: (MyStop)

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
17000 Lake Street Kordhinta
Minnetonka, MN 55345

Tilmaamaha: Laga bilaabo isgoyska 494 iyo Hwy 7, qaado Hwy 7 2.5 mayl; u leexo woqooyi (midig) Cty Road 101; joogsiga 2aad, u leexo midig dhinaca Wadada Wadada ee Lake Street. Dugsiga Dhexe ee Minnetonka wuxuu ku yaalyaa bidixdaada.