Ku Noqo Dugsiga

2020-21 Dhacdooyinka Ku-laabashada-Iskuulka

Taariikh Waqtiga Dhacdo
Ogosto 25 6 pm

Dugsiga barbaarinta & Kulanada Qoyska Cusub iyo Salaan
garoonka ciyaarta Minnewashta.

Sebtember 1 5:30 pm

Habeenkii Hanuuninta Waalidka ee Xanaanada

Sebtember 2

8 subaxnimo (fasalada K-2)
8: 45 a (fasalada 3-5)
9 subaxnimo (Raadinta Baska Xanaanada)

Ku Noqo Dugsiga
 

Ardayda maalinta koowaad ee dugsiga


Su'aalo

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama ra'yi ah oo ku saabsan wax kasta oo ku saabsan dugsiga la xiriira, fadlan halkan ugu gudbi.

Aynu wada hadalno