Ku noqo Dugsiga

2023-24 Kulaabashada Dhacdooyinka Dugsiga

Taariikhda Waqtiga Dhacdo
Ogosto 22 6-7:30 galabnimo

Xanaanada iyo Qoyska Cusub Kulmeen oo Salaan
Garoonka ciyaaraha

 Ogosto 30 8 subaxnimo-2 galabnimo Maalinta Sawirka
 Ogosto 30
 • 8 subaxnimo Kindergarten-ka u diyaarka ah iyo kindergartenka Ingiriisida
 • 9 subaxnimo Dhammaan Fasalka 1aad
 • 10 subaxnimo Isbaanishka xanaanada
 • 11 subaxnimo Dhammaan Fasalka 2aad
 • 12 pm ( duhurnimo) Dhammaan Fasalka 3aad
 • 1pm Dhammaan fasallada 4aad iyo 5aad
Guriga Furan
Ogosto 30 5:30-6:30 galabnimo

Hanuuninta Xanaanada
Dhacdada waalidka/masuulka, ee fasalada

Sebtembar 5  

Maalinta koowaad ee dugsiga, fasalada 1-5

Sebtembar 5-6   Qiimaynta Xanaanada
Sebtembar 7   Maalinta koowaad ee dugsiga barbaarinta
Sebtembar 14
 • 6 galabnimo (Gr 1)
 • 6:45 galabnimo (Gr 2)
Habeenka Manhajka

Sebtembar 21

 • 6 galabnimo (Gr 3)
 • 6:45 galabnimo (Gr 4)
 • 7:30 galabnimo (Gr 5)

Habeenka Manhajka

Ardayda ku soo laabanaysa dugsiga Minnewashta.

Su'aalo

Haddii aad hayso su'aalo ama faallooyin ku saabsan shay ku soo laabtay dugsiga, fadlan halkan ku soo gudbi.

Aynu wada hadalno