Ku noqo Dugsiga

2023-24 Dhacdooyinka Ku-noqoshada Dugsiga

Taariikhda Waqtiga Dhacdo
Ogosto 24
  • 10 subaxnimo- duhurnimo (AL)
  • 1-3 galabnimo (MZ)
Hanuuninta Ardayda 6aad
Ogosto 24 4-7 galabnimo Fasalka 7- aad iyo 8 -aad oo ku soo laabtay Dugsiga Guriga Furan & Maalinta Sawirrada
Ogosto 24 7-8 galabnimo Kulanka qoysaska ku cusub Degmada (Xarunta Warbaahinta)
Ogosto 29 4-7 galabnimo Fasalka 6aad oo ku soo laabtay Dugsiga Guriga Furan & Maalinta Sawirka
Ogosto 29 7-8 galabnimo Kulanka qoysaska ku cusub Degmada
Sebtembar 5

9:15 subaxnimo-3:55 galabnimo

Maalinta Koowaad ee Dugsiga
Sebtembar 8 9:15 subaxnimo-3:55 galabnimo Isqurxin Maalinta Sawirka

Ardayda maalinta koowaad ee dugsiga