Warbaahinta

Maamulaha Bryan McGinley
4452 Vine Hill Road, Deephaven, MN 55391
952-401-6900

Imaatinka : 952-401-6904
Xafiiska Caafimaadka:
952-401-6905
Xafiiska Weyn:
952-401-6900
Gaadiidka:
952-470-5366

Saacadaha Xafiiska: 7 am-3: 30 pm
Fasalada K-5: 8 am-2: 40 pm

Xaqiiqooyinka Deephaven
Shaqaaluhu waxay adeegsadaan Fasalka ka jawaaba iyo luqadda guud

Shaqaale daryeel leh oo adeegsada Fasalka Ka Jawaabta iyo luqadda guud

Dareenka Guud 2021

Waxaan nahay Iskuul Sense Certified Certified for Citizenship Digital ah oo ay siiso Common Sense Media

Dhaqan dabeecad sare iyo rajooyin aqooneed

Dhaqan dhaqan ahaan laga filayo iyo tacliin sare

Abaalmarinta NAMM ee 2019

Waxaa u aqoonsaday NAMM dadaalka weyn ee aan ugu jirno waxbarashada muusikada

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Bulsho taageero leh oo ku lug leh

Dugsiga Abaalmarinta Blue Ribbon National

Iskuulka Abaalmarinta Buluugga Qaranka

Barnaamijka Imtixaanka Luqadda Isbaanishka ee ugu horreeya gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka ugu horreeya ee barnaamijka luuqadda Isbaanishka oo ka bilaabanaya Xanaanada

Jadwalka Dugsiga

Eeg dhacdooyinka Deephaven, iyo sidoo kale dhacdooyinka degmada. Kalandarka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso dhacdooyinka jadwalkaaga taariikh ahaaneed iyo sidoo kale digniino dejineed loogu talagalay dhacdooyinka gaarka ah ee aadan rabin inaad seegto!

Fiiri Jadwalka

    Laga soo rarayo Vimeo ...