Warbaahinta

Maamulaha Bryan McGinley
4452 Vine Hill Road, Deephaven, MN 55391
952-401-6900

Imaatinka : 952-401-6904
Xafiiska Caafimaadka:
952-401-6905
Xafiiska Weyn:
952-401-6900
Gaadiidka:
952-470-5366

Saacadaha Xafiiska: 7 am-3: 30 pm
Fasalada K-5: 8 am-2: 40 pm

Xaqiiqooyinka Deephaven
Shaqaaluhu waxay adeegsadaan Fasalka ka jawaaba iyo luqadda guud

Shaqaale daryeel leh oo adeegsada Fasalka Ka Jawaabta iyo luqadda guud

Dareenka Guud 2021

Waxaan nahay Iskuul Sense Certified Certified for Citizenship Digital ah oo ay siiso Common Sense Media

Dhaqan dabeecad sare iyo rajooyin aqooneed

Dhaqan dhaqan ahaan laga filayo iyo tacliin sare

Abaalmarinta NAMM

Waxaa NAMM u aqoonsaday 2022 go'aankeena wanaagsan ee waxbarashada muusikada

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Bulsho taageero leh oo ku lug leh

Barnaamijka Imtixaanka Luqadda Isbaanishka ee ugu horreeya gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka ugu horreeya ee barnaamijka luuqadda Isbaanishka oo ka bilaabanaya Xanaanada

Jadwalka Dugsiga

Eeg dhacdooyinka Deephaven, iyo sidoo kale dhacdooyinka degmada. Kalandarka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso dhacdooyinka jadwalkaaga taariikh ahaaneed iyo sidoo kale digniino dejineed loogu talagalay dhacdooyinka gaarka ah ee aadan rabin inaad seegto!

Fiiri Jadwalka

Degmo si ay u Maamuuso Macalimiinta, Shaqaalaha iyo Iskaa wax u qabso ee 2022 Dabaaldaga Wanaajinta

Ku biir Dugsiyada Minnetonka barnaamijka abaal-marinnada Dabaaldegga Sare ee gaarka ah ee 2022, oo lagu sharfayo dhawr ka mid ah macallimiinta heer sare ee degmada, shaqaalaha iyo mutadawiciinta bulshada. Munaasabadda ayaa ka dhici doonta maalinta Khamiista, May 12, waxayna ka dhici doontaa Xarunta Farshaxanka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Dhammaan waa la soo dhawaynayaa. 

Akhri wax badan oo ku saabsan Degmada si loo Maamuuso Macalimiinta, Shaqaalaha iyo iskaa wax u qabso ee 2022 Dabaaldaga Wanaajinta
    Laga soo rarayo Vimeo ...