Warbaahinta

Maamulaha dugsiga Bryan McGinley
4452 Wadada Vine Hill, Deephaven, MN 55391
952-401-6900

Imaanshaha: 952-401-6904
Xafiiska Caafimaadka:
952-401-6905
Xafiiska ugu weyn:
952-401-6900
Gaadiidka:
952-470-5366

Saacadaha Xafiiska: 7 am-3: 30 pm
Fasalada K-5: 8 subax-2: 40-pm

Xaqiiqooyinka Deephaven
Shaqaaluhu waxay isticmaalaan Fasalka Jawaabta leh iyo luuqad caadi ah

Shaqaale xannaaneyn ah oo adeegsanaya Fasalka Jawaabta iyo luqadda caadiga ah

Caadiga ah Sense 2021

Waxaan nahay Iskuul Shahaadaysan oo loo yaqaan 'Common Sense Certified School' oo loogu talagalay Dhalashada dijitaalka ah ee loo yaqaan ' Common Sense Media'

Dhaqanka dhaqanka sare iyo filashooyinka waxbarasho

Dhaqan leh dabeecad sare iyo filashooyinka waxbarasho

Abaalmarinta NAMM 2019

Waxaa aqoonsi ka helay NAMM sida ay nooga go'an tahay waxbarashadda muusikada

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Taageero iyo kaqaybgal bulshada waalidka ah

Abaalmarinta Dugsiga Sare ee Abaal marinta buluugga ah

Dugsi Aambiyadeed oo Midab Buluug ah

Barnaamijka bilowga luqadeed ee Isbaanishka ee gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka gobolka ee bilowga luqadda Isbaanishka ee bilowga Xanaanada

Jadwalka taariikhda dugsiga

Eeg dhacdooyinka Deephaven, iyo sidoo kale dhacdooyinka degmada. Jadwalka taariikhda cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso munaasabadaha jadwalkaaga shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale inaad dejiso qaylo-dhaanno dhacdooyin gaar ah oo aadan dooneynin inaad dhaaftay!

Eeg jadwalka taariikhda

    Waxaa ka socda Vimeo ...