Warbaahinta

Principal Bryan McGinley
4452 Vine Hill Road, Deephaven, MN 55391
952-401-6900

Attendance: 952-401-6904
Health Office:
952-401-6905
Main Office:
952-401-6900
Transportation:
952-470-5366

Office Hours: 7 a.m.-3:30 p.m.
Grades K-5: 8 a.m.-2:40 p.m.

Deephaven Facts
Shaqaaluhu waxay isticmaalaan Fasalka jawaabta iyo luqadda caadiga ah

Shaqaale xannaaneyn ah oo adeegsanaya Fasalka Jawaabta iyo luqadda caadiga ah

Caadiga ah Sense 2021

Waxaan nahay Iskuul Shahaadaysan oo loo yaqaan 'Common Sense Certified School' oo loogu talagalay Dhalashada dijitaalka ah ee loo yaqaan ' Common Sense Media'

Dhaqanka dhaqanka sare iyo filashooyinka waxbarasho

Dhaqan leh dabeecad sare iyo filashooyinka waxbarasho

Abaalmarinta NAMM 2019

Waxaa aqoonsi ka helay NAMM sida ay nooga go'an tahay waxbarashadda muusikada

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Taageero iyo kaqaybgal bulshada waalidka ah

National Blue Ribbon Award School

A National Blue Ribbon Award School

Barnaamijka bilowga luqadeed ee Isbaanishka ee gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka gobolka ee bilowga barashada Isbaanishka ee bilowga Kindergarten

Jadwalka taariikhda dugsiga

View Deephaven events, as well as district events. The new calendar allows you to feed events to your personal calendar and also set-up alerts for specific events you don't want to miss!

Eeg jadwalka taariikhda

    Waxaa ka socda Vimeo ...