Isdiiwaangelinta Gudaha Degmada

Habka Diiwaangelinta ee Qoysaska Hadda

Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka guurto waxbarashada qof ahaaneed ee waqtiga buuxa ee mid ka mid ah dugsiyada degmada, fadlan kala xiriir Monika Salden si aad u hesho magacyada ardayda AL ( monika.salden@minnetonkaschools.org ) ama Eloise Weibel magacyadii dambe MZ ( eloise.weibel@minnetonkaschools .org ). Waxay kaa caawin doonaan habkan.

Qoysaska cusub ee Kindergarten-ka ama kuwa u soo guuraya degmada ee wata caruur heer kasta ah oo raba inay ka bilaabaan Tonka Online oo mar hore is-diiwaangeliyay waa inay u soo diraan xafiiska diiwaangelinta codsigooda. Fadlan kala xidhiidh Monika Salden si aad u hesho magacyada ardayda AL ( monika.salden@minnetonkaschools.org ) ama Eloise Weibel magacyadii dambe MZ ( eloise.weibel@minnetonkaschools.org ). Waxay kaa caawin doonaan habkan.

Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta

Xilliga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta ee Semester I wuxuu xidhmayaa Sebtembar 22. Qoysaska is-diiwaangelinaya ka dib wakhtiga kama dambaysta ah waxay bilaabmayaan Semester II.

Si aad wax uga waydiiso diiwaangelinta daaha ee sannad dugsiyeedka 2023-24, qoysaska K-8 waxay iimayl u diri karaan k-8.elearning@minnetonkaschools.org iyo 9-12 qoys waxay iimayl u diri karaan tonkaonline@minnetonkaschools.org .

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

Carruurta Minnetonka