Tusmada ardayga

Adigoo ah adeeg adiga kuu ah, Minnewashta Elementary PTO waxay maamushaa tusaha tooska ah ee tooska ah ee internet-ka oo loo yaqaan Qalabka Xubinnimada. Tilmaamahan wuxuu fududeynayaa la xiriirka qoysaska kale ee dugsigayaga, wuxuuna qaatay booskii buugayaashii hore ee daabacanaa.

Qoysaska Cusub: Haddii aad jeceshahay in qoyskaagu ka muuqdo buugaagta iskuulkeena tooska ah, fadlan waxoogaa yar qaado hadda oo u isticmaal Xiriirka Qoyska Cusub ee soo socda si aad u siiso macluumaad aasaasi ah: www.minnewashtapto.membershiptoolkit.com . Waxay qaadan kartaa hal daqiiqo oo keliya. Halkaas markay tahay waxaan xaqiijin doonaa xogtaada. Waxaa markaa lagu siinayaa marin u helid emayl leh xiriiriye shaqsiyeed iyo lambarka sirta ku meel gaarka ah. Marka aad tallaabadaas qaaddo waxaad marin u heli doontaa buugga.

Sii wadida Qoysaska: emaylkan waa mid xasuusin mudan ku leh sida loo galo tusaha, sidaa darteed waad hubin kartaa in macluumaadkaaga hagaha ay cusbooneysiisan yihiin.

Waad iska hubsan kartaa in buuggayaga tooska ah ee internet-ka uu amaan yahay iyo in qoysaska kale ee Minnewashta kaliya ay marin u heli doonaan buugga. Waad dooran kartaa wixii macluumaad ah ee ay heli karaan waalidiinta kale si ay u eegaan oo wax uga beddelaan ayaa lagu samayn karaa markasta oo si dhakhso leh u dhaqan gala. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan adeegga Qalabka Xubinnimada, fadlan tag www.minnewashtapto.membershiptoolkit.com .

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan kala xiriir Kristin Jensen minnewashtadirectory@gmail.com .