Hagaha Ardayda

Adeeg ahaan adiga, Minnewashta Elementary PTO waxay maamushaa hagaha khadka ee sugan ee loo yaqaan Qalabka Xubinnimada. Hagahani waxa uu fududeeyaa la xidhiidhka qoysaska kale ee dugsigeena, waxana uu galay booskii hagihii hore ee daabacan.

Qoysaska Cusub: Haddii aad jeclaan lahayd in qoyskaagu ka soo muuqdo buug-gacmeedkayaga khadka tooska ah, fadlan wakhti qaado hadda oo isticmaal xidhiidhiyaha qoyska cusub ee soo socda si aad u bixiso macluumaad aasaasi ah: www.minnewashtapto.membershiptoolkit.com . Waa inay qaadataa hal daqiiqo oo keliya. Halkaa marka ay marayso waxaanu xaqiijin doonaa xogtaada. Kadib waxaa lagugu oggolaan doonaa inaad ku gasho iimaylka oo wata xiriiriye shaqsiyeed iyo erayga sirta ah ee ku meel gaarka ah. Marka aad tallabadaas sameyso waxaad heli doontaa hagaha.

Qoysaska Joogta ah: iimaylkani waa xasuusin waxtar leh sida loo galo hagaha, si aad u hubiso in macluumaadkaaga hagaha uu yahay mid casri ah.

Waxaad hubsan kartaa in hagahayaga khadka tooska ah uu yahay badbaado iyo in kaliya qoysaska kale ee Minnewashta ay marin u heli doonaan buugga. Waxaad dooran kartaa macluumaadka ay heli karaan waalidiinta kale si ay u daawadaan iyo wax ka beddelka ayaa la samayn karaa wakhti kasta oo isla markiiba waxtar leh. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegga Qalabka Xubinnimada, fadlan tag www.minnewashtapto.membershiptoolkit.com .

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan kala xiriir Kristin Jensen minnewashtadirectory@gmail.com .