Buugga Ardayga

Adiga oo adeeg kuu ah, Xarunta PTO ee Minnewashta waxay maamushaa galka tooska ah ee khadka tooska ah ee loo yaqaan 'Memberhip Toolkit'. Buug-yarahaan wuxuu ka dhigayaa la-xiriirka qoysaska kale ee iskuulkayaga mid fudud, oo wuxuu beddelay booskii hore ee buug-yaraha.

Qoysaska Cusub: Haddii aad jeceshahay in qoyskaagu ka soo muuqdo buugga dugsigeenna internetka, fadlan waqti yar qaado oo adeegso halkaan soo socda ee New Family Link si aad u siiso macluumaad aasaasi ah: www.minnewashtapto.membershiptoolkit.com . Waa inay qaadataa hal daqiiqo oo keliya. Halkaa marka ay marayso waxaan xaqiijin doonaa xogtaada. Kadib waxaa laguu oggolaan doonaa inaad ku soo gasho emayl adigoo wata xiriirin shaqsiyeed iyo lambarka sirta ah ee ku meel gaarka ah. Markaad sameyso talaabadaas waxaad heli doontaa galka.

Qoysaska Sii Socda: E-maylkani waa xusuusin waxtar leh oo ku saabsan sida loo helo buugga, si aad u hubiso in macluumaadkaaga hagaha uu yahay mid casriyeysan.

Waad hubin kartaa in diiwaankayaga internetka uu badbaado leeyahay oo kaliya qoysaska kale ee Minnewashta ay marin u heli karaan galka. Waad dooran kartaa macluumaadka ay heli karaan waalidiinta kale si ay u eegaan oo wax ka beddelka lagu sameyn karo meel kasta oo isla markaaba ay wax ku ool yihiin. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegga Qalabka Xubinta, fadlan booqo www.minnewashtapto.membershiptoolkit.com .

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan la xiriir Kristin Jensen minnewashtadirectory@gmail.com .