Luuqadaha Aduunka

Ardaygu wuxuu ku bilaabi karaa ama ku sii wadi karaa barashada luqadaha adduunka dugsiga sare ee Minnetonka. Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha, Laanta Calaamadaha Mareykanka iyo Isbaanishka ayaa lagu bixiyaa fasalada oo dhan. Ardayda Shiinaha, Faransiiska, Isbaanishka iyo Jarmalka oo si guul leh ku dhammaystiray heerka I ee fasalka 8aad waa inay iska diiwaangeliyaan Shiinaha II, Faransiiska II ama II Maamuusta, Jarmalka II ama Isbaanishka II ama II Maamuusta. Ardeydu waa inay la hadlaan macalinkooda luqadaha adduunka hada hagida meelaynta markay go'aaminayaan haddii ay iska diiwaangelinayaan maamuuska ama barnaamijka caadiga ah. Ardaydu sidoo kale waa inay maanka ku hayaan in barnaamijka sharfan ee lagu daro xulashooyinka IB iyo AP laga bilaabo heerka 4.

Liiska Koorsada

Luuqadda Calaamadaha Mareykanka I

Kooraska: # 5000, S1
Kooraska: # 5002, S2
Koorso: # T5000 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, F = dhicitaan
Koorsada: # T5002 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, W = jiilaal
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo: Waxba

Ardayda koorsadan waxaa lagu barayaa Luqadda Calaamadaha Mareykanka iyo Dhaqanka Dhagoolaha, iyaga oo diiradda saaraya calaamadaha badanaa la isticmaalo.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Luuqadda Calaamadaha Mareykanka I
Luuqadda Calaamadaha Mareykanka II

Kooraska: # 5004, S1
Kooraska: # 5006, S2
Koorsada: # T5004 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, F = dhicitaan
Koorso: # T5006 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, W = jiilaal
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Sharuudaha: ASL I 

Ardaydu waxay fidiyaan ereyadooda calaamadaha, naxwaha, iyo dhaqanka dhagoolaha iyagoo adeegsanaya muuqaalka wejiga ku habboon iyo dhaqdhaqaaqa jirka ee lagu baro heerka I.

Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Luuqadda Calaamadaha Mareykanka II
AP Faransiiska V 

Koorsada: # AP500, S1
Koorsada: # AP502, S2
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Sharuudaha: Faransiiska IV iyo ogolaanshaha macalinka ama IB French SL

Koorsadu waxay ardayda siisaa fursado ay kula xiriiraan dhaqanka Francophone iyagoo adeegsanaya saddexda qaab ee wada xiriirka (shaqsi ahaan, tarjumaad, iyo soo bandhigid ah) howlo kala duwan.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri AP Faransiis V
Shiine Shiinaha V

Kooraska: # 5100, S1
Kooraska: # 5102, S2
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha looga Horeeyo: Shiinaha Shiinaha IV    

Shiinaha V wuxuu ka caawin doonaa ardayda kor u qaadida aqoontooda luuqadda Shiinaha iyo wacyiga dhaqamada iyo sii hormarinta afarta afarta xirfadood ee ardayda: dhageysiga, hadalka, akhriska iyo qorista.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Shiinaha V
Faransiiska I

Kooraska: # 5200, S1
Kooraska: # 5202, S2
Koorsada: # T5200 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, F = dhicitaan
Koorsada: # T5202 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, W = jiilaal
* Khadka tooska ah, buuxi qaybta 1 ka hor qaybta 2.
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo: Waxba

Luqadda Faransiiska 1, ardaydu waxay kuxiran doonaan xiriirkooda noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kaladuwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Faransiiska I
Faransiiska II

Kooraska: # 5204, S1
Kooraska: # 5206, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha Sharuudaha Looga Baahan Yahay: Faransiis I 

Luqadda Faransiiska II, ardaydu waxay kuxiran doonaan xiriirkooda noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kaladuwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Faransiis II
Maamuusta Faransiiska II

Kooraska: # 5220, S1
Kooraska: # 5222, S2
Koorsada: # T5424F, qeybta 1, Tonka Online
Koorsada: # T5426W, qeybta 2, Tonka Online
Khadka tooska ah, buuxi qaybta 1 kahor qaybta 2.
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha Sharuudaha Looga Baahan Yahay: Faransiis I    

Maamuusta Faransiiska II, ardayda waxay sameyn doonaan isku xirnaansho noloshooda iyo wax soo saarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kala duwan.

Akhri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Maamulayaasha II II
Faransiiska III

Kooraska: # 5208, S1
Kooraska: # 5210, S2  
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 10-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha Sharuudaha Looga Baahan Yahay: Faransiis II ama Shahaadada Labaad ee Faransiiska II iyada oo fasax laga haysto macalinka 

Luqadda Faransiiska III, ardaydu waxay kuxiran doonaan xiriirkooda noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqammada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kaladuwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Faransiiska III
Maamulayaasha Faransiiska III

Kooraska: # 5224, S1
Kooraska: # 5226, S2
Koorsada: # T5208 *, Tonka Online
* Xilliga doorashada F = dayrta, W = jiilaalka
Koorsada: # T5210 *, Tonka Online
* Xilliga doorashada F = dayrta, W = jiilaalka
* Khadka tooska ah, buuxi qaybta 1 kahor qaybta 2.
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 10-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha Sharuudaha Looga Baahan Yahay: Maamuusaha II Faransiiska ama Faransiiska II ogolaanshaha macallinka 

Maamuusayaasha III III ee Faransiiska, ardaydu waxay sameyn doonaan xiriiro ku saabsan noloshooda iyo wax soo saarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kaladuwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maamulayaasha III Faransiiska
Faransiiska 4aad

Kooraska: # 5212, S1
Kooraska: # 5214, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo Sharciyeyn: Maamuusayaasha Faransiiska III ama Faransiiska III

Faransiis IV, ardaydu waxay kuxiran doonaan xiriirkooda noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqammada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kaladuwan.

Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Faransiiska IV
Faransiiska V

Kooraska: # 5216, S1
Kooraska: # 5218, S2  
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha Sharuudaha Looga Baahan Yahay: Faransiis IV

Faransiiska V, ardayda waxay sii wadi doonaan inay xiriir ka sameeyaan noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyadoo loo marayo daraasado mowduucyo kala duwan.

Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Faransiiska V
Jarmalka I

Kooraska: # 5300, S1
Koorso: # 5302, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo: Wax khibrad hore ah looma baahna.

Ardayda waxay horumarin doonaan ku dhawaaqida saxda ah ee Jarmal iyadoo ay weheliso dhageysi habboon, aqrin, qoris iyo xirfadaha hadalka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jarmalka I
Jarmalka III 

Kooraska: # 5308, S1
Kooraska: # 5310, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 10-12
Dhibcaha:. 5 (sanad dugsiyeedkiiba)
Waxyaabaha shardi looga dhigayo: Jarmalka II ama fasax laga haysto macalinka 

Jarmalka III waxaa loogu talagalay ardayda dhiirigelinta leh ee doonaya inay gaaraan heer sare ee aqoonta luqadda Jarmalka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jarmalka III
Jarmalka II 

Kooraska: # 5304, S1
Kooraska: # 5306, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha Sharuudaha Looga Baahan Yahay: Jarmalka I ama rukhsad laga haysto macalinka

Ardaydu waxay sii wadi doonaan horumarinta xirfadahooda isgaarsiinta ee dhageysiga, aqrinta, qorista iyo ku hadalka Jarmalka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jarmalka II
IB Ab Initio - Faransiis 

Koorso: # IB524, Sannadka 1, S1
Koorso: # IB525, Sannadka 1, S2
Koorsada: # IB526, Sannadka 2, S1
Koorsada: # IB527, Sannadka 2, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 2 (koorso laba sano ah)
.5 (semester kasta)
Shuruudo: Waxba

IB Ab Initio waa barnaamij adag oo laba sano soconaya oo loogu talagay dhalinyarada iyo waayeelka. Waxaa loogu talagalay in la siiyo ardayda leh aqoon yar yar ama aan lahayn khibrad luqadeed Faransiis ah oo ku saabsan heerka luqadda barashada IB.

Akhri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan IB Ab Initio - Faransiis
IB Ab Initio Jarmal

Koorso: # IB534, Sannadka 1, S1
Koorso: # IB535, Sannadka 1, S2
Koorso: # IB536, Sannadka 2, S1
Koorso: # IB537, Sannadka 2, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 2 (koorso laba sano ah)
.5 (semester kasta)
Shuruudo: Waxba

IB Ab Initio waa barnaamij adag oo laba sano soconaya oo loogu talagay dhalinyarada iyo waayeelka. Waxaa loogu talagalay in la siiyo ardayda leh aqoon yar ama aan lahayn khibrad luqadeed oo Jarmal ah xagga buundooyinka barashada luqadda.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Ab Initio Jarmal
IB Ab Initio Isbaanish

Koorso: # IB544, Sannadka 1, S1
Koorsada: # IB545, Sanadka 1, S2
Koorso: # IB546, Sannadka 2, S1
Koorso: # IB547, Sannadka 2, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 2.0 (koorso laba sano ah)
.5 (semester kasta)

IB Ab Initio waa barnaamij adag oo laba sano soconaya oo loogu talagay dhalinyarada iyo waayeelka. Waxaa loogu talagalay in la siiyo ardayda leh qibrad yar ama aan lahayn khibrad luqadeed Isbaanish oo ah dhibcaha luuqadda IB.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Ab Initio Isbaanish
IB Shiinaha HL

Koorsada: # IB512, S1
Koorsada: # IB513, S2
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: 1 (koorso sanadka oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha Looga Baahan Yahay: IB Chinese SL

Ardayda barnaamijka barnaamijka IB waxay ka shaqeyn doonaan fahmitaanka iyo muujinta fikradaha casriga ah ee hadalka iyo hadalka afka ah hadafka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Chinese HL
IB Shiinaha SL

Koorsada: # IB510, S1
Koorsada: # IB511, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 1.0 (koorso sano oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha looga Horeeyo: Shiinaha Shiinaha IV

Ardayda barnaamijka barnaamijka IB waxay ka shaqeyn doonaan fahamka iyo muujinta fikradaha casriga ah ee hadalka iyo hadalka afka ah ee Shiinaha.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Chinese SL
IB Faransiiska HL

Koorsada: # IB522, S1
Koorsada: # IB523, S2
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: 1 (koorso sanadka oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha Looga Baahan Yahay: IB French SL

IB French HL waa sanadkii labaad ee daraasadda kadib SL. Ardayda waxay sii wadan doonaan barashada maadooyinka kala duwan, ooy kujiraan: nashaadaadka firaaqada dhaqanka, ciidaha, ciidaha, iyo caadooyinka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB French HL
IB French SL

Koorsada: # IB520, S1
Koorsada: # IB521, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 1 (koorso sanadka oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha sharuudaha looga baahan yahay: Maamuusta III Faransiiska

Imtixaanka loo yaqaan "IB French SL", ardaydu waxay kuxiran doonaan xiriirkooda noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqammada ku hadla Faransiiska.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB French SL
IB Jarmalka HL

Koorsada: # IB532, S1
Koorsada: # IB533, S2
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: 1 (koorso sanadka oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha Looga Baahan Yahay: IB German SL

Ardayda ayaa ka shaqeyn doona inay fahmaan oo muujiyaan fikradaha casriga ah ee kuhadalka qoraalka iyo hadalka labadaba luuqadda Jarmalka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB German HL
IB Jarmalka SL

Koorsada: # IB530, S1
Koorsada: # IB531, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 1 (koorso sanadka oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha laga Heli Karo: Jarmalka III 

Ardayda barnaamijka barnaamijka IB waxay ka shaqeyn doonaan fahamka iyo muujinta fikradaha casriga ah ee hadalada qoraalka iyo hadalka labadaba luuqadda Jarmalka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB German SL
IB Isbaanish HL

Koorsada: # IB542, S1
Koorsada: # IB543, S2
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: 1.0 (koorso sano oo dhan)
.5 (semester kasta)
Waxyaabaha Looga Baahan Yahay: IB Isbaanish SL

Afka Isbaanishka ee IB HL, ardaydu waxay sii wadi doonaan fahmitaanka iyo muujinta fikradaha casriga ah ee khudbadaha qoraalka iyo hadalka labadaba luuqadda Jarmalka.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri IB Spanish HL
IB Isbaanish SL

Koorsada: # IB540, S1
Koorsada: # IB541, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay : 11-12
Dhibcaha: 1.0 (koorso sano oo dhan)
.5 (semester kasta)
Shuruudo shardi ah: Isbaanish III maamuus ama Isbaanish 3 oo ay kugula taliyaan macalinka

Ardayda barnaamijka barnaamijka IB waxay ka shaqeyn doonaan fahmitaanka iyo muujinta fikradaha casriga ah ee hadalka iyo hadalka afka ah hadafka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan IB Spanish SL
Isbaanish I

Kooraska: # 5400, S1
Kooraska: # 5402, S2
Koorsada: # T5400 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, F = dhicitaan
Koorsada: # T5402 *, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, W = jiilaal
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo: Waxba    

Isbaanishka I, ardayda waxay kuxiran doonaan xiriirin noloshooda iyo waxsoosaarka, dhaqamada, iyo aragtida dhaqamada kuhadalka Isbaanishka

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanish I
Isbaanish II

Kooraska: # 5404, S1
Kooraska: # 5406, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Sharuudaha: Isbaanish I

Isbaanishka II, ardayda waxay ku dari doonaan amarada iyo xiisadihii hore ee luqadooda, oo waxay xiriir ka sameyn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, waxqabadka, iyo aragtiyaha dhaqamada ku hadla Isbaanishka iyagoo adeegsanaya daraasad mowduucyo kala duwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka II
Maamuusta Isbaanishka II

Kooraska: # 5420, S1
Kooraska: # 5422, S2
Koorsada: # T5420F, qeybta 1, Tonka Online
Koorsada: # T5422W, qeybta 2, Tonka Online
Khadka tooska ah, buuxi qaybta 1 kahor qaybta 2.
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Sharuudaha: Isbaanish I

Maamuusayaasha Isbaanishka II, ardaydu waxay sameyn doonaan isku xirka noloshooda iyo wax soo saarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka iyagoo adeegsanaya daraasad mowduucyo kaladuwan.

Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Maamuusta II
Isbaanish III

Kooraska: # 5408, S1
Kooraska: # 5410, S2  
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Sharuudaha: Isbaanish II ama Maamuusayaal Isbaanish II

Isbaanishka 3, ardaydu waxay sameyn doonaan isku xirka noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka iyagoo adeegsanaya daraasad mowduucyo kaladuwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka III
Maamulayaasha Isbaanishka III

Kooraska: # 5424, S1
Kooraska: # 5426, S2
Koorsada: # T5424F, qeybta 1, Tonka Online
Koorsada: # T5426W, qeybta 2, Tonka Online
Khadka tooska ah, buuxi qaybta 1 kahor qaybta 2.
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Waxyaabaha shardi looga dhigayo: Maamuusta II Spanish

Maamuusta III ee Isbaanishka, ardaydu waxay sameyn doonaan xiriiro ku saabsan noloshooda iyo wax soo saarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maamulayaasha III III
Isbaanish IV

Kooraska: # 5412, S1
Kooraska: # 5414, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 10-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo shardi ah: Isbaanish III ama Spanish III Maamuusta

Isbaanishka IV, ardaydu waxay kuxiran doonaan xiriirkooda noloshooda iyo waxsoosaarka, waxqabadka, iyo aragtida dhaqamada kuhadalka Isbaanishka iyagoo adeegsanaya daraasad mowduucyo kaladuwan.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka IV
Heerarka Isbaanishka I iyo II (Degdega)

Kooraska: # 5432, S1
Kooraska: # 5434, S2
Fasalada (yaasha) lasiiyay: 9-12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudaha: Midna; si kastaba ha noqotee, waxaan kugula talineynaa khibrad luqadeed hore Isbaanish iyo / ama luqad kale.

Kani waa koorso dhakhso badan loo qabtay, oo sanadka oo dhan dabooli doonta baaxadda dhaqanka ee I iyo II. Koorsadani waxaa loogu talagalay inay ardayda siiso fursad ay ku dardargeliso waxbarashadooda.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan heerarka Isbaanishka I iyo II (Dardargelinta)
Isbaanish V

Kooraska: # 5416, S1
Kooraska: # 5418, S2  
Fasalka (yaasha) lasiiyay: 12
Dhibcaha: .5 (semesterkiiba hal)
Shuruudo shardi ah: Isbaanish IV ama abaalmarinno Isbaanish ah IV 

Isbaanishka V, ardayda waxay kuxiran doonaan xiriirin noloshooda iyo waxsoosaarka, dhaqamada, iyo aragtida dhaqamada kuhadalka Isbaanishka.

Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanish V
naag qurbaha joogta