Amniga

Waligaa iPadka ha uga tagin iyada oo aan lala socon. Marka aanad gacantaada ku jirin, iPadku waa inuu ku jiraa jawi ammaan ah. iPad-yada aan lala socon ayaa la soo ururin doonaa waxaana lagu kaydin doonaa xafiiska weyn ee dugsiga.

Ha deymin iPad-kaaga qof kale. IPad kasta waxaa loo qoondeeyay shaqsi mas'uuliyadda daryeelka iPadka kaliya waxay saaran tahay qofkaas.

Aqoonsiga Apple ayaa loo baahan yahay si loo habeeyo iPadka. IPad kastaa wuxuu leeyahay nambar aqoonsi oo gaar ah, marna waa inaan lambarada ama sumadaha wax laga beddelin ama laga saarin. Ardaydu waa inay awood u siiyaan sifada Find My iPad si ay uga caawiso la socodka iPadka. Ardaydu waa inay iPad-kooda ku daraan lambarka sirta ah si uu uga caawiyo sugidda macluumaadka shakhsiyeed ee iPad-ka.

Ardayda sawirada iPadka

Qaybtan

Khayraadka Tignoolajiyada

Fur xiriirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta ee qalabka tignoolajiyada ee loo isticmaalo barashada elektarooniga ah Minnetonka.

Daawo Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Soo gudbi su'aalaha iyo faallooyinka onlayn oo hel jawaab hal maalin shaqo gudaheed iyada oo loo marayo miiska caawinta tignoolajiyada qoyska.

Xafiiska Caawinta Qoyska