Amniga

Never leave an iPad unattended. When not in your personal possession, the iPad should be in a secure environment. Unattended iPads will be collected and stored in the school’s main office.

Do not lend your iPad to another person. Each iPad is assigned to an individual and the responsibility for the care of the iPad solely rests with that individual.

An Apple ID is required for setup of an iPad. Each iPad has a unique identification number and at no time should the numbers or labels be modified or removed. Students should enable the Find My iPad feature to help track the iPad. Students should add a passcode to their iPad to help secure their personal information on the iPad.

Ardayda sawirka leh ipadka

Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo jawaab-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska