Bixinta

Skyward

Skyward

 • Qado
 • Lacagta koorsada
 • Caymiska iPad, ganaax
 • Khidmadaha Baarkinka MHS, ganaaxyada
 • Ganaaxyada Buugga MHS
 • Qalinjabinta

Lacag bixinta RevTrak Online

Bakhaarka Webka

 • Safarada dhulka
 • Gaadiidka
 • Dugsiga Hoose ee Afka Dugsiga Hoose
 • Ganaaxyada buugaagta dugsiga hoose iyo dhexe
 • Cusbooneysii koontadaada RevTrak oo arag taariikhdaada lacag bixinta ee RevTrak

Hawlaha & Ciyaaraha fudud

Hawlaha & Ciyaaraha fudud

 • Khidmadaha ciyaaraha fudud
 • Khidmadaha howlaha


Waxbarashada Bulshada

Waxbarashada Bulshada

 • Kharashka Naadiga Baadhayaasha
 • Dugsiga barbaarinta, khidmadaha ECFE
 • Fasallada Ed, waxqabadyada madaddaalada iyo kobcinta oo ay ku jiraan howlaha dugsiga hoose ka dib

PTO / PTA

PTO / PTA

 • Dhacdooyinka
 • Lacag ururin

Tiyaatarka Minnetonka

Tiyaatarka Minnetonka

 • Ticket office

Su'aalaha Bixinta

Xafiiska MHS Bursar
bursar@minnetonkaschools.org
952-401-5827

Kristen Turnblad, Lacagaha Qadada
kristen.turnblad@minnetonkaschools.org
952-401-5034

U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah oo aad ku hesho jawaab hal maalin ganacsi gudaheeda adoo maraya Aynu Wadahadalno

Aynu wada hadalno


Lacagaha kale

Buugaagta Sannadka - Lacag ku bixi iyada oo loo marayo goobta iibiyaha shaqsiyeed. Ka raadi xiriiriye websaydhka dugsigaaga.

Kibirka Tonka - Iibso waxyaabaha Tonka Pride iyo Dharka Dugsiga Dhexe ee PE iyada oo loo marayo websaydhkooda iibiyaha