Iskaa wax u qabso

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka

Waxaan ku faraxsanahay inaan helno caawimaad, taageero iyo joogitaanka waalidkeen iskaa wax u qabso. Si loo helo jawi nabdoon, oo carruurtu ay yihiin ahmiyadeena koowaad, waxaan u baahanahay inaan raacno nidaamyada soo socda:

  • Nidaamka hubinta: Waa lagama maarmaan in dhammaan mutadawiciinta dhismaha ay soo galaan oo ay isticmaalaan calaamadaha booqdaha ee iskuulku bixiyo.
  • Qarsoodiga: Barayaashu waxay aqoonsadaan muhiimadda qarsoodiga. Qof kastaa wuu ku ammaan badan yahay jawiga lagu ilaaliyo asturnaanta ilmaha iyo qoyska ilmaha. Waxaan ka rajeyneynaa isla ballanqaadka qarsoodiga ee mutadawiciinteenna sida aan annaguba nafteenna uga sugno.
KA SHAQAYNTA QOLKA

Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay iskaa wax u qabso ugu shaqeeyaan fasalka carruurtooda. Macallimiintu waxay sida caadiga ah heli doonaan fursado mutadawacnimo oo fasal ah oo laga heli karo Habeenka Manhajka isla markaana waxay la soo xiriiri doonaan baahiyaha kale ee iskaa wax u qabso sannadka oo dhan.

FURSADAHA ISTICMAALKA - PTO

Waxaan leenahay dhaqan adag oo tabaruc ah Groveland. Waxaan rajeyneynaa inaad ka qeyb qaadan doontid! Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan PTA-ga, fadlan guji halkan . [ka dibna ku xira halkan bogga macluumaadka ee hoosta qaybta PTA.] Fadlan si xor ah u la xiriir madaxweynayaashayada PTA, Jenny Benowitz ( jennybenowitz@gmail.com ) iyo Colette Kraemer ( colettelkraemer@gmail.com ), su'aalo ama macluumaad dheeraad ah.

 

Nidaamka Hubinta Asalka ee Tabaruceyaasha

Si loo hubiyo nabadgelyada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la baaro asalka dambiyada waxyaabaha soo socda:

  • Tabaruce kasta oo ardayda ku weheliya xerada dibaddeeda (ie, silsiladaha safarada dibadda).
  • Tabaruce kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda xerada, laakiin aan ku hoos jirin kormeerka macallin shati haysta.

Baaritaanka asalka ah ee tabaruc uma baahna in la sameeyo sanad walba. Marka lagaa ansixiyo nidaamkayaga baaritaanka asalka mutadawiciinta, waxaa laguu fasaxi doonaa inaad tabarucdo mustaqbalka adigoon howsha mar labaad u marin.

Si aad wax uga weydiiso haddii aad horey u heshay baaritaanka asalka mutadawiciinta ee faylka, fadlan la xiriir xafiiska weyn ama Shaqaalaha ee 952-401-5014.

Foomka baaritaanka asalka dambiyada wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso rukhsad baaritaanno kala duwan oo asalka dambiyada ah:

  • Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa baaritaanka diiwaanka dembiilaha galmada ee dhammaan 50ka gobol oo lagu daray Degmada Columbia.
  • SuperSearch Criminal: Baadhis dambi ah oo loogu talagalay 47 gobol oo lagu daray Degmada Columbia.
  • Raadinta Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Waxay bixisaa magaca, magacyada, 10 sano cinwaanka taariikhda, iyo dhammaan nambarada sooshiyal sekuyuuriti ee la xiriira qofka. Wuxuu xaqiijinayaa in lambarka sooshal sekuuritiga uu ansax yahay, wuxuu bixinayaa sanadka soo saarista iyo gobolka la soo saaray.

Baaritaanka asalka ah waxaa lagu sameyn doonaa qarashka degmada xogtana waa lagu xafidi doonaa. Xubnaha shaqaalaha ee Shaqaalaha waxay dib u eegi doonaan natiijooyinka baaritaan kasta oo taariikh ah. Haddii ay jiraan wax walaac ah oo ku saabsan natiijooyinka baaritaanka asalka ah, Shaqaalaha Dadweynaha ayaa toos ula xiriiri doona shaqsigaas 24-48 saacadood kadib helitaanka natiijooyinka. Haddii aan lagaala soo xiriirin muddo 48 saacadood gudahood ah ka dib markaad buuxiso foomka baaritaanka asalka waxaad caddeynaysaa inaad tabaruc tahay. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaari tabaruceyaasha ay ku codsadaan nuqul ka mid ah warbixintooda.

Waad ku mahadsan tihiin wada shaqeyntiina markii aan sii wadno inaan ilaalino jawi waxbarasho oo ammaan iyo ammaan u leh ardaydeena.

Guji halkan si aad u dhammaystirto baaritaanka taariikhda iskaa wax u qabso

Xusuusin: Haddii aad tahay shaqaale hadda ka shaqeeya Dugsiyada Minnetonka, mar hore ayaa laguu oggolaaday inaad ka shaqayso Degmada, markaa uma baahnid inaad dhammaystirto baaritaanka asalka ee iskaa wax u qabso.