Iskaa wax u qabso

Ardayga bannaanka jooga ee fasaxa la jooga macalinka

Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno caawinta, taageerada iyo joogitaanka waalidiinteena mutadawiciinta ah. Si loo helo deegaan nabdoon, oo ay carruurtu yihiin mudnaantayada koowaad, waxaan u baahannahay inaan raacno hababka soo socda:

  • Nidaamka hubinta: Waa lagama maarmaan in dhammaan mutadawiciinta ku jira dhismaha ay soo galaan oo ay isticmaalaan calaamada booqde ee dugsigu bixiyo.
  • Qarsoodi: Barayaashu waxay aqoonsadaan muhiimada sirta. Qof kastaa wuxuu si aad ah ugu ammaansan yahay deegaan lagu ixtiraamo sirta ubadka iyo qoyska ubadka. Waxaan ka fileynaa isla ballanqaadka sirta ah ee naga caawiya nafteena.
ISKAA WAX U QABSO EE FASALKA DHEXDIISA

Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay iskaa wax u qabso ku sameeyaan fasalka carruurtooda. Macallimiintu waxay caadi ahaan heli doonaan fursadaha iskaa wax u qabso ee fasalka laga heli karo Habeenka Manhajka waxayna gudbin doonaan baahiyaha kale ee iskaa wax u qabso sanadka oo dhan.

FURSADAHA ISKAA WAX U QABSO - PTO

Waxaan leenahay dhaqan xoog leh oo iskaa wax u qabso ah Groveland. Waxaan rajeyneynaa inaad ka qayb qaadan doonto! Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan PTA-ga, fadlan halkan guji. [ ka dibna ku xidh halkan bogga macluumaadka ee hoos yimaada qaybta PTA.] Fadlan xor u noqo inaad la xidhiidho wada-madaxweyneyaashayada PTA, Jenny Benowitz ( jennybenowitz@gmail.com ) iyo Colette Kraemer ( colettelkraemer@gmail.com ), su'aalo ama macluumaad dheeraad ah.

 

Habka hubinta asalka ah ee tabaruceyaasha

Si loo hubiyo badbaadada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la eego taariikhda dembiyada ee soo socda:

  • Iskaa wax u qabso kasta oo la socda ardayda meel ka baxsan jaamacadda (tusaale ahaan, kormeerayaasha safarrada dibadda).
  • Iskaa wax u qabso kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda ee jaamacadda, laakiin aan hoos iman kormeerka macalin shati leh.

Baaritaanka taariikhda tabaruca uma baahna in la sameeyo sanad walba. Marka lagugu ansixiyo habkayaga hubinta taariikhda iskaa wax u qabso, waxaa laguu fasaxi doonaa inaad si iskaa wax u qabso ah mustaqbalka u gasho adoon mar kale marin nidaamka.

Si aad u weydiiso haddii aad hore u haysatay jeegaraynta taariikhda iskaa wax u qabso ee la nadiifiyay, fadlan kala xidhiidh xafiiska guud ama Khayraadka Shaqaalaha 952-401-5014.

Foomka hubinta asalka dembiilaha ee khadka tooska ah wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso oggolaansho hubinta asalka dembi ee kala duwan:

  • Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa jeeg diiwaanka dembiilaha galmoodka ee dhammaan 50 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Dembiyada SuperSearch: Dembi-raadis 47 gobol iyo Degmada Columbia.
  • Raadraaca Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Wuxuu bixiyaa magaca, naanaysiyada, taariikhda ciwaanka 10ka sano, iyo dhammaan lambarrada badbaadada bulshada ee la xidhiidha shakhsiga. Wuxuu xaqiijiyaa in nambarka badbaadada bulshada uu ansax yahay, uu bixiyo sanadka la soo saarayo oo uu gobolku soo saaray.

Baaritaanka taariikhda waxaa lagu sameyn doonaa kharashka degmada oo macluumaadka waxaa lagu ilaalin doonaa sir. Xubnaha shaqaalaha Ilaha Dadku waxay dib u eegi doonaan natiijada hubinta taariikh kasta. Haddii ay jiraan wax welwel ah oo ku saabsan natiijooyinka baaritaanka asalka, Shaqaalaha Shaqaalaha ayaa si toos ah ula xiriiri doona qofkaas 24-48 saacadood gudahood ka dib marka la helo natiijooyinka. Haddii aan lagugula soo xidhiidhin 48 saacadood gudahood ka dib markaad buuxiso foomka hubinta taariikhda, way caddahay inaad iskaa wax u qabso. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaarka tabaruceyaasha si ay u codsadaan koobiga warbixintooda.

Waad ku mahadsan tahay wadashaqeyntaada inta aan sii wadeyno ilaalinta jawi waxbarasho oo badbaado leh oo ammaan ah ardaydeena.

Riix halkan si aad u dhammaystirto hubinta taariikhda iskaa wax u qabso

Fiiro gaar ah: Haddii aad tahay shaqaale hadda ka tirsan Dugsiyada Minnetonka, waxaa laguu oggolaaday inaad ka shaqeyso degmada, markaa uma baahnid inaad dhammaystirto baaritaanka taariikhda iskaa wax u qabso.