Tilmaamaha Cuntada

Tilmaamaha Cuntada Hoose ee Groveland

  • Maalinta dhalashada la xiriirta cuntada ama daweyno kale oo “gaar ah” lama ogola. Ardaydu waxay wadaagi karaan alaabta sida qalin, buug fasalka, ama waxyaalaha kale ee aan cuntada ahayn si ay ugu dabaaldegaan dhalashadooda. Intaa waxaa dheer, PTA waxay maalgalin doontaa buug-gacmeedka maalinta dhalashada ee gaarka ah ee Groveland Learning Commons. Si loo dabaaldego dhalashada, arday kasta waxaa loo oggolaan doonaa inuu aado Barashada Commons oo uu soo qaato buug si uu uga ilaaliyo shelf-buugagga maalinta dhalashada.
  • Xafladaha fasalka waa in ay ammaan u ahaadaan dhammaan ardayda. Waa in xooga la saaraa ciyaaraha iyo hawlaha aan cuntada ahayn iyo abaal-marinaha.
  • Groveland MA aha dugsi lowska ka xor ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu leenahay arday badan oo leh xasaasiyad cunto oo kala duwan. Waalidiinta iyo shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay u hoggaansamaan xaddidaadaha xasaasiyadda cuntada ee fasalkooda gaarka ah. Waalidiintu waxay kaloo u baahan yihiin inay si taxadar leh u akhriyaan calaamadaha cuntada marka ay carruurtooda u dooranayaan cunto fudud. Taas waxaa barbar socda, waxaan kula talineynaa in aan carruurta barno in sababo ammaan dartood aan cuntada loo ogolayn in lala wadaago ardayda ay isku fasalka yihiin. Haddii waalidiinta iyo macalimiintu ay qabaan su'aalo ku saabsan welwelka xasaasiyadda waxay u baahan yihiin inay kala hadlaan xafiiska caafimaadka.
  • Miis NO NUT ah oo loo qoondeeyay ayaa qolka qadada lagu siin doonaa ardayda qaba xasaasiyadda lowska. Waalidiintu waxay u baahan yihiin inay u sheegaan xafiiska caafimaadka haddii ilmahoodu ay tahay inuu halkaas fadhiyo maalin kasta. Miiska waxa si habboon u maamuli doona oo nadiifin doona shaqaale u tababaran qolka qadada.
  • Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay quraac wanaagsan guriga ku cunaan oo ay cunaan qado buuxda oo caafimaad qabta si aysan cuntadu u noqonin isha ugu muhiimsan ee nafaqada.
  • Ardayda iyo shaqaaluhu waa ay dhaqi doonaan gacmaha ka dib qadada si ay uga caawiyaan baabi'inta xasaasiyadaha suurtagalka ah (xusuusnow in gacmo nadiifiyaha uusan waxtar u lahayn baabi'inta xasaasiyadaha).
  • Macallimiinta gaarka ah ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay dejiyaan tilmaamo cunto dheeraad ah sida loogu baahdo.

Faa'iidooyinka tilmaamahan waxaa ka mid ah:

  • Badbaadada la hagaajiyay ee carruurta iyo shaqaalaha qaba xasaasiyadda cuntada iyo welwelka kale ee caafimaadka nafaqeynta.
  • Fursadda lagu horumarinayo dabeecadaha muujinaya welwelka daryeelka ee shakhsiyaadka leh walaacyada caafimaadka la xiriira cuntada.
  • Joogteynta fasalka ilaa fasalka iyo sannad ka sannad. Ardayda, waalidiinta iyo shaqaaluhu way garan doonaan oo fahmi doonaan tilmaamaha.
carruurta fasalka

Su'aalo?

Wixii su'aalo ah ama walaac ah waxaa lagu hagaajin karaa Mr. Gilbertson 952-401-5600 ama Xafiiska Caafimaadka 952-401-5604.

Waad ku mahadsan tahay inaad gacan ka geysato bixinta jawi waxbarasho oo badbaado iyo caafimaad leh dhammaan carruurta dhigata Dugsiga Hoose ee Groveland.

Andrew Gilbertson, Maamule iyo Groveland PTA