Tilmaamaha Cuntada

Tilmaamaha Cuntada Hoose ee Groveland

  • Dhalashooyinka laxiriira cuntada ama dawooyinka kale ee “gaarka ah” lama ogola. Ardayda waa la wadaagi karaan waxyaabaha ay ka mid yihiin qalin qori, buug loogu talagalay fasalka, ama waxyaabo kale oo aan cunno ahayn si ay ugu dabaaldegaan dhalashadooda. Intaas waxaa sii dheer, PTA waxay ku maalgelin doontaa buug-maalmeed gaar ah oo loogu talagalay dhalashada buugga 'Groveland Learning Commons'. Si loogu dabaaldego dhalashada, arday kasta waxaa loo oggolaan doonaa inuu aado 'Common Commons' oo uu soo qaato buug uu ku xafido buugaagta dhalashada.
  • Xafladaha fasalka waa inay amaan u ahaadaan dhammaan ardayda. Waa in xooga la saaraa ciyaaraha iyo howlaha aan cuntada ahayn iyo abaalmarinta.
  • Groveland MA AH dugsi aan nafaqada lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan haysannaa arday badan oo leh xasaasiyado cunto oo kala duwan. Waaliddiinta iyo shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay u hoggaansamaan wixii xannibaadda xasaasiyadda cuntada ah ee fasalkooda gaarka ah. Waalidiintu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay si taxaddar leh u akhriyaan qoraallada cuntada marka carruurtu u dooraneyso cunto fudud. Intaas waxaa dheer, waxaan ku talineynaa in carruurta la baro in sababaha amni dartood aan loo ogolaan in lala wadaago asxaabta fasalka. Haddii waalidiinta iyo macallimiintu qabaan su'aalo ku saabsan welwelka xasaasiyadda waxay u baahan yihiin inay kala hadlaan xafiiska caafimaadka.
  • Qadada loo yaqaan 'NO NUT miiska' waxaa loogu tala galay ardayda qadada xasaasiyadda ku leh. Waalidku waxay u baahan yihiin inay u sheegaan xafiiska caafimaadka haddii ilmahooda uu halkaas fariisto maalin walba. Shaxda waxaa si habboon u maamuli doona oo u nadiifin doona shaqaalaha qolka qadada.
  • Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay quraac wanaagsan ku cunaan guriga oo ay cunaan qado buuxa, oo caafimaad leh si aysan cunnadu u noqon isha ugu weyn ee nafaqada.
  • Ardayda iyo shaqaaluhu waxay maydhayaan gacmaha kadib qadada si ay uga caawiyaan ciribtirka waxyaabaha aleerjikada ah (la soco in gacmo nadiifiyuhu aanu wax ku ool ah u tirtirin xasaasiyadda).
  • Macallimiinta gaarka ahi waxay u baahan karaan inay dejiyaan tilmaamo dheeraad ah oo xagga cuntada ah hadba sida loogu baahdo.

Faa'iidooyinka tilmaamahan waxaa ka mid ah:

  • Badbaado badbaado oo loogu talagalay carruurta iyo shaqaalaha qaba xasaasiyadda cuntada iyo waxyaabaha kale ee la xiriira nafaqada.
  • Fursadda lagu horumarinayo dabeecadaha muujinaya taxaddarka daryeelka ee shakhsiyaadka qaba dhibaatooyinka la xiriira caafimaadka.
  • Ku habboonaanta fasalka ilaa fasalka iyo sannad ilaa sannadka. Ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha ayaa ogaan doona oo fahmi doona tilmaamaha.

Su'aalo?

Wixii su'aalo ama walaac ah waxaa lagu hagaajin karaa Mr. Gilbertson taleefanka 952-401-5600 ama Xafiiska Caafimaadka 952-401-5604.

Waad ku mahadsantahay caawintaada inaad siiso jawi waxbarasho badbaado iyo caafimaad qaba dhamaan caruurta dhigata Dugsiga Hoose ee Groveland.

Andrew Gilbertson, Maamulaha iyo Guri Garka PTA