Tilmaamaha Cuntada

Tilmaamaha Cunnada Hoose ee Groveland

  • Maalinta dhalashada la xiriirta cuntada ama daaweynta kale ee "gaarka ah" lama oggola. Ardaydu way wadaagi karaan waxyaabaha sida qalin, buug loogu talagalay fasalka, ama waxyaabaha kale ee aan cuntada ahayn si loogu weyneeyo dhalashadooda. Intaas waxaa sii dheer, PTA waxay maalgelin doontaa Buug-yaraha Dhalashada Gaarka ah ee Dhalashada ee Wadajirka Waxbarashada Groveland. Si loogu dabaaldego maalinta dhalashada, arday kasta waxaa loo oggolaan doonaa inuu aado goobta loo yaqaan 'Commons Learning' oo uu ka soo xusho buug si uu uga fogaado Buugga Dhalashada ee Dhalashada.
  • Xafladaha fasalku waa inay u nabdoon yihiin dhammaan ardayda. Ahmiyada la siiyaa waa inay ahaataa ciyaaraha iyo waxqabadyada aan cuntada ahayn iyo abaalmarinta.
  • Groveland maahan dugsi aan lahayn lowska. Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa arday badan oo leh xasaasiyad cunto oo kala duwan. Waalidiinta iyo shaqaaluhu waa inay u hoggaansamaan xayiraadaha xasaasiyadda cuntada ee fasalkooda gaarka ah. Waalidiintu sidoo kale waxay u baahan yihiin inay si taxaddar leh u akhriyaan calaamadaha cuntada markay dooranayaan cunnooyinka fudud ee carruurtooda. Intaas waxaa sii dheer, waxaan kugula talineynaa in caruurta wax la baro in sababo amaan awgood cuntada looma ogola in lala wadaago ardayda fasalka la dhigata. Haddii waalidiinta iyo macallimiintu ay qabaan su'aalo la xiriira walaacyada xasaasiyadda waxay u baahan yihiin inay kala hadlaan xafiiska caafimaadka.
  • Shax loo qoondeeyay MAYA MALAH ayaa loo qoondeeyay qolka qadada ee loogu talagalay ardayda xasaasiyadda ku leh lowska. Waalidiintu waa inay u sheegaan xafiiska caafimaadka haddii ilmahoodu ku qasban yahay inuu halkaas fadhiisto maalin kasta. Miiska waxaa si habboon u maamuli doona oo u nadiifin doona shaqaalaha qolka qadada u tababaran.
  • Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay quraac wanaagsan ku cunaan guriga ayna cunaan qado buuxa oo caafimaad leh si cunada fudud aysan ugu noqon isha ugu weyn ee nafaqada.
  • Ardayda iyo shaqaaluhu way dhaqi doonaan gacmaha qadada kadib si ay uga caawiyaan baabi'inta waxyaalaha xasaasiyadda eek u iman kara (ogow in gacmo nadiifiyaha waxtar u leh baabi'inta alerjiga)
  • Macallimiinta shaqsiyeed ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay dejiyaan tilmaamo dheeraad ah oo cuntada ah sida loogu baahdo.

Faa'iidooyinka tilmaamahan waxaa ka mid ah:

  • Nabadgelyada la hagaajiyay ee carruurta iyo shaqaalaha leh xasaasiyadda cuntada iyo welwelka caafimaad ee kale.
  • Fursadda lagu horumarinayo dabeecadaha muujiya daryeelida shakhsiyaadka leh welwelka caafimaad ee la xiriira cuntada.
  • Iswaafaqsanaanta fasalka ilaa fasalka iyo sanadba sanadka. Ardayda, waalidiinta iyo shaqaaluhu way ogaan doonaan oo fahmi doonaan tilmaamaha.

Su'aalo?

Wixii su'aalo ama walaac ah waxaa lagu hagaajin karaa Mr. Gilbertson oo lambarkiisu yahay 952-401-5600 ama Xafiiska Caafimaadka 952-401-5604.

Waad ku mahadsantahay ka caawintaada inaad siiso jawi waxbarasho oo amaan iyo caafimaad leh dhamaan caruurta dhigata Dugsiga Hoose Groveland.

Andrew Gilbertson, Maamulaha iyo Groveland PTA